W zakładce tej znajdziecie Państwo informację dotyczącą projektów, które były realizowane lub są obecnie realizowane w Instytucie Optoelektroniki WAT. Instytut od wielu lat z sukcesami pozyskuje środki finansowe na badania oraz inwestycje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, jak również z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programów Ramowych i Europejskiej Agencji Obrony. Wiele projektów Instytut Optoelektroniki realizował prace we współpracy z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi wśród, których zyskał miano solidnego partnera do współpracy.

Projekty badawcze realizowane w instytucie dotyczą takich obszarów jak:

 • lasery ciała stałego i lasery rentgenowskie,
 • systemy laserowe dużej mocy,
 • optyka i elektronika laserów,
 • dalmierze laserowe,
 • optyka rentgenowska i skrajnego nadfioletu (EUV),
 • materiały i technologie optyczne,
 • metrologia optyczna,
 • spektroskopia optyczna,
 • detekcja sygnałów optycznych,
 • projektowanie i analiza systemów optycznych,
 • symulacje komputerowe,
 • technologie cienkowarstwowe,
 • obróbka obrazów,
 • fizyka i technika podczerwieni,
 • oddziaływanie promieniowania laserowego z materią,
 • laserowe czyszczenie powierzchni,
 • optoelektroniczne systemy ochrony,
 • nanotechnologia,
 • biochemia.

 1. Celownik termowizyjny kompatybilny z systemem C4ISR ISW TYTAN, zintegrowany z wyświetlaczem nahełmowym, modułem laserowego systemu identyfikacji "swój-obcy" (IFF) z możliwością zdalnego sterowania głównymi funkcjami celownika. Kierownik: ppłk dr inż. Tomasz SOSNOWSKI. Okres realizacji: 2012- 2015. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 2. Opracowanie założeń na wykonanie celownika termowizyjnego CTP-1. Kierownik: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK, Okres realizacji: 2012-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 3. System monitorowania integralności łącza światłowodowego w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do informacji niejawnych. Kierownik: ppłk dr inż. Marek ŻYCZKOWSKI. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 4. Uprawnienie procesu odprawy granicznej osób przy wykorzystaniu biometrycznych urządzeń do samokontroli środków transportu przekraczających granicę zewnętrzną UE. Kierownik: prof. dr hab.  inż. Mieczysław SZUSTAKOWSKI. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 5. Kamery obserwacyjno- rozpoznawcze o szerokim zakresie natężenia światła LLL/CCD TV komatybilne z systemem C4ISR ISW TYTAN. Kierownik: dr hab. inż. Henryk MADURA. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 6. Femtosekundowy laser terawatowy bazujący na wzmacnianiu parametrycznym. Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk FIEDOROWICZ. Okres realizacji: 2011-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 7. Badanie parametrów pasywnych modułów YAG:Cr,Mg,YAG:V,YAG:Co,Si. Kierownik: płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI. Okres realizacji: 2011, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 8. Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych. Kierownik: płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI. Okres realizacji: 2011-2014, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 9. Opracowanie metod technologii wspomagania ochrony perymetrycznej terenów granicznych i portów lotniczych w oparciu o zaawansowaną analizę sygnałów akustycznych i obrazów wizyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław SZUSTAKOWSKI. Okres realizacji: 2011- 2014, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 10. Nowoczesne technologie dla/w procesie karnymi ich wykorzystanie - aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne I prawne. Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław SZUSTAKOWSKI. Okres realizacji: 2011-2014, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 11. Laserowy system do zdalnego wykrywania materiałów wybuchowych i innych substancji niebezpiecznych metodą spektroskopii plazmy wzbudzanej laserowo. Kierownik: ppłk dr inż. Jacek JANUCKI. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 12. Opracowanie projektu i budowa demonstratora systemu wykrywania i identyfikacji niebezpiecznych materiałów chemicznych. Kierownik: płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 13. Terahercowy system wykrywania „nasobnych" materiałów niebezpiecznych. Kierownik: mjr dr inż. Norbert PAŁKA. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 14. Zintegrowany , wieloczujnikowy system monitoringu i ochrony portu morskiego. Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław SZUSTAKOWSKI. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 15. Zintegrowany system fotografii laserowej do monitoringu otwartych przestrzeni I zapobieganiu zagrożeniom terrorystycznym. Kierownik: ppłk dr inż. Marek Marcin PISZCZEK. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 16. Pasywne modulatory dobroci rezonatorów laserowych. Kierownik: płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI. Okres realizacji: 2010-2011, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 17. Optoelektroniczny, wielowidmowy system wspomagający lądowanie samolotów. Kierownik: dr hab. inż. Henryk MADURA. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 18. Prekoncentratory i detektory do wysokoczułych sensorów wybranych gazów niebezpiecznych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI. Okres realizacji: 2010-2012, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 19. System obrony aktywnej do ochrony obiektów mobilnych przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi. Kierownik: płk dr inż. Marek ZYGMUNT. Okres realizacji: 2010-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 20. Laserowy system zdalnej detekcji zanieczyszczeń atmosfery na przykładzie wykrywania metanu i amoniaku. Kierownik: dr inż. Mirosław KOPICA. Okres realizacji: 2009-2012, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 21. Opracowanie i wykonanie dalmierza „bezpiecznego dla oka" z zastosowaniem mikrolaserowego nadajnika 1.5um. Kierownik: ppłk dr inż. Wiesław PIOTROWSKI. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 22. Opracowanie laserowego systemu rozpoznania elementów terenu i ich własności fizyko- chemicznych w formacie 3D wraz z technologią analizy i identyfikacji danych do zastosowań na platformach bez załogowych. Kierownik: ppłk dr inż. Wiesław PIOTROWSKI. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 23. Opracowanie modelu przedziału sterowania z elektrycznym proporcjonalnym wychylaniem sterów przeznaczonego do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego „GROM-M". Kierownik: dr hab. inż. Jan OWSIK. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 24. Opracowanie optoelektronicznego czujnika par materiałów wybuchowych. Kierownik: mjr dr inż. Jacek WOJTAS. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 25. System ostrzegania przed opromieniowaniem laserowym dla pojedynczego żołnierza z elementami identyfikacji swój-obcy. Kierownik: płk dr inż. Marek ZYGMUNT. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 26. Laserowa modyfikacja nanostruktur do aerozoli o selektywnej transmisji w podczerwieni. Kierownik: kpt. dr inż. Piotr NYGA. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 27. Kamera termowizyjna na zakres 8-12um z matrycą detektorów 640x480 dla przyrządów obserwacyjnych i platform bojowych. Kierownik: ppłk dr inż. Tomasz SOSNOWSKI. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 28. Kamera termowizyjna z matrycowym detektorem fotonowym do systemów obserwacyjnych nowoczesnego uzbrojenia. Kierownik: dr hab. inż. Henryk MADURA. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 29. Opracowanie optoelektronicznego czujnika par materiałów wybuchowych. Kierownik: mjr dr inż. Jacek WOJTAS. Okres realizacji: 2009-2011, MNiSW.
 30. Bezprzewodowy system łączności optycznej w zakresie 8-18 μm. Kierownik: ppłk dr inż. Mirosław NOWAKOWSKI. Okres realizacji: 2008-2010, MNiSW.
 31. Zdalne wykrywanie i identyfikacja wybranych przemysłowych zanieczyszczeń atmosfery. Kierownik: płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI. Okres realizacji: 2008-2011, MNiSW.
 32. Przenośny optoelektroniczny czujnik NOx do monitoringu atmosfery. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI. Okres realizacji: 2007-2010, MNiSW.

 1. Emitery i detektory podczerwieni nowej generacji do zastosowań w urządzeniach do detekcji śladowych ilości zanieczyszczeń gazowych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 2. Opracowanie głowicy skanującej z układami nadawczo-odbiorczymi nowej generacji do wieleospektralnego laserowego profilometru reflektancyjnego umożliwiającego określanie rzeźby i charakterystyk fizykochemicznych pokrycia terenu . Do zastosowania na platformie powietrznej. Kierownik: ppłk dr inż. Wiesław PIOTROWSKI. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 3. Opracowanie warunków wytwarzania spinela magnezowego MgA1204, skandowo-magnezowego ScMgA104, oraz szkła Er,Yb, do zastosowania w mikrolaserach dalmierczych. Kierownik: dr inż. Jarosław MŁYŃCZAK. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 4. Optoelektroniczny system sensorów markerów chorobowych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 5. Ręczny fotoradar laserowy. Kierownik: mjr dr inż. Jacek WOJTANOWSKI. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 6. Wielopikselowy detektor promieniowania THz zrealizowany z wykorzystaniem selektywnych tranzystorów MOS i jego zastosowanie w biologii, medycynie i systemach bezpieczeństwa. Kierownik: dr inż. Przemysław ZAGRAJEK. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 1. Polskie Sztuczne Serce. Kierownik: dr inż. Waldemar Mróz. Okres realizacji: 2008-2010, MNiSW.

 1. Monitoringu, identyfikacja i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli: zadania 4.2. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki. Okres realizacji: 2007-2010, MNiSW.
 2. Układy detekcji gazów i modulowanego promieniowania laserowego w obszarze podczerwieni. Kierownik: dr inż. Mirosław Kwaśny. Okres realizacji: 2008-2010, MNiSW.
 3. Zdalne wykrywanie i identyfikacja skażeń biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod optoelektronicznych. Kierownik: płk dr inż. Krzysztof Kopczyński. Okres realizacji: 2007-2011, MNiSW.

 1. Analiza generacji impulsów laserowych o nanosekundowym czasie trwania i dużej energii wyjściowej w zakresie widmowym powyżej 2 um w układach generatorów i wzmacniaczy laserowych opartych na ośrodkach czynnych domieszkowanych jonami holmu, płk dr hab. inż. Jacek Kwiatkowski, Okres realizacji: 2018 - 2022, GBMON.
 2. Analiza możliwości identyfikacji sygnatur spektralnych wybranych materiałów niebezpiecznych na podstawie widm oscylacyjno-rotacyjnych z zastosowaniem wysokorozdzielczej spektroskopii absorpcyjnej UV-FIR i spektroskopii ramanowskiej, płk dr hab. inż. Jacek Wojtas, Okres realizacji: 2018 - 2022, GBMON.
 3. Generacja niskotemperaturowej plazmy w wyniku fotojonizacji gazu: zastosowanie do plazmowej obróbki powierzchni oraz analizy spektrochemicznej,  dr hab. inż. Andrzej Bartnik. Okres realizacji: 2017-2020, OPUS, Narodowe Centrum Nauki
 4. Detekcja impulsów promieniowania o małej intensywności z zakresu skrajnego nadfioletu, kierownik: dr hab. inż. Andrzej Bartnik. Okres realizacji: 2017-2020, OPUS, Narodowe Centrum Nauki
 5. Wpływ morfologii i struktury plazmonicznej fotoanody na bazie tlenku tytanu na jej aktywność w reakcji dysocjacji wody pod wpływem energii słonecznej. Kierownik: dr Marta MICHALSKA-DOMAŃSKA. Okres realizacji: 2016-2018, SONATA, Narodowe Centrum Nauki.
 6. Fotojonizacja ośrodków gazowych impulsami promieniowania plazmy laserowej,  kierownik: dr hab. inż. Andrzej Bartnik. Okres realizacji: 2014-2017, OPUS, Narodowe Centrum Nauki
 7. Badania wpływu zjawisk laserowych i optycznych z wykorzystaniem pompującego tulowego lasera światłowodowego dużej mocy na uzyskanie wydajnej generacji laserowej w hybrydowych impulsowych laserach Ho:YLF wykonanych w konfiguracji MOPA. Kierownik: ppłk dr inż. Jacek KWIATKOWSKI. Okres realizacji: 2012-2014, Narodowe Centrum Nauki.
 8. Badanie procesu zatężania I dekompozycji w optoelektronicznym sensorze par materiałów wybuchowych. Kierownik: mgr inż. Beata RUTECKA. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Nauki.
 9. Mikroskopia w zakresie skrajnego nadfioletu oraz miękkiego promieniowania rentgenowskiego. Kierownik: mjr dr hab inż. Przemysław WACHULAK. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Nauki.
 10. Modułowa głowica lasera impulsowego z kompensacją efektów cieplnych do zastosowań w znakowarkach laserowych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Karol JABCZYŃSKI. Okres realizacji: 2012-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, INNOTECH.
 11.  System zdalnego wykrywania par alkoholu w poruszających się pojazdach –współwykonawca: IOE WAT. Kierownik prac realizowanych w WAT: płk dr inż. Krzysztof Kopczyński. Okres realizacji: 2012 - 2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, INNOTECH.
 12. Wpływ budowy plazmonowych monostruktur core-shell na bazie tlenku tytanu i metali szlachetnych na ich właściwości optyczne i fotoelektryczne. Kierownik: kpt dr inż. Bartłomiej JANKIEWICZ. Okres realizacji: 2012-2016, Narodowe Centrum Nauki.
 13. Zdalna identyfikacja materiałów niebezpiecznych w paśmie terahercowym. Kierownik: mjr dr inż. Norbert PAŁKA. Okres realizacji: 2011-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 14. Badania czasów życia fluorescencji symulatorów i interferentów bojowych środków biologicznych metodą stroboskopową. Kierownik: dr inż. Miron Zygmunt KALISZEWSKI Vel KIELISZEWSKI. Okres realizacji: 2011-2014, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 15. Badania niskostratnego sposobu łączenia włókien optycznych I wykonywania wybranych komponentów światłowodowych. Kierownik: mgr inż. Maria MICHALSKA (Maciejewska) . Okres realizacji: 2011-2013, Narodowe Centrum Nauki.
 16. Nanostruktury plazmonowe do wzmacniania sygnatur spektralnych materiałów biologicznych. Kierownik: kpt dr inż. Bartłomiej JANKIEWICZ. Okres realizacji: 2011-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 17. Laserowe interferencyjne kształtowanie warstw powierzchni metali. Kierownik: dr hab. inż. Jan MARCZAK. Okres realizacji: 2011-2014, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 18. Laserowe układy światłowodowe generujące promieniowanie w zakresie widmowym średniej podczerwieni z przeznaczeniem do zastosowań w technice wojskowej, medycynie i ochronie środowiska. Kierownik: ppłk dr inż. Jacek ŚWIDERSKI. Okres realizacji: 2010-2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Program NATO Mid-Infrared Fiber Lasers.
 19. Laserowo-plazmowe źródła promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu (EUV) do zastosowań w badaniach materiałowych, nanotechnologii i biomedycynie. Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk FIEDOROWICZ. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, COST MP0601.
 20. Oddziaływanie silnych impulsów skrajnego nadfioletu, wytwarzanych w laserowo-plazmowym źródle promieniowania , z polimerami i dielektrykami nieorganicznymi: wpływ doświetlania promieniowaniem laserowym na efektywność oddziaływania. Kierownik: dr inż. Andrzej BARTNIK. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 21. Opracowanie i badania tarcz gazowych do zastosowań w eksperymentach oddziaływania ultrakrótkich impulsów laserowych wielkiej mocy z materią. Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk FIEDOROWICZ. Okres realizacji: 2010-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 7 Program Ramowy.
