Monografie naukowe w języku polskim

A. Rogalski, Z. Bielecki
Detekcja Sygnałów Optycznych

Wydawnictwo Naukowo PWN, Warszawa 2020
ISBN 978-83-0120-996-4
B. Nasiłowska
Trwałość zmęczeniowa i przebieg pękania połączeń spawanych stali austenitycznej 1.4539 wykonanych metodą TIG i laserowo, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2020 ISBN 978-83-7938-186-9
  M. Kwaśny

Promieniowanie optyczne i fotouczulacze w medycynie

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019

ISBN 978-83-7938-235-4

M. Piszczek

Narzędzia technologii wirtualnych a poznawanie rzeczywistości

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019

ISBN 978-83-7938-233-0

Z. Bogdanowicz, B. Nasiłowska, A. Sarzyński, J. Marczak, M. Strzelec, S. Góźdź, A. Kowalik, K. Hińcza, K. Gruszczyński

Projektowanie, wytwarzanie i badanie biozgodności mikrosita do izolacji krążących komórek nowotworowych

Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019

ISBN 978-83-7938-224-8

  Z. Bogdanowicz, B. Nasiłowska

Pitting i mikropitting kół zębatych.

Wydawnictwo  WAT, Warszawa, 2019

ISBN 978-83-7938-208-8

Andrzej Koss, Jan Marczak

Lasery w Konserwacji Dzieł Sztuki i Zabytków - Lasers in Conservation of Art Works and Monuments

Wyd. Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie, 2015.

K. Jach, J. Owsik, R. Świerczyński
Komputerowe modelowanie zjawisk niszczenia osłon szklanych i ceramicznych, Wyd. WNT, 2011.
M. Hebda, K. Jach
Sylwester Damazy Kaliski, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2011.
W. Żendzian
Podstawy elektroniki kwantowej, WAT, 2009.
M. Kwaśny
Fluorescencyjne metody i systemy do analiz materiałów biologicznych w czasie rzeczywistym, WAT, 2009.
J. Owsik
Wybrane zagadnienia metrologii promieniowania laserowego, WAT, 2008.
A. F. Kotyuk, J. Owsik,
Wzorce jednostki mocy i energii promieniowania laserowego, Akademia Obrony Narodowej, 2007.
A. Zając, J. Świderski, P. Konieczny, S. Gągała
Lasery Włóknowe, analiza i wymogi konstrukcyjne WAT, 2007.
J. Jabczyński
Podstawy Optyki Stosowanej, WAT, 2006.
Z. Mierczyk
Nieliniowe absorbery : badania właściwości, technologia i wybrane zastosowania, WAT, 2005.
W. Żendzian
Generatory parametryczne do dalmierzy laserowych, WAT, 2005.
J. Marczak
Analiza i usuwanie nawarstwień obcych z różnych materiałów metodą ablacji laserowej, BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa 2004
Z. Bielecki, A. Rogalski
Detekcja sygnałów optycznych, WNT 2001.
Z. Bielecki
Optymalizacja stosunku sygnału do szumu w odbiornikach promieniowania podczerwonego. WAT, Warszawa 2001
A.Padzik-Graczyk
Fotodynamiczna metoda diagnozowania i leczenia nowotworów, Bellona 1999.

J. Mroczek (red.) - praca zbiorowa. Problemy Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, 2013.

Rozdział: "Absorpcyjna spektroskopia laserowa"
Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas.

Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.) - praca zbiorowa

Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń Tom 3, WAT, 2012

Technologie podwójnego zastosowania, WAT, 2012

Systemy termodetekcyjne i termowizyjne, H. Madura, str 289-305

Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca, WNT, 2012,

Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne, Wyd. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,2012.

Część II Technika i technologie w służbie bezpieczeństwu

„Laserowy spektroanalizator emisyjny” J. Owsik, J. Pisarek, A. Rembielińska, J. Walczuk „Pomiar mikrokoncentracji gazu w atmosferze” J. Owsik, J. Pisarek, A. Rembielińska, J.Walczuk  

„Olśniewacz laserowy – użycie i przeciwdziałanie” A. Rembielińska, J. Owsik, J. Pisarek 

„Zdalne wykrywanie groźnych zanieczyszczeń atmosfery na przykładzie detekcji metanu i amoniaku” M. Kopica

Z. Bielecki, T. Stacewicz (red.) - praca zbiorowa
Optoelektroniczny sensor ditlenku azotu - analiza i wymagania konstrukcyjne, WAT, 2011.

W. Janke (red.) - praca zbiorowa. Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, 2011.

 Rozdział 5: "Układy detekcji promieniowania optycznego"
Z. Bielecki

Rozdział 9: „Dlaczego laser? (Rys historyczny)
Z. Jankiewicz

Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.) - praca zbiorowa
Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń Tom 2, WAT, 2011.

