Fotoniczne Targi Pracy są organizowane we współpracy z Polską Platformą Technologiczną Fotoniki.

Harmonogram:

  • 10.00 — otwarcie stoisk Fotonicznych Targów Pracy
  • 12.00 — uroczyste otwarcie targów, krótkie prezentacje firm, rozstrzygnięcie konkursów dla firm i kół/chapterów studenckich
  • 16.00 — zakończenie wydarzenia

Działanie jest współorganizowane w ramach realizowanego na PW programu Inicjatywa

Informację przesłał

Dziekanat IOE