 22. Analiza doboru układu zasilania, sterowania i chłodzenia do laserów kaskadowych. Kierownik: ppłk dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK. Okres realizacji: 2010-2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 23. Analiza możliwości wykrywania niebezpiecznych materiałów za pomocą metod spektroskopowych wykorzystujących przestrajane lasery kaskadowe. Kierownik: mjr dr inż. Dariusz SZABRA. Okres realizacji: 2010-2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 24. Zespoły membrana-elektrody (MEA) implantowane materiałem katalitycznym w warstwie przypowierzchniowej metodą PLD dla potrzeb ogniw paliwowych. Kierownik: dr inż. Waldemar MRÓZ. Okres realizacji: 2010-2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 25. Nowe kompozyty węglowo-hydroksyapatytowe na podłożach metalicznych stosowanych w medycynie. Kierownik: dr inż. Waldemar MRÓZ. Okres realizacji: 2009-2012, MNiSW, zadanie w projekcie ERA-NET.
 26. Wielospektralny optoelektroniczny czujnik gazu działający w oparciu o metodę spektroskopii strat we wnęce optycznej. Kierownik: mjr dr inż. Jacek WOJTAS. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 27. Opracowanie technologii wykonania wielosektorowego wysokostabilnego promiennika podczerwieni dla stanowiska do badań rozdzielczości termicznej wojskowych kamer termowizyjnych. Kierownik: dr inż. Henryk POLAKOWSKI. Okres realizacji: 2009-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 28. Pompowany koherentnie przestrajalny laser Cr:ZnSe generujacy w obszarze średniej podczerwieni. Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan JABCZYŃSKI. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 29. Prowadzenie badań naukowych w ramach programu Powroty (Homing),na okres 24 miesięcy. Kierownik: kpt dr inż. Przemysław WACHULAK. Okres realizacji: 2009-2011, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Program Powroty (Homing).
 30. Badania procesorów kodowania oraz transmisji sygnałów spektroskopowych w systemie zdalnego wykrywania materiałów wybuchowych metodą. Kierownik: ppłk dr inż. Jacek JANUCKI. Okres realizacji: 2009-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 31. Centrum Zaawansowanych Materiałów I Technologii. Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk FIEDOROWICZ. Okres realizacji: 2009-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
 32. Eksperymentalna i teoretyczna weryfikacja dynamicznych własności tantalu - materiału na wkładki kumulacyjne w ładunkach EFP. Kierownik: prof. dr hab. inż. Karol Edward JACH. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 33. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i techniki sensorowych (InTechFun). Kierownik: płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI. Okres realizacji: 2009-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
 34. Stanowisko do badań czułości widmowej detektorów promieniowania o długości fali 13,5 nm na potrzeby nanolitografii. Kierownik: mjr dr inż. Janusz MIKOŁAJCZYK. Okres realizacji: 2008-2010, MNiSW.
 35. Opracowanie optoelektronicznego sensora przeznaczonego do wykrywania obecności materiałów wybuchowych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI. Okres realizacji: 2008-2010, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, MON.
 36. Badania lasera Er:YAG generującego w zakresie bezpiecznym dla wzroku, pobudzanego diodami bezpośrednio na górny poziom laserowy, z ośrodkiem czynnym o geometrii typu 'fiber rod, . Kierownik: dr hab. inż. Waldemar ŻENDZIAN. Okres realizacji: 2008-2010, MNiSW.
 37. Opracowanie, optymalizacja i badanie właściwości układu laserowego: diodowy generator zadający - włóknowy wzmacniacz mocy generującego impulsy promieniowania o zmiennym czasie trwania. Kierownik: mjr dr inż. Jacek ŚWIDERSKI. Okres realizacji: 2007-2009, MNiSW.
 38. Wytwarzanie gazowych sensorów chemicznych metodą osadzania warstwy aktywnej z plazmy laserowej i elektrowybuchu. Kierownik: dr inż. Jan Kubicki. Okres realizacji: 2005 - 2006, MNiSW.