A. Michalski (red.) - praca zbiorowa. Metrologia w Medycynie - wybrane zagadnienia, WAT, 2011.

 Rozdział 2: "Zastosowanie technik spektroskopowych w medycynie, ochronie środowiska i bezpieczeństwie państwa"
Z. Bielecki, J. Wojtas, J. Mikołajczyk, J. R. Ładny.

Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.) - praca zbiorowa
Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń. Tom 1. WAT, 2010.
Z. Mierczyk (red.) - praca zbiorowa
Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia, WAT, 2008.
Z. Mierczyk (red.) - praca zbiorowa
Nowoczesne technologie dla budownictwa, WAT, 2007.
H. Madura (red.) - praca zbiorowa
Pomiary termowizyjne w praktyce, Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola PAK, Warszawa, 2004.

 

Monografie naukowe w języku angielskim

 

Andrzej Koss, Jan Marczak

Lasery w Konserwacji Dzieł Sztuki i Zabytków - Lasers in Conservation of Art Works and Monuments

Wyd. Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie, 2015.

A. Koss, J. Marczak, M. Strzelec
Scientific Research Application of Laser in Conservation of Artworks – Posters, Wydawnictwo-Oficyna Drukarska, 2011.
J. Owsik
Standards for power and energy units of laser radiation, WAT, 2011.
K. Chrzanowski
Testing thermal imagers. Practical guide, WAT, 2010.
A. Koss, J. Marczak
Application of Lasers in Conservation of Monuments and Works of Art, Oficyna Drukarska, Warszawa 2005.

K. Chrzanowski

Non-contact thermometry-Measurement error

SPIE PL, Research and Development Treaties, Warsaw, 2001.

J. Dakin, R. Brown (editors): "Handbook of optoelectronics", Second Edition: Concepts, Devices, and Techniques (Volume One), CRC Press, 2017 ,

Chapt. 4: Detection of optical radiation, Antoni Rogalski, Zbigniew Bielecki, Janusz Mikolajczyk

Chapt. 18: Infrared devices and techniques, A. Rogalski, K.Chrzanowski

 

Short Wavelength Laboratory Sources : Principles and Practices

Editor(s): Davide Bleiner, John Costello, Francoise Dortan, Gerry O'Sullivan, Ladislav Pina, Alan Michette, The Royal Society of Chemistry, 2015.

Laser-Plasma EUV Source for Modification of Polymer Surfaces - A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, L. Pina, M. Szczurek and P. Wachulak, p.366-372.

Nanometer Scale Imaging Using a Desk-Top Laser Plasma EUV Source - P.W. Wachulak, A. Bartnik and H. Fiedorowicz, p. 414-418.

Laser-Plasma EUV and Soft X-ray Sources for Microscopy Applications - P.W. Wachulak, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, T. Feigl, R. Jarocki, J. Kostecki, L. Pina, M. Szczurek, A. Szczurek and Z. Zawadzki, p. 419-424.

Nanometer Scale Imaging with Table-Top Extreme Ultraviolet Laser - P.W. Wachulak, A. Isoyan, R.A. Bartels, C.S. Menoni, J.J. Rocca and M.C. Marconi, p. 425-430.

Development and Optimization of Laser-Plasma Extreme Ultraviolet and Soft X-ray Sources for Microscopy Applications - P.W. Wachulak, A. Bartnik, J. Kostecki, R. Jarocki, M. Szczurek and H. Fiedorowicz, p. 431-446.

F. Garzia, C.A.Brebia and M. Guarascio (Eds.)
Safety and Security Engineering V, WIT Press, 2014.

Section 4: Infrastructure protection

M. Życzkowski, M. Szustakowski, W. Ciurapiński, P. Markowski, M. Karol, M. Kowalski. Optical fiber sensors as the primary element in the protection of critical infrastructure especially in optoelectronic transmission lines.

M. Życzkowski, M. Szustakowski, W. Ciurapiński, M. Kastek, R. Dulski, M. Karol, M. Kowalski, P. Markowski. Multispectral solutions in surveillance systems: The need for data fusion.

M. Kastek, R. Dulski, M. Życzkowski, M. Szustakowski, P. Trzaskawka, W. Ciurapiński, G. Grelowska, I. Gloza, S. Milewski, K. Listewnik. Multisensor system for the protection of a critical harbour infrastructure.

B. Rutecka, J. Wojtas, J. Mikolajczyk, Z. Bielecki, T. Stacewicz. Concentration system for volatile compounds detection.

  Optoelectronics – Devices and Applications, Intech, 2011.

