Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

2013

1E.A. Kaszewska, M. Sylwestrzak, J. Marczak, W. Skrzeczanowski, M. Iwanicka, E. Szmit-Naud, D. Anglos, P. Targowski „Depth-resolved multilayer pigment identification in paintings: Combined use of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and optical coherence tomography (OCT)” Appl. Spectrosc. 2013, 67(8), 960-972.


2012

1R. Major, K. Maksymow, J. Marczak, J. M. Lackner, M. Kot, B. Major „Migration channels produced by laser ablation for substrate endothelialization” Bull. Pol. Acad. Sci. –Te. 2012, 60, 337-342.


2011

1H. Garbacz, E. Fortuna-Zaleśna, J. Marczak, A. Koss, A. Zatorska, G.Z .Żukowska, T. Onyszczuk, K.J. Kurzydłowski „Effect of laser treatment on the surface of copper alloys” Appl. Surace Sci. 2011, 257, 7369-7374.


2010

1H. Garbacz, E. Fortuna, J. Marczak, M. Strzelec, A. Rycyk, A. Koss, J. Mróz, A. Zatorska, K.J. Kurzydłowski „Laser cleaning of copper roofing sheets subjected to long-lasting environmental corrosion” Appl. Phys. A 2010, 100(3), 693-701.

2J. Marczak, K. Jach, R. Świerczyński, Numerical modeling of laser-matter interaction in the region of „low” laser parameters, Appl. Phys. A 2010, 100(3), 725-731.

3Ł. Ciupiński, E. Fortuna-Zaleśna, H. Garbacz, A. Koss, K. J. Kurzydłowski, J. Marczak, J. Mróz, T. Onyszczuk, A. Rycyk, A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, M. Strzelec, A. Zatorska, G. Z. Żukowska, Comparative Laser Spectroscopy Diagnostics for Ancient Metallic Artefacts Exposed to Environmental Pollution, Sensors, 2010, 10, 4926.


2009

1M. Rozmus, J. Rusiński, M. Blicharski, J. Marczak „Laser shock peening of a Ti6Al4V titanium alloy” Arch. Metall. Mater. 2009, 54(3) , 665-670.


Publikacje w innych recenzowanych czasopismach

1A. Zatorska, B. Kosmowska-Ceranowicz, A. Koss, J. Marczak, A. Sarzyński, M. Strzelec, W. Skrzeczanowski „Optical characterization of amber specimens from the unique collection of the museum of the earth of the polish academy of sciences in Warsaw” Proc. SPIE – Int. Soc. Opt. Eng. 2013, 8790, 879012.

2E. Modzelewska, A. Pawlak, A. Selerowicz, W. Skrzeczanowski, J. Marczak J. „Use of the LIBS method in oil paintings examination, based on examples of analyses conducted at the wilanow palace museum” Proc. SPIE – Int. Soc. Opt. Eng. 2013, 8790, 879005.

3J. Marczak, A. Rycyk, A. Sarzyński, M. Strzelec, J. Kusiński, R. Major „Direct laser manufacturing of 1D and 2D micro-and submicro-scale periodic structures” Proc. SPIE – Int. Soc. Opt. Eng. 2013, 8703, 87030F.

4D. Chmielewska, R. Gebel, K. Szamałek, A. Olszyna, J. Marczak, A. Sarzyński „Application of laser radiation in decoration and marking of ceramic products” Proc. SPIE – Int. Soc. Opt. Eng. 2013, 8703, 87030I.

5D. Chmielewska, B. Synowiec, A. Olszyna, J. Marczak, A. Sarzyński, M. Strzelec „Migracja pierwiastków na przykładzie chromu w warstwach barwnych osadzanych na podłożu ceramicznym pod wpływem obróbki laserowej” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011, 7, 9-21.

6C. Spaarschuh, B. Vedvik, M. Strzelec, Ł. Ciupiński, H. Garbacz, E. Fortuna-Zaleśna, A. Koss, A. Krzemińska-Maciejko, J. Marczak, J. Mróz, W. Skrzeczanowski, M. Stachurska, A. Zatorska „New research on laser cleaning artworks made of metal” Meddelelser om Konservering, IIC Nordic Group, 2011, 1, 3-12.

7D. Chmielewska, R. Gebel, J. Marczak, A. Olszyna, A. Sarzyński, M. Strzelec, B. Synowiec, „Analiza zjawisk zachodzących w procesie laserowego zdobienia wyrobów porcelanowych” Mat. Ceram. 2011, 63, 499-505.

8D. Chmielewska, R. Gebel, J. Marczak, A. Olszyna, A. Sarzyński, M. Strzelec, B. Synowiec, „Metodyka badań w inżynierii procesowej laserowej dekoracji porcelany: I – badania profilometryczne” Inżynieria Materiałowa 2011, 32(5), 826-834.

9E. Fortuna-Zaleśna, J. Marczak, M. Strzelec, A. Krzemińska-Maciejko, M. Stachurska, J. Barańska „Badania metalowych elementów z okładu ikony św. Paraskiewy w stanie przed konserwacją oraz po testach czyszczenia laserowego” Inżynieria Materiałowa, 2011, 32(3), 190-197.

