W dniu 12 października 2021 r. w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/22.

Uroczystość miała miejsce w sali kinowej Klubu WAT. W uroczystości uczestniczył rektor-komendant Akademii płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów, grono profesorskie Instytutu Optoelektroniki, nauczyciele akademiccy, pracownicy Instytutu, studenci oraz zaproszeni goście.

Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. WAT w wystąpieniu inauguracyjnym przywitał studentów rozpoczynających studia w Akademii, zaproszonych gości oraz przedstawił kadrę Instytutu. Wprowadził uczestników uroczystości w działalność naukową i dydaktyczną Instytutu oraz omówił osiągnięcia kadry i studentów Instytutu w ostatnim roku akademickim.

Centralną częścią uroczystości było ślubowanie studentów pierwszego roku. W rozpoczynającym się roku akademickim studia w Instytucie Optoelektroniki rozpocznie 31 studentów na studiach stacjonarnych na kierunkach „optoelektronika” (studia II stopnia) i „inżynieria kosmiczna i satelitarna” (studia I stopnia). Po przyjęciu od studentów ślubowania i wygłoszeniu formuły rozpoczęcia roku akademickiego chór WAT odśpiewał pieśń „Gaudeamus Igitur”.

Studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procesie rekrutacji odebrali swoje indeksy z rąk Rektora-Komendanta oraz Dyrektora Instytutu.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego była również okazją do wyróżnienia pracowników Instytutu za działalność naukowo-badawczą.

Złotym medalem za „Za zasługi dla Obronności Kraju” nagrodzeni zostali:

 • płk dr hab. inż. Marek Piszczek
 • ppłk dr inż. Tadeusz Drozd
 • mjr mgr inż. Marcin Jakubaszek

W działalności dydaktycznej „Medal Komisji Edukacji Narodowej” otrzymali:

 • dr inż. Dariusz Szabra
 • kpt. dr inż. Artur Prokopiuk
 • ppłk dr inż. Janusz Mikołajczyk

Dyrektor Instytutu Optoelektroniki wyróżnił Dyplomem i medalem okolicznościowym mgr inż. Patrycje Bałdygę za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych. Wyróżniona praca otrzymała również Nagrodę II stopnia w konkursie Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Dr inż. Marta Michalska-Domańska została doceniona za działalność badawczą. Jest pierwszą stypendystką im. Mieczysława Bekkera z WAT. Jej praca dotyczyła charakterystyki tlenków metali wytwarzanych przez plazmowe utlenianie elektrolityczne stopu FeAl, a realizowana była w Complutense University of Madrid w Hiszpanii. 

W związku z wyróżnieniem na XXIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2021 w Kielcach prestiżową nagrodą Defender Laserowego systemu wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów SkanDRON Dyrektor Instytutu wręczył okolicznościowe dyplomy i medale zespołowi w składzie:

 • ppłk dr inż. Marek Życzkowski – kierownik projektu
 • dr inż. Marek Zygmunt
 • ppłk dr inż. Jacek Wojtanowski
 • ppłk dr inż. Tadeusz Drozd
 • mjr mgr inż. Marcin Jakubaszek
 • mgr inż. Piotr Markowski
 • mgr inż.  Konrad Brewczyński
 • mgr inż. Mateusz Karol

W imieniu społeczności studenckiej Instytutu Optoelektroniki głos zabrał pan Bartosz Opara przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego oraz pani Wiktoria Rafala z Koła Naukowego Optoelektroników prezentując osiągnięcia grupy.

Na zakończenie uroczystości studenci, pracownicy i zaproszeni goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr. hab. Piotra Orleańskiego pt.” Jesteśmy w kosmosie”.

Uroczystość uświetnił Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją dr Joanny Korczago.

tekst i fot. Aneta Bombalska