Skład komisji Rady Dyscypliny ds. nauki

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK
 4. płk dr hab. inż. Norbert PAŁKA – sekretarz
 5. dr hab. inż. Zenon SZCZEPANIAK

Skład komisji Rady Dyscypliny ds. kształcenia

 1. dr hab. inż. Waldemar SUSEK – przewodniczący
 2. płk dr hab. inż. Jacek WOJTAS – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. inż. Waldemar ŻENDZIAN
 4. dr hab. inż. Jacek JAKUBOWSKI
 5. dr hab. inż. Zbigniew WATRAL – sekretarz

Skład komisji Rady Dyscypliny ds. kadrowych

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej ZAJĄC – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI – zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Andrzej BARTNIK
 4. dr hab. inż. Marek KUCHTA
 5. dr hab. inż. Jarosław MŁYŃCZAK – sekretarz