J. Wojtas, Detection of optical radiation in NOx optoelectronic sensors employing cavity enhanced absorption spectroscopy

G.M. Carlomagno and C.A. Brebia (Eds.)
Computational methods and experimental measurements XV, WIT Press, 2011.
Section 6: Detection and signal processing

J. Wojtas, B. Rutecka, T. Stacewicz, J. Mikołajczyk, Z. Bielecki.
NO2 detection with CEAS method.

  Advanced Holography - Metrology and Imaging, InTech, 2011.

Chapter 14: Two and Three Dimensional Extreme Ultraviolet Holographic Imaging with a Nanometer Spatial Resolutionby P. W. Wachulak and M. C. Marconi

  C.A. Brebbia (Ed.)
Air Pollution XIX, WITPress, Southampton, Boston, UK, 2011.

M. Kastek, T. Piątkowski, H. Polakowski, Infrared imaging Fourier-transform spectrometer used for standoff gas detection

J.T.M. de Hosson, C.A. Brebbia (Ed.)
Surface Effects and Contact Mechanics X, Computational Methods and Experiments, WIT Press, 2011.

P. Baranowski,K. Damaziak,J. Malachowski, L. Mazurkiewicz,T. Piatkowsk, H. Polakowskj, M. Kastek, Experimental and numerical tests of thermo- mechanical processes occurring on brake pad linning surfaces

  Mikhail Grishin (Ed.)
Advances in Solid State Lasers Development and Applications, InTech, 2010.

Chapter 5: Actively Q-switched Thulium Lasersby Jan K. Jabczynski, Lukasz Gorajek, Waldemar Zendzian, Jacek Kwiatkowski, Helena Jelinkova, Jan Sulc and Michal Nemec

C.A.Brebia and G.M. Carlomagno (Eds.)
Computational methods and experimental measurements XIV, WIT Press, 2009.

Section 1: Computational and experimental methods
J. Krok, M. Stanuszek, J. Wojtas. A procedure for adaptive evaluation of numerical and experimental data.
Section 4: Detection and signal processing
Z. Bielecki, M. Leszczynski, K. Holz, L. Marona, J. Mikolajczyk, M. Nowakowski, P. Perlin, B. Rutecka, T. Stacewicz, J. Wojtas. Sub-ppb NO detection by a cavity enhanced absorption spectroscopy system with blue and infrared diode lasers.
Z. Bielecki, W. Kolosowski, E. Sedek, M. Wnuk, J. Wojtas.
Multispectral detection circuits in special applications.

M. Guarascio (Ed.)

Safety and Security Engineering III, WITPress, Southampton, Boston, UK, 2009.

Kastek M., Madura H., Sosnowski T. Passive infrared detector used for infrastructure protection

C.A. Brebbia (Ed.)
Air Pollution XVII, WITPress, Southampton, Boston, UK, 2009.

Kastek M., Sosnowski T., Orżanowski T., Kopczyński K., Kwaśny M. Multispectral gas detection method,

M. Włodarski, K. Kopczyński, M. Kaliszewski, M. Kwaśny, M. Mularczyk-Oliwa, M. Kastek Application of advanced optical methods for classification of air contaminants

  Zanasi, Temis, N.F.F. Ebecken, C.A. Brebbia (Ed.)
Data Mining, Protection, Detection and other Security Technologies
WITPress, Southampton, Boston, UK, 2009.

Życzkowski M., Szustakowski M., Kastek M., Ciurapiński W., Sosnowski T, Module multisensor system for strategic objects protection,

Dulski R., Kastek M., Bieszczad G., Trzaskawka P., Ciurapiński W., Data fusion used in multispectral system for critical protection

Высокоэнергетическая обработка материалов, National Mining University, Dnepropetrovsk, Ukraine, 2009.

K. Jach, J. Owsik, J. Noga, R. Świerczyński, V. Sobolev, Modeling and diagnostics of destruction process dynamics of transparent brittle materials

  Silicon Versus Carbon, Springer, 2009.

J. Owsik, S. Usherenko, SDP technology for „green" technology of metallic reinforced nanocomposites

C.A.Brebia and G.M. Carlomagno (Ed.)
Computational methods and experimental measurements XIII, WIT Press, 2007.

Rozdział: "Method of signal processing in passive infrared detectors for security systems", H. Madura

J. Dakin, R. Brown (editors): "Handbook of optoelectronics", Volume 1, Taylor&Francis Group, 2006

Rozdział: "Detection of optical radiation"
A. Rogalski, Z. Bielecki

 

Rozdział:"Infrared devices and techniques"

A. Rogalski, K.Chrzanowski

The photonics handbook, Book 3, 51st International Edition, 2005

Rozdział: "Passive infrared detection: sensors, optics and signal processing", Z. Bielecki, J. Mikołajczyk.