– 2022 – marzec

Biuro Karier organizuje cykl webinariów z pracodawcami poprzez platformę MS Teams.

Wychodząc naprzeciw wymogom stawianym studentom do odbycia praktyk zawodowych, które zgodnie z planami studiów stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu, Biuro Karier zaprasza do udziału w webinariach z pracodawcami.

Celem spotkań jest umożliwienie …

Read more Biuro Karier – webinaria

Konferencja ma na celu integrację środowiska polskich optyków. Tworzy platformę do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki. Starannie dobrane wykłady zaproszone …

Read more Polska Konferencja Optyczna 2022

W dniach od 04.04.2022 r. do dnia 06.04.2022 r. będzie realizowany w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej kurs doskonalący z „Wykorzystania optoelektronicznych urządzeń rozpoznania pola walki”.

Kurs przeznaczony jest dla dowódców kompanii zmechanizowanych, kompanii zmotoryzowanych, kompanii czołgów, kompanii powietrznodesantowych, kompanii rozpoznawczych, szwadronów kawalerii powietrznej, baterii dowodzenia, …

Read more Kurs doskonalący w zakresie wykorzystania optoelektronicznych urządzeń rozpoznania pola walki

9 marca 2022 roku w czasopiśmie Nanoscale (CiteScore 11.3; Impact Factor 7.790) pojawiła się publikacja  „Versailles project on advanced materials and standards (VAMAS) interlaboratory study on measuring the number concentration of colloidal gold nanoparticles”. Współautorami artykułu są ppłk dr inż. Bartłomiej Jankiewicz oraz kpt. mgr inż. Bartosz Bartosewicz z …

Read more Versailles project on advanced materials and standards (VAMAS) interlaboratory study on measuring the number concentration of colloidal gold nanoparticles

Back to top