Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju

Contact Details

Phone: +48 261 837 446