 1. Detektory promieniowania THz wytworzone z wykorzystaniem tranzystorów polowych do zastosowania w komunikacji bezprzewodowej. Kierownik: dr. inż. Przemysław ZAGRAJEK. Okres realizacji: 2015-2018, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 2. Metoda i system do wykrywania obiektów z użyciem polarymetrii obrazowej w zakresie dalekiej podczerwieni. Kierownik: dr inż. Grzegorz BIESZCZAD. Okres realizacji: 2013-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 3. Mikroskop EUV z nanometrową rozdzielczością przestrzenną do zastosowań we współczesnej nauce i technologii. Kierownik: mjr dr hab. inż. Przemysław WACHULAK. Okres realizacji: 2013-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 4. Nanostruktury plazmonowe do zastosowan w fotowoltaice i optoelektronice. Kierownik: kpt. dr inż. Piotr NYGA. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 5. Światłowodowy generator supercontinuum w zakresie średniej podczerwieni. Kierownik: ppłk dr inż. Jacek ŚWIDERSKI. Okres realizacji: 2010-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 1. ENCIRCLE - European CBRN Innovation for the Market Cluster - mjr dr inż. Bartłomiej Jankiewicz, 2017-2021, Horyzont 2020.
 2. PROTECT - Pervasive and UseR Focused BiomeTrics BordEr ProjeCT - prof dr hab inż. Mieczysław Szustakowski, 2016-2019, Horyzont 2020.
 3. LASERLAB-EUROPE "The integrated initiative of European laser research infrastructures II", prof. dr hab. inż. Henryk FIEDOROWICZ, 2012-2015, 7 Program Ramowy.
 4. Połączenie CP z CSA Działania Integracyjne/Infrastruktury Elektroniczne/Faza Przygotowawcza Laserlab-EUROPE, prof. dr hab. Henryk FIEDOROWICZ, 2009-2012, 7 Program Ramowy.
 5. Extreme Light Infrastructure - ELI, prof. dr hab. Henryk FIEDOROWICZ, 2007-2010, Komisja Wspólnot Europejskich, 7 Program Ramowy.
 6. Projekt TERAEYE "A low cost and fully passive Terahertz inspection system based on nano- technology for security application" , dr Maciej MROCZKOWSKI, 2007-2010, Komisja Wspólnot Europejskich, 6 Program Ramowy.
 7. Projekt PHANTOMS "Network of Excellence On Nanoelectronics" w ramach 5 Programu Ramowego UE.
 8. Projekt PALS "Prague Asterix Laser System joint research centre" w ramach 5 Programu Ramowego UE - "Investigations of soft x-ray emission in the ‘water window’ from a double stream gas puff target irradiated with PALS" i "Interactions of high-intensity soft X-ray pulses with matter" - prof. dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz
 9. Projekt LIMANS "Laser matter interaction and non linear processes" w ramach 5 Programu Ramowego UE.

 1. TIPPSI - THz Imaging Phenomenology Platforms for Stand-off IED Detection.
 2. RAMBO - Rapid Air-particle Monitoring against BiOlogical threats; mjr dr inż. Bartłomiej JANKIEWICZ, 2013-2016, EDA Joint Investment Programme on CBRN protection.
 3. AMURFOCAL - Active MUltispectral Reflection Fingerprinting Of persistent ChemicAL agents, 2013-2016, EDA Joint Investment Programme on CBRN protection.
 4. ADHELW – Air Defence High Energy Laser Weapon, płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI, 2009.
 5. AHEAD - Advanced Helmet and Devices for Individual Protection; płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI, 2009.
 6. SNIPOD - SNIper Positioning and detection.
 7. FABIOLA - Application of Extended Fluorescence Methods for Improved Detection of Biological Warfare Agents; płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI.

 1. E!3033 BIONANOCOMPOSIT - Hydroxyapatite Nanocomposite Ceramics - New Implant Material for Bone Substitutes, dr. Waldemar Mróz, 2003-2013.
