Stosownie do decyzji Rektora nr 132/RKR/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w Instytucie Optoelektroniki rozpoczęto postępowanie wskazywania przez wspólnotę Instytutu kandydatów do pełnienia funkcji Dyrektora na kadencję 2024-2028. Zasady wskazywania kandydatów określił Senat Wojskowej Akademii Technicznej w uchwale nr 30/WAT/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Na podstawie decyzji Rektora wydziałowe komisje wyborcze zostały zobowiązane do wykonania postanowień zawartych w załączniku do uchwały Senatu WAT nr 30/WAT/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Zasad wskazywania przez wspólnotę wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana”.

Zgodnie z decyzją Rektora prosimy o zgłaszanie na piśmie kandydatów spełniających wymagania określone w § 16 ust. 2 oraz § 48 ust. 2 Statutu WAT. Kandydat musi reprezentować kompetencje naukowo-dydaktyczne w dziedzinie naukowej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza należy składać u sekretarza KW IOE w pokoju nr 16 budynek 136 w terminie do 15 maja br.

Uchwała Senatu WAT nr 30/WAT/2024

Decyzja Rektora nr 132/RKR/2024

Sekretarz KW IOE