– 2022 – listopad

Drodzy Studenci,

serdecznie zapraszam na spotkanie dotyczące realizacji programu Legia Akademicka w WAT w roku 2023. Spotkanie odbędzie się poprzez MS Teams w dniu 30.11.2022 r. o godz. 15:05.

Kod do zespołu: vs2b48z
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aP34MoSjwS8pZ6Mw7nNjJubA-TMtqEiv09gbOZIb-yOI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fb7e504-72ef-4f0a-9743-bbd810b8caab&tenantId=e66af1e9-d714-4a1f-8101-22a504f9622f(link is external)

Koordynator Programu Legia …

Read more Legia Akademicka w WAT – 2023 rok – spotkanie informacyjne !!!

O identyfikacji materiałów niebezpiecznych z zastosowaniem technik spektroskopii Ramana rozwijanych w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej dyskutowali przedstawiciele grupy NATO SET-RTG-292 “Enhanced Raman Scattering For Defense Applications” – „Wzmocniona spektroskopia Ramana do zastosowań wojskowych”.

W spotkaniu, które odbyło się w Instytucie Optoelektroniki …

Read more Identyfikacja materiałów niebezpiecznych techniką SERS – spotkanie grupy roboczej NATO

________________________________________

W związku z realizacją w Instytucie Optoelektroniki projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. „Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej” realizowanego na podstawie umowy Nr DOB-BIO11/03/09/2021 z dnia 06.08.2022 r. finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju …

Read more Testy radaru akustycznego Hextile

________________________________________

W dniach 24-25 października b.r. w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej przebywała delegacja z Japonii, w skład której wchodzili Prof. Yoshiaki Kato oraz Prof. Kunioki Mima z Instytutu Inżynierii Laserowej (Institute of Laser Engineering - ILE) na Uniwersytecie Osaka w Osace. …

Read more Wizyta uczonych z Japonii w Instytucie Optoelektroniki

Back to top