Kierownik Zakładu

ppłk dr hab. inż. Jacek WOJTANOWSKI

tel. (+48) 261 837 406
jacek.wojtanowski@wat.edu.pl

W zakładzie prowadzone są badania podstawowe i aplikacyjne związane z rozwojem źródeł promieniowania laserowego, laserowo-plazmowych źródeł miękkiego promieniowania rentgenowskiego (SXR) oraz skrajnego nadfioletu (EUV), a także z zastosowaniem laserów w technice wojskowej, inżynierii materiałowej, technikach pomiarowych, medycynie oraz konserwacji dzieł sztuki.

Zakład realizuje zaawansowane badania w zakresie materiałów optoelektronicznych, nanotechnologii, biotechnologii, spektroskopii i plazmoniki oraz prowadzi prace konstrukcyjno – wdrożeniowe złożonych urządzeń i systemów optoelektronicznych na potrzeby wojska, medycyny i ochrony środowiska. Rozwinięte zaplecze badawcze oraz wykwalifikowana kadra naukowa pozwalają na opracowywanie nowoczesnych urządzeń wykorzystujących promieniowanie laserowe do wykrywania różnorodnych obiektów oraz detekcji zagrożeń chemicznych i biologicznych. W zakładzie prowadzone są także prace badawcze związane z laserowym nanoszeniem nanostruktur na różne podłoża, diagnostyką zanieczyszczeń atmosfery, integracją wojskowych systemów optoelektronicznych oraz wytwarzaniem metalicznych nanostruktur plazmonowych do zastosowań w detekcji zagrożeń chemicznych i biologicznych. Kontynuowane są również prace na rzecz medycyny w zakresie  diagnostyki i terapii nowotworowej.

Tematyka obecnie prowadzonych prac w zakładzie obejmuje:

 • nowoczesne technologie i metody badawcze elementów i zespołów optoelektronicznych;
 • urządzenia optoelektronicznych do systemów kierowania ogniem oraz do symulacji pola walki;
 • metody spektralne do zdalnej detekcji zanieczyszczeń i skażeń atmosfery, w tym pochodzenia chemicznego i biologicznego;
 • fizykę i optykę nowych typów laserów, w szczególności mogących znaleźć zastosowanie w systemach wojskowej techniki laserowej;
 • laserowo-plazmowe źródła jonów na potrzeby nanotechnologii i badań materiałowych;
 • laserowe wytwarzanie cienkich warstw i nanostruktur – Laboratorium Nanotechnologii
 • biomateriały;
 • procedury analityczne oznaczania poziomu mikroelementów oraz związków biologicznie czynnych;
 • projektowanie, wykonywanie i badanie elementów i zespołów optoelektronicznych do systemów nadawczych i odbiorczych;
 • dalmierze laserowe, oświetlacze i wskaźniki celów;
 • układy detekcji promieniowania laserowego;
 • optoelektroniczne układów dla trenażerów;
 • układy nadawczo-odbiorczych do odbioru koherentnego;
 • metody pomiarowe i stanowiska do kalibracji i testowania wojskowego sprzętu optoelektronicznego;
 • wzorce oraz zestawy diagnostyczne do badań urządzeń optoelektronicznych w technice wojskowej;
 • metaliczne nanostruktury plazmonowe do zastosowań w detekcji substancji chemicznych i biologicznych – Laboratorium Nanotechnologii 

Zakład prowadzi więc szeroki wachlarz prac poczynając od badań materiałowych po opracowanie i konstrukcję zintegrowanych urządzeń. Prace realizowane są w sześciu zespołach badawczych.

Struktura Zakładu

Kierownik Zespołu
dr inż. Piotr NYGA

tel. (+48) 261 839 981
piotr.nyga@wat.edu.pl

Kierownik Zespołu
dr inż. Marek ZYGMUNT

tel. (+48) 261 839 205
marek.zygmunt@wat.edu.pl
https://ioe.wat.edu.pl/zespol-laserowej-teledetekcji/

Kierownik Zespołu
ppłk dr inż. Bartłomiej JANKIEWICZ

tel. (+48) 261 837 639
bartlomiej.jankiewicz@wat.edu.pl
https://nano.wat.edu.pl/

Kierownik Zespołu
dr hab. inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI, prof. WAT

tel. (+48) 261 839 717
krzysztof.kopczynski@wat.edu.pl

Kontakt

Zakład Technologii Optoelektronicznych
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa