Urządzenia i technologie opracowane w Instytucie Optoelektroniki od wielu lat prezentowane są na wystawach krajowych oraz zagranicznych, gdzie bardzo często zyskują uznanie jurorów. Ponadto pracownicy Instytutu Optoelektroniki nagradzani są medalami, nagrodami oraz wyróżnieniami krajowymi i międzynarodowymi za wybitne osiągnięcia naukowe. Poniżej przedstawiono wykaz nagród i wyróżnień Instytutu Optoelektroniki otrzymanych w ciągu ostatnich lat.

2021

 1. krajowa: Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Zespołu badawczego kierowanego przez płk. dr. hab. inż. Jacka WOJTASA, prof. WAT., za działania w ramach projektu: "Analiza możliwości identyfikacji sygnatur spektralnych wybranych materiałów niebezpiecznych na podstawie widm oscylacyjno-rotacyjnych UV-VIR i spektroskopii ramanowskiej"
 2. krajowa: Nagroda DEFENDER za Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów SkanDRON, na 29 Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.

2018

 1. krajowa: Nagroda Prezydenta RP dla prof. dr. hab. Przemysława Wachulaka za działalność naukowo-badawczą.
 2. krajowa: Nagroda I stopnia, Ministerstwa Obrony Narodowej, W konkursie: Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2016 Za projekt: INTELIGENTNY ANTYPOCISK DO ZWALCZANIA POCISKÓW PRZECIWPANCERNYCH zrealizowany w latach 2013-2017.

2017

 1. krajowa: Nagroda Ministra Obrony narodowej dla zespołu Instytutu Optoelektroniki WAT za działalność naukowo-badawczą.
 2. krajowa: Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla dr. hab. Andrzeja Bartnika za działalność naukowo-badawczą.
 3. krajowa: Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla prof. dr. hab. Zbigniewa Bieleckiego za działalność naukowo-badawczą.
 4. krajowa: Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr Marty Michalskiej - Domańskiej za działalność naukowo-badawczą.

2016

 1. krajowa: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną "Źródła super continuum zakresu widmowego średniej podczerwieni o dużej wyjściowej mocy średniej" - dr hab. inż. Jacek Świderski.
 2. krajowa: Wyróżnienie za wystąpienie pt."Direct Laser Interference Lithography – from 2 to N beams interference" - Konferencja SECON 2016 - mgr inż. Krzysztof Czyż.
 3. krajowa: Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca, dr Marta Michalska-Domańska.
 4. krajowa: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską "Wpływ stanu materiału na aktywność katalityczną stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al" - dr Marta Michalska-Domańska.

2015

 1. zagraniczna: Wyróżnienie za  duży wkład w prace grupy zadaniowej SET 170 "Mid-Infrared Fiber Lasers", działającej w ramach Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii - Sensors & Electronics Technology (SET) Panel, nadzorujący prace grupy SET-170 - dr hab. inż. Jacek Świderski.
 2. krajowa: Stypendium „START”  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dr inż. Maria Michalska
 3. krajowa: Medal Młodego Uczonego przyznany przez Rektora Politechniki Warszawskiej - dr hab. inż. Przemysław Wachulak.
 4. krajowa: Wyróżnienie za wystąpienie "Zmiana właściwości materiałów poprzez strukturowanie ich powierzchni za pomocą Bezpośredniej Laserowej Litografii Interferencyjnej" - V Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskim Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych - mgr inż. Krzysztof Czyż.
 5. zagraniczna: Wyróżnienie za prezentację konferencyjną - 4th European Young Engineers Conference - mgr inż. Krzysztof Czyż.
 6. zagraniczna: Nagroda za najlepszy poster "Characterization of bacterial spores using Surface Enhanced Raman Spectroscopy active surface based on Au/Ag-coated GaN"- 2nd Optical Nanospectroscopy Conference w Dublinie - mgr inż. Bartosz Bartosewicz.

2014

 1. krajowa; Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pn. "Nowe środki ceramiczne do dekorowania wyrobów ceramicznych specyficzną techniką laserową" - dr hab. inż. Jan Marczak, dr inż. Antoni Sarzyński.
 2. krajowa; Nagroda I stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia naukowe - dr hab. inż. Przemysław Wachulak.
 3. krajowa; Grant badawczy w ramach Programu NCBiR "LIDER", dr inż. Przemysław Zagrajek.
 4. krajowa; Nagroda główna diamentowa w  II edycji konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2014" Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych pod honorowym patronatem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego - „Systemy lidarowe do wykrywania skażeń biologicznych” opracowane przez Zespół Laserowej Teledetekcji oraz Zespół Technologii Optycznych IOE WAT.
 5. krajowa; Nagroda pierwszego stopnia  w  II edycji konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2014" Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych pod honorowym patronatem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego - System „STOPFIRE” opracowany przez Zespół Teledetekcji Zakładu Technologii Optoelektronicznych IOE WAT.
 6. krajowa; Nagroda pierwszego stopnia  w  II edycji konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2014" Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych pod honorowym patronatem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego - „Badanie militarnych urządzeń obserwacyjnych i dalmierzy laserowych w ramach procedury badawczej Akredytowanego Laboratorium Badawczego IOE WAT”.
 7. zagraniczna; Wyróżnienie za najlepszy referat na 10th International Young Scientists Conference  „Developments in Optics and Communications” - mgr inż. Inam Ul Ahad.
 8. krajowa; Nagroda zespołowa Rektora WAT za „Opracowanie optoelektronicznego czujnika par materiałów wybuchowych” - mjr dr inż. Jacek Wojtas, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, ppłk dr inż. Janusz Mikołajczyk, dr inż. Waldemar Gawron, dr inż. Marcin Wesołowski,  mgr inż. Robert Mędrzycki, mgr inż. Beata Rutecka.
 9. krajowa; Nagroda zespołowa Rektora WAT za „Opracowanie i wykonanie optoelektronicznego, wielowidmowego systemu wspomagającego lądowanie samolotów” - dr hab. inż. Henryk Madura, ppłk dr inż. Tomasz Sosnowski, dr inż. Grzegorz Bieszczad, ppłk dr inż. Tadeusz Sondej, ppłk dr inż. Tomasz Orżanowski, dr inż. Krzysztof Chmielewski, dr inż. Mirosław Dąbrowski, mgr inż. Michał Krupiński, ppłk dr inż. Jarosław Bareła, ppłk dr inż. Krzysztof Firmanty.

