W XXXII Konkursie im. prof. Adama Smolińskiego absolwent i pracownik naszego Instytutu mgr inż. Dawid Wróblewski za pracę pt.: „Opracowanie i kalibracja stanowiska do pomiaru promieniowania tła z zakresu UV-C. Analiza budżetu niepewności pomiarów” otrzymał nagrodę III stopnia.

Praca dotyczy istotnego zagadnienia wyznaczenia poziomu promieniowania tła atmosfery ziemskiej w zakresie ultrafioletu, w tym w szczególności pasm UV-C i częściowo UV-B oraz określenia granic zakresu widmowego powszechnie określanego jako „solar blind”. Analizowane w pracy zagadnienia są ściśle związane z militarnymi aplikacjami systemów wczesnego ostrzegania, wykrywania i śledzenia sztucznych wysokotemperaturowych obiektów w atmosferze, w tym analizy zagrożeń użycia broni rakietowej. Informacje i dane dotyczące tematyki pracy są trudne do znalezienia w literaturze, a jeśli występują, to odnoszą się do innych aplikacji. Nowatorstwo pracy polega na opracowaniu stanowiska pozwalającego na bezwzględny pomiar poziomu promieniowania tła w zakresie UV. Takie dobrze skalibrowane, wysokoczułe stanowisko pozwoli na wyznaczenie poziomu promieniowana tła, określenie granicy zakresu widmowego „solar blind” oraz zbadanie wpływu warunków dokonywania pomiarów dotyczących pory dnia, roku, temperatury, wilgotności, zachmurzenia, a także położenia geograficznego na wskazania detektorów. Parametry te determinują zasięg i poziom fałszywych alarmów w rzeczywistych systemach wykrywania i śledzenia stosowanych w systemach bezpieczeństwa.

Informację przygotował

dr inż. Wiesław Piotrowski