 2. E!3892 MODPOLEUV - Modification of Polymer Foils with EUV (Extreme-Ultra-Violet) Radiation for Applications in Biomedical Technology, 2007-2010.
 3. E!3765 EULASNET II - EUropean LASer Technology and Applications NETwork (Phase II), 2006-2010.
 4. E!3591 PROTGLASS - Theorethical-Experimental Optimisation of the Protective Properties  of Glass Shields, dr hab. inż. Jan Owsik, 2005-2008.
 5. E!3483 LASCAN – Advanced Laser Renovation of Old Paintings, Paper, Parchment and Metal Objects, 2004-2007.
 6. E!3072 ANENVIR - Detecting Heavy Metal Contamination in Soils, dr hab. inż. Jan Owsik, 2003-2006.
 7. E!2841 Advanced PLD - Pulsed Laser Deposition A New Technique for Coating Sheet Materials and 3D Industrial Components at Low Temperatures, dr Waldemar Mróz, 2002-2006.
 8. E!2822 MINE SAFETY - Minewide Safety System for Complex Monitoring of Environmental Hazards in Deep Coal Mines, 2002-2005.
 9. E!2566 EULASNET - EUropean LASer Technology and Applications NETwork, 2001-2006.
 10. E!2542 RENOVA LASER – Laser renovation of monuments andworks of art, 2001-2004.
 11. E!2365 EUREKA/MEDEA+T405 - Laser plasma EUV source for lithography.

 1. MPNS COST Action MP1302 „NanoSpectroscopy”, 2013-2017.
 2. COST Action MP1203 „Advanced X-ray spatial and temporal metrology”, 2012-2016.
 3. COST Action MP0601 “Short wavelength laboratory sources”, 2007-2011.
 4. MPNS COST Action IE0601 „Wood Science for Conservation of Cultural Heritage” (WoodCultHer), 2007-2011.
 5. MPNS COST Action G8 „Non-destructive analysis and testing of museum objects”, 2001-2006.
 6. FPS COST Action G7 „Artwork conservation by Laser”, 2000-2006.

 1. Projekt Unii Europejskiej nr DCI-NSAPVD/2010/248-711 „Salvaguarda de los valores patrimoniales y culturales del Centro Historico de Ciudad de La Habana” (Ochrona dziedzictwa i wartości kulturowych Historycznego Centrum miasta Hawana); prof. Jan MARCZAK.
 2. Światłowodowy nadajnik laserowy wykonany w technologii all-fiber, generujący promieniowanie w paśmie widmowym "bezpiecznym dla wzroku", mgr inż. Maria MICHALSKA(Maciejewska), 2012.
 3. Laserowe układy światłowodowe generujące promieniowanie w zakresie widmowym średniej podczerwieni z przeznaczeniem do zastosowań w technice wojskowej, medycynie i ochronie środowiska., mjr dr inż. Jacek ŚWIDERSKI, 2010.
 4. Wdrożenie innowacyjności w firmie INTERMET przez realizację badań przemysłowych w celu zdobycia nowej wiedzy i opracowaniu nowych produktów I procesów w obszarze inżynierii bezpieczeństwa w zakresie projektowania i budowania modułowych systemów ochrony obiektów infrastruktury krytycznej, płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI, 2010.
 5. InTechFun - Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i techniki sensorowych, płk dr inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI, 2009.
 6. CEZAMAT - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, prof. dr hab. inż. Henryk FIEDOROWICZ, 2009.
 7. OPTOLAB - Rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, dr inż. Mirosław Szczurek, 01/04/2009
 8. Opracowanie charakterystyk temperaturowych czujników zbudowanych na bazie światłowodowych siatek Bragga (FBG), prof. dr hab. inż. Henryk FIEDOROWICZ, 08/12/2009.
 9. PROTEUS - Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 10. MATLAS - projekt finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.