2013

 1. krajowa; udział w Programie Top 500 Innovators Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Bartłomiej Jankiewicz.
 2. krajowa; udział w Programie Top 500 Innovators Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Młyńczak.
 3. krajowa; Grant badawczy w ramach Programu NCBiR "LIDER", dr hab inż. Przemysław Wachulak.
 4. krajowa; Grant badawczy w ramach Programu NCBiR "LIDER", dr inż. Grzegorz Bieszczad.
 5. krajowa; Stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca, dr inż. Bartłomiej Jankiewicz.
 6. krajowa; Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, mgr inż. Maria Michalska.
 7. krajowa; Stypendium w ramach II edycji projektu „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów", Samorząd Województwa Mazowieckiego, mgr inż. Magdalena Garlińska.
 8. krajowa; Stypendium w ramach II edycji projektu „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów", Samorząd Województwa Mazowieckiego, mgr inż. Beata Rutecka.
 9. krajowa; Stypendium w ramach projektu „Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów", Samorząd Województwa Mazowieckiego, mgr inż. Marcin Kowalski.
 10. krajowa; Nagroda zespołowa Rektora WAT za "Opracowanie światłowodowych generatorów promieniowania supercontinuum pracujących w zakresie widmowym bliskiej i średniej podczerwieni” - dr inż. Jacek Świderski, mgr inż. Maria Michalska, dr inż. Wiesław Pichola, inż. Marcin Mamajek, tech. Jan Karczewski.
 11. krajowa; Indywidualna nagroda rektorska za rozprawę habilitacyjną  „Obrazowanie w zakresie skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowskiego widma elektromagnetycznego” - dr hab inż. Przemysław Wachulak.
 12. krajowa; Indywidualna nagroda rektorska za rozprawę doktorską pt. „Metoda korekcji wpływu temperatury na jakość zobrazowania obserwacyjnych kamer termowizyjnych” - dr inż. Grzegorz Bieszczad.

2012

 1. krajowa; Dyplom Ministra Obrony Narodowej za praktyczne wykorzystanie systemów lidarowych w zabezpieczniu Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA-EURO 2012. płk dr inż. Krzysztof Kopczyński
 2. krajowa; Nagroda Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku, prof. Henryk Fiedorowicz.
 3. krajowa; Stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca, dr Piotr Nyga.
 4. krajowa; Grant badawczy w ramach Programu NCBiR "LIDER", dr Piotr Nyga.
 5. krajowa; Stypendium „START”  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, mgr inż. Łukasz Gorajek
 6. zagraniczna; Brązowy medal za „Method and Device for Metal Surface Modyfication High Voltage Electric Spark in Gases or Liquids an Environment” - Malaysia Technology Expo MTE 2012, Kuala Lumpur; dr inż. Jan Kubicki, dr inż. Wojciech Napadłek, dr inż. Wiesław Pichola,

2011

 1. krajowa; Zespołowa Nagroda Rektorska za: Opracowanie optoelektronicznego sensora ditlenku azotu"; Rektor Wojskowej Akademii Technicznej.
 2. zagraniczna; Srebrny medal za „ Sposób i urządzenie do modyfikacji powierzchni metalowych wysokonapięciową iskrą elektryczną"; Międzynarodowe Targi Wynalazców.
 3. zagraniczna; Złoty medal z wyróżnieniem za "Fluorescence/depolarization lidar for stand-off detection of biological threats"; The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation EUREKA Bruksela 2011.
 4. zagraniczna; Złoty medal "The reflectance profilometer"; The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation EUREKA Bruksela 2011.
 5. zagraniczna; Dyplom za Fluorescence/depolarization lidar for stand-off detection of biological threats"; Ministry of Education, Research, Youth and Sport Romania.
 6. zagraniczna; Nagroda za "The reflectance profilometer"; The Federation of Cosmonautics of Russia.
 7. zagraniczna; Srebrny medal za „Fluorescence/depolarization lidar"; International Trade Fair "Ideas-Inventions-New Products" IENA 2011 Norymberga.
 8. zagraniczna; Dyplom za "The profilometer"; International Trade Fair "Ideas-Inventions-New Products" IENA 2011 Norymberga.
 9