Monografie naukowe w języku polskim

A. Borzęcki, M. Kwaśny (red.)
Laser CO2 i Terapia Fotodynamiczna w Terapii Dermatologicznej
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2022
ISBN: 978-83-7563-323-8
M. Kwaśny
Podstawy Spektroskopii Optycznej
Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2022
ISBN: 978-83-7938-340-5
A. Rogalski, Z. Bielecki
Detekcja Sygnałów Optycznych

Wydawnictwo Naukowo PWN, Warszawa 2020
ISBN 978-83-0120-996-4
B. Nasiłowska
Trwałość zmęczeniowa i przebieg pękania połączeń spawanych stali austenitycznej 1.4539 wykonanych metodą TIG i laserowo, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2020
ISBN 978-83-7938-186-9
  M. Kwaśny

Promieniowanie optyczne i fotouczulacze w medycynie
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019
ISBN 978-83-7938-235-4

M. Piszczek

Narzędzia technologii wirtualnych a poznawanie rzeczywistości
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019
ISBN 978-83-7938-233-0

Z. Bogdanowicz, B. Nasiłowska, A. Sarzyński, J. Marczak, M. Strzelec, S. Góźdź, A. Kowalik, K. Hińcza, K. Gruszczyński

Projektowanie, wytwarzanie i badanie biozgodności mikrosita do izolacji krążących komórek nowotworowych
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019
ISBN 978-83-7938-224-8

  Z. Bogdanowicz, B. Nasiłowska

Pitting i mikropitting kół zębatych
Wydawnictwo  WAT, Warszawa, 2019
ISBN 978-83-7938-208-8

Andrzej Koss, Jan Marczak

Lasery w Konserwacji Dzieł Sztuki i Zabytków - Lasers in Conservation of Art Works and Monuments

Wyd. Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie, 2015.

K. Jach, J. Owsik, R. Świerczyński
Komputerowe modelowanie zjawisk niszczenia osłon szklanych i ceramicznych
Wyd. WNT, 2011.
M. Hebda, K. Jach
Sylwester Damazy Kaliski
Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2011.
W. Żendzian
Podstawy elektroniki kwantowej
WAT, 2009
M. Kwaśny
Fluorescencyjne metody i systemy do analiz materiałów biologicznych w czasie rzeczywistym
WAT, 2009
J. Owsik
Wybrane zagadnienia metrologii promieniowania laserowego
WAT, 2008
A. F. Kotyuk, J. Owsik,
Wzorce jednostki mocy i energii promieniowania laserowego
Akademia Obrony Narodowej, 2007
A. Zając, J. Świderski, P. Konieczny, S. Gągała
Lasery Włóknowe, analiza i wymogi konstrukcyjne
WAT, 2007
J. Jabczyński
Podstawy Optyki Stosowanej
WAT, 2006
Z. Mierczyk
Nieliniowe absorbery : badania właściwości, technologia i wybrane zastosowania
WAT, 2005
W. Żendzian
Generatory parametryczne do dalmierzy laserowych
WAT, 2005
J. Marczak
Analiza i usuwanie nawarstwień obcych z różnych materiałów metodą ablacji laserowej
BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa 2004
Z. Bielecki, A. Rogalski
Detekcja sygnałów optycznych
WNT 2001
Z. Bielecki
Optymalizacja stosunku sygnału do szumu w odbiornikach promieniowania podczerwonego
WAT, Warszawa 2001
A.Padzik-Graczyk
Fotodynamiczna metoda diagnozowania i leczenia nowotworów
Bellona, 1999

J. Mroczka (red.) - praca zbiorowa. Problemy Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, 2013

Rozdział: "Absorpcyjna spektroskopia laserowa"
Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas.

Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.) - praca zbiorowa

Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń Tom 3

WAT, 2012

Technologie podwójnego zastosowania

WAT, 2012

Systemy termodetekcyjne i termowizyjne, H. Madura, str 289-305

Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca

WNT, 2012

Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne

Wyd. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 2012

Część II Technika i technologie w służbie bezpieczeństwu

„Laserowy spektroanalizator emisyjny” J. Owsik, J. Pisarek, A. Rembielińska, J. Walczuk „Pomiar mikrokoncentracji gazu w atmosferze” J. Owsik, J. Pisarek, A. Rembielińska, J.Walczuk

„Olśniewacz laserowy – użycie i przeciwdziałanie” A. Rembielińska, J. Owsik, J. Pisarek

„Zdalne wykrywanie groźnych zanieczyszczeń atmosfery na przykładzie detekcji metanu i amoniaku” M. Kopica

Z. Bielecki, T. Stacewicz (red.) - praca zbiorowa
Optoelektroniczny sensor ditlenku azotu - analiza i wymagania konstrukcyjne
WAT, 2011
W. Janke (red.) - praca zbiorowa. Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN, 2011

Rozdział 5: "Układy detekcji promieniowania optycznego"
Z. Bielecki

Rozdział 9: „Dlaczego laser? (Rys historyczny)
Z. Jankiewicz

Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.) - praca zbiorowa
Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń Tom 2
WAT, 2011
A. Michalski (red.) - praca zbiorowa. Metrologia w Medycynie - wybrane zagadnienia

WAT, 2011

Rozdział 2: "Zastosowanie technik spektroskopowych w medycynie, ochronie środowiska i bezpieczeństwie państwa"
Z. Bielecki, J. Wojtas, J. Mikołajczyk, J. R. Ładny.

Z. Mierczyk, R. Ostrowski (red.) - praca zbiorowa
Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń. Tom 1.
WAT, 2010
Z. Mierczyk (red.) - praca zbiorowa
Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia
WAT, 2008
Z. Mierczyk (red.) - praca zbiorowa
Nowoczesne technologie dla budownictwa
WAT, 2007
H. Madura (red.) - praca zbiorowa
Pomiary termowizyjne w praktyce
Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola PAK, Warszawa, 2004

 

Monografie naukowe w języku angielskim

Antoni Rogalski, Zbigniew Bielecki

Detection of Optical Signals

Wyd. CRC Press, 2022 

ISBN: 978-10-3205-948-8

Jacek Wojtas  (Ed.)

Photonic Technology for Precision Metrology

Editorial Office: MDPI St. Alban-Anlage 66 4052 Basel, Switzerland, 2022

ISBN 978-3-0365-4493-9 (Hbk); ISBN 978-3-0365-4494-6 (PDF)

  Andrzej Koss, Jan Marczak

Lasery w Konserwacji Dzieł Sztuki i Zabytków - Lasers in Conservation of Art Works and Monuments

Wyd. Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie, 2015.

A. Koss, J. Marczak, M. Strzelec
Scientific Research Application of Laser in Conservation of Artworks – Posters, Wydawnictwo-Oficyna Drukarska, 2011.
J. Owsik
Standards for power and energy units of laser radiation, WAT, 2011.
K. Chrzanowski
Testing thermal imagers. Practical guide, WAT, 2010.
A. Koss, J. Marczak
Application of Lasers in Conservation of Monuments and Works of Art, Oficyna Drukarska, Warszawa 2005.
K. Chrzanowski Non-contact thermometry-Measurement error

SPIE PL, Research and Development Treaties, Warsaw, 2001.

J. Dakin, R. Brown (editors): "Handbook of optoelectronics", Second Edition: Concepts, Devices, and Techniques (Volume One), CRC Press, 2017 ,

Chapt. 4: Detection of optical radiation, Antoni Rogalski, Zbigniew Bielecki, Janusz Mikolajczyk

Chapt. 18: Infrared devices and techniques, A. Rogalski, K.Chrzanowski

  Short Wavelength Laboratory Sources : Principles and Practices

Editor(s): Davide Bleiner, John Costello, Francoise Dortan, Gerry O'Sullivan, Ladislav Pina, Alan Michette, The Royal Society of Chemistry, 2015.

Laser-Plasma EUV Source for Modification of Polymer Surfaces - A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, L. Pina, M. Szczurek and P. Wachulak, p.366-372.

Nanometer Scale Imaging Using a Desk-Top Laser Plasma EUV Source - P.W. Wachulak, A. Bartnik and H. Fiedorowicz, p. 414-418.

Laser-Plasma EUV and Soft X-ray Sources for Microscopy Applications - P.W. Wachulak, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, T. Feigl, R. Jarocki, J. Kostecki, L. Pina, M. Szczurek, A. Szczurek and Z. Zawadzki, p. 419-424.

Nanometer Scale Imaging with Table-Top Extreme Ultraviolet Laser - P.W. Wachulak, A. Isoyan, R.A. Bartels, C.S. Menoni, J.J. Rocca and M.C. Marconi, p. 425-430.

Development and Optimization of Laser-Plasma Extreme Ultraviolet and Soft X-ray Sources for Microscopy Applications - P.W. Wachulak, A. Bartnik, J. Kostecki, R. Jarocki, M. Szczurek and H. Fiedorowicz, p. 431-446.

F. Garzia, C.A.Brebia and M. Guarascio (Eds.)
Safety and Security Engineering V, WIT Press, 2014.
Section 4: Infrastructure protectionM. Życzkowski, M. Szustakowski, W. Ciurapiński, P. Markowski, M. Karol, M. Kowalski. Optical fiber sensors as the primary element in the protection of critical infrastructure especially in optoelectronic transmission lines.M. Życzkowski, M. Szustakowski, W. Ciurapiński, M. Kastek, R. Dulski, M. Karol, M. Kowalski, P. Markowski. Multispectral solutions in surveillance systems: The need for data fusion.M. Kastek, R. Dulski, M. Życzkowski, M. Szustakowski, P. Trzaskawka, W. Ciurapiński, G. Grelowska, I. Gloza, S. Milewski, K. Listewnik. Multisensor system for the protection of a critical harbour infrastructure.B. Rutecka, J. Wojtas, J. Mikolajczyk, Z. Bielecki, T. Stacewicz. Concentration system for volatile compounds detection.
Optoelectronics – Devices and Applications, Intech, 2011.

J. Wojtas, Detection of optical radiation in NOx optoelectronic sensors employing cavity enhanced absorption spectroscopy

G.M. Carlomagno and C.A. Brebia (Eds.)
Computational methods and experimental measurements XV, WIT Press, 2011.
Section 6: Detection and signal processingJ. Wojtas, B. Rutecka, T. Stacewicz, J. Mikołajczyk, Z. Bielecki.
NO2 detection with CEAS method.
Advanced Holography - Metrology and Imaging, InTech, 2011.

Chapter 14: Two and Three Dimensional Extreme Ultraviolet Holographic Imaging with a Nanometer Spatial Resolutionby P. W. Wachulak and M. C. Marconi

C.A. Brebbia (Ed.)
Air Pollution XIX, WITPress, Southampton, Boston, UK, 2011.M. Kastek, T. Piątkowski, H. Polakowski, Infrared imaging Fourier-transform spectrometer used for standoff gas detection
J.T.M. de Hosson, C.A. Brebbia (Ed.)
Surface Effects and Contact Mechanics X, Computational Methods and Experiments, WIT Press, 2011.
P. Baranowski,K. Damaziak,J. Malachowski, L. Mazurkiewicz,T. Piatkowsk, H. Polakowskj, M. Kastek, Experimental and numerical tests of thermo- mechanical processes occurring on brake pad linning surfaces
Mikhail Grishin (Ed.)
Advances in Solid State Lasers Development and Applications, InTech, 2010.Chapter 5: Actively Q-switched Thulium Lasersby Jan K. Jabczynski, Lukasz Gorajek, Waldemar Zendzian, Jacek Kwiatkowski, Helena Jelinkova, Jan Sulc and Michal Nemec
C.A.Brebia and G.M. Carlomagno (Eds.)
Computational methods and experimental measurements XIV, WIT Press, 2009.
Section 1: Computational and experimental methods
J. Krok, M. Stanuszek, J. Wojtas. A procedure for adaptive evaluation of numerical and experimental data.
Section 4: Detection and signal processing
Z. Bielecki, M. Leszczynski, K. Holz, L. Marona, J. Mikolajczyk, M. Nowakowski, P. Perlin, B. Rutecka, T. Stacewicz, J. Wojtas. Sub-ppb NO detection by a cavity enhanced absorption spectroscopy system with blue and infrared diode lasers.
Z. Bielecki, W. Kolosowski, E. Sedek, M. Wnuk, J. Wojtas.
Multispectral detection circuits in special applications.
M. Guarascio (Ed.)

Safety and Security Engineering III, WITPress, Southampton, Boston, UK, 2009.

Kastek M., Madura H., Sosnowski T. Passive infrared detector used for infrastructure protection

C.A. Brebbia (Ed.)
Air Pollution XVII, WITPress, Southampton, Boston, UK, 2009.Kastek M., Sosnowski T., Orżanowski T., Kopczyński K., Kwaśny M. Multispectral gas detection method,M. Włodarski, K. Kopczyński, M. Kaliszewski, M. Kwaśny, M. Mularczyk-Oliwa, M. Kastek Application of advanced optical methods for classification of air contaminants
Zanasi, Temis, N.F.F. Ebecken, C.A. Brebbia (Ed.)
Data Mining, Protection, Detection and other Security Technologies
WITPress, Southampton, Boston, UK, 2009.Życzkowski M., Szustakowski M., Kastek M., Ciurapiński W., Sosnowski T, Module multisensor system for strategic objects protection,Dulski R., Kastek M., Bieszczad G., Trzaskawka P., Ciurapiński W., Data fusion used in multispectral system for critical protection
Высокоэнергетическая обработка материалов, National Mining University, Dnepropetrovsk, Ukraine, 2009.

K. Jach, J. Owsik, J. Noga, R. Świerczyński, V. Sobolev, Modeling and diagnostics of destruction process dynamics of transparent brittle materials

  Silicon Versus Carbon, Springer, 2009.

J. Owsik, S. Usherenko, SDP technology for „green" technology of metallic reinforced nanocomposites

C.A.Brebia and G.M. Carlomagno (Ed.)
Computational methods and experimental measurements XIII, WIT Press, 2007.
Rozdział: "Method of signal processing in passive infrared detectors for security systems", H. Madura
J. Dakin, R. Brown (editors): "Handbook of optoelectronics", Volume 1, Taylor&Francis Group, 2006

Rozdział: "Detection of optical radiation"
A. Rogalski, Z. Bielecki

 

Rozdział:"Infrared devices and techniques"

A. Rogalski, K.Chrzanowski

The photonics handbook, Book 3, 51st International Edition, 2005

Rozdział: "Passive infrared detection: sensors, optics and signal processing", Z. Bielecki, J. Mikołajczyk.