10M Strzelec, J. Marczak, W. Skrzeczanowski, A. Rycyk, A. Sarzyński, H. Garbacz, Ł. Ciupiński, E. Fortuna-Zaleśna, T. Onyszczuk, J. Mróz, A. Zatorska, A. Koss, „Kolorymetryczna analiza wyników czyszczenia laserowego metalowych dzieł sztuki” Inżynieria Materiałowa 2011, 32(3), 206-217.

11A. Sarzyński, J. Marczak, M. Strzelec „Pomiar ciśnienia fal uderzeniowych w eksperymentach laserowego umacniania laserowego” Inżynieria Materiałowa 2011, 32(3), 218-227.

12D. Chmielewska, R. Gebel, J. Marczak, A. Olszyna, A. Sarzyński, M. Strzelec, B. Synowiec, „Laserowa dekoracja wyrobów ceramicznych” Szkło i Ceramika 2011, 62(2), 13-16.

13D. Chmielewska, J. Marczak, A. Sarzyński, M. Strzelec „Laserowe nanoszenie znaków barwnych na podłoża ceramiczne” Inżynieria Materiałowa 2011, 32(4), 368-371.

14Ł. Ciupiński, T. Onyszczuk, H. Garbacz, J. Marczak, A. Koss, K.J. Kurzydłowski „Metody inżynierii materiałowej w diagnostyce czyszczenia laserowego metalowych dzieł sztuki” Inżynieria Materiałowa 2011, 32(3), 142-151.

15J. Marczak „Metody kontroli grubości warstw wierzchnich usuwanych podczas ablacji laserowej” Inżynieria Materiałowa 2011, 32(3), 176-189.

16J. Marczak, K. Jach, R. Świerczyński „Laserowe czyszczenie metalowych oplotów nici stosowanych w tkaninach zabytkowych” Inżynieria Materiałowa 2011, 32(3), 198-205.

17R. Ostrowski, J. Marczak, S. Barcikowski „Zagrożenie dla zdrowia powodowane emisją mikro i nanocząstek podczas czyszczenia laserowego” Praca zbiorowa pod redakcją Z. Mierczyk i R. Ostrowski, pt. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń Tom 2, Wyd. WAT, 2011, str. 383-398.

18R. Major, J.M. Lackner. P.Wilczek, M. Sanak, M. Sobota, M. Kowalczuk, J. Marczak, K. Maksymow, B. Major „Surface functionalization for tissue analog of blond contacting materials” Inżynieria Materiałowa 2011, 32(4), 545-548.

19Ł. Major, A. Rycyk, J. Kusiński, J. Marczak „Wytwarzanie warstw intermetalicznych za pomocą impulsowego promieniowania laserowego” Inżynieria Materiałowa 2011, 32(4), 549-552.

20W. Skrzeczanowski, „Spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem laserowym w badaniach warstw wierzchnich metalowych dzieł sztuki” Inżynieria Materiałowa 2011, 32(3), 218-227.

21R. Ostrowski, W. Skrzeczanowski, J. Marczak, A. Sarzyński „Spektroskopowe badania warstw malarskich sklepienia Auli Leopoldina” Prace Instytutu Elektrotechniki 2010, LVII(245), 107-118.

22W. Skrzeczanowski „Stratygrafia warstw wierzchnich metalowych dzieł sztuki metodą spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem laserowym” Prace Instytutu Elektrotechniki 2010, LVII(244), 35-47.

23D. Chmielewska, B. Synowiec, A. Olszyna, J. Marczak, A. Sarzyński, M. Strzelec „Migration of elements in colour layers deposited on a ceramic substrate under the influence of laser treatment” Physics Procedia 2010, 5, 407-415.

24H. Garbacz, A. Koss, J. Marczak, J. Mróz, T. Onyszczuk, A. Rycyk, A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, M. Strzelec, A. Zatorska „Optimized laser cleaning of metal artworks-evaluation of determinants” Physics Procedia 2010, 5(1), 457,466.

25E.A. Kwiatkowska, J. Marczak, R. Ostrowski, W. Skrzeczanowski, M. Sylwestrzak, M. Iwanicka, P. Targowski „Absolute LIBS stratigraphy with Optical Coherence Tomography” Proc. SPIE 2009, 7391, 739110F-1 – 73910F-7.

26R. Ostrowski, W. Skrzeczanowski, J. Marczak, A. Sarzyński; LIBS identification of piments from Aula Leopoldina vault; Proc. SPIE 2009, 7391, 73910Q-1 – 73910Q-12.

27A. Koss, M. Lubryczyńska, J. Czernichowska, I. Uchman-Laskowska, K. Chmielewski, M. Mazur, A. Markowska, J. Marczak, M. Strzelec; Conservation of wooden art Works and laser cleaning; Proc. SPIE 2009, 7391, 73910S.

28P. Targowski, R. Ostrowski, J. Marczak, M. Sylwestrzak, E.A. Kwiatkowska; Picosecond laser ablation system with process control by Optical Coherence Tomography; Proc. SPIE 2009, 7391, 739110G-1 – 73910G-8.

29J. Marczak, M. Strzelec, R. Ostrowski, A. Rycyk; Set of advanced laser clearing heads and systems; Proc. SPIE 2009, 7391, 73910T-1 – 73910T-11.