Monografie naukowe w języku polskim

A. Borzęcki, M. Kwaśny (red.)
Laser CO2 i Terapia Fotodynamiczna w Terapii Dermatologicznej
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2022
ISBN: 978-83-7563-323-8
M. Kwaśny
Podstawy Spektroskopii Optycznej
Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2022
ISBN: 978-83-7938-340-5
A. Rogalski, Z. Bielecki
Detekcja Sygnałów Optycznych

Wydawnictwo Naukowo PWN, Warszawa 2020
ISBN 978-83-0120-996-4
B. Nasiłowska
Trwałość zmęczeniowa i przebieg pękania połączeń spawanych stali austenitycznej 1.4539 wykonanych metodą TIG i laserowo, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2020
ISBN 978-83-7938-186-9
  M. Kwaśny

Promieniowanie optyczne i fotouczulacze w medycynie
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019
ISBN 978-83-7938-235-4

M. Piszczek

Narzędzia technologii wirtualnych a poznawanie rzeczywistości
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019
ISBN 978-83-7938-233-0

Z. Bogdanowicz, B. Nasiłowska, A. Sarzyński, J. Marczak, M. Strzelec, S. Góźdź, A. Kowalik, K. Hińcza, K. Gruszczyński

Projektowanie, wytwarzanie i badanie biozgodności mikrosita do izolacji krążących komórek nowotworowych
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019
ISBN 978-83-7938-224-8

  Z. Bogdanowicz, B. Nasiłowska

Pitting i mikropitting kół zębatych
Wydawnictwo  WAT, Warszawa, 2019
ISBN 978-83-7938-208-8

Andrzej Koss, Jan Marczak

Lasery w Konserwacji Dzieł Sztuki i Zabytków - Lasers in Conservation of Art Works and Monuments

Wyd. Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie, 2015.

K. Jach, J. Owsik, R. Świerczyński
Komputerowe modelowanie zjawisk niszczenia osłon szklanych i ceramicznych
Wyd. WNT, 2011.
M. Hebda, K. Jach
Sylwester Damazy Kaliski
Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2011.
W. Żendzian
Podstawy elektroniki kwantowej
WAT, 2009
M. Kwaśny
Fluorescencyjne metody i systemy do analiz materiałów biologicznych w czasie rzeczywistym
WAT, 2009
J. Owsik
Wybrane zagadnienia metrologii promieniowania laserowego
WAT, 2008
A. F. Kotyuk, J. Owsik,
Wzorce jednostki mocy i energii promieniowania laserowego
Akademia Obrony Narodowej, 2007
A. Zając, J. Świderski, P. Konieczny, S. Gągała
Lasery Włóknowe, analiza i wymogi konstrukcyjne
WAT, 2007
J. Jabczyński
Podstawy Optyki Stosowanej
WAT, 2006
Z. Mierczyk
Nieliniowe absorbery : badania właściwości, technologia i wybrane zastosowania
WAT, 2005
W. Żendzian
Generatory parametryczne do dalmierzy laserowych
WAT, 2005
J. Marczak
Analiza i usuwanie nawarstwień obcych z różnych materiałów metodą ablacji laserowej
BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa 2004
Z. Bielecki, A. Rogalski
Detekcja sygnałów optycznych
WNT 2001
Z. Bielecki
Optymalizacja stosunku sygnału do szumu w odbiornikach promieniowania podczerwonego
WAT, Warszawa 2001
A.Padzik-Graczyk
Fotodynamiczna metoda diagnozowania i leczenia nowotworów
Bellona, 1999

J. Mroczka (red.) - praca zbiorowa. Problemy Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, 2013

Rozdział: "Absorpcyjna spektroskopia laserowa"
Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas.

Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.) - praca zbiorowa

Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń Tom 3

WAT, 2012

Technologie podwójnego zastosowania

WAT, 2012

Systemy termodetekcyjne i termowizyjne, H. Madura, str 289-305

Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca

WNT, 2012

Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne

Wyd. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2012

Część II Technika i technologie w służbie bezpieczeństwu

„Laserowy spektroanalizator emisyjny” J. Owsik, J. Pisarek, A. Rembielińska, J. Walczuk „Pomiar mikrokoncentracji gazu w atmosferze” J. Owsik, J. Pisarek, A. Rembielińska, J.Walczuk

„Olśniewacz laserowy – użycie i przeciwdziałanie” A. Rembielińska, J. Owsik, J. Pisarek

„Zdalne wykrywanie groźnych zanieczyszczeń atmosfery na przykładzie detekcji metanu i amoniaku” M. Kopica

Z. Bielecki, T. Stacewicz (red.) - praca zbiorowa
Optoelektroniczny sensor ditlenku azotu - analiza i wymagania konstrukcyjne
WAT, 2011
W. Janke (red.) - praca zbiorowa. Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, 2011

Rozdział 5: "Układy detekcji promieniowania optycznego"
Z. Bielecki

Rozdział 9: „Dlaczego laser? (Rys historyczny)
Z. Jankiewicz

Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.) - praca zbiorowa
Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń Tom 2
WAT, 2011
A. Michalski (red.) - praca zbiorowa. Metrologia w Medycynie - wybrane zagadnienia

WAT, 2011

Rozdział 2: "Zastosowanie technik spektroskopowych w medycynie, ochronie środowiska i bezpieczeństwie państwa"
Z. Bielecki, J. Wojtas, J. Mikołajczyk, J. R. Ładny.

Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.) - praca zbiorowa
Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń. Tom 1.
WAT, 2010
Z. Mierczyk (red.) - praca zbiorowa
Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia
WAT, 2008
Z. Mierczyk (red.) - praca zbiorowa
Nowoczesne technologie dla budownictwa
WAT, 2007
H. Madura (red.) - praca zbiorowa
Pomiary termowizyjne w praktyce
Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola PAK, Warszawa, 2004

 

Monografie naukowe w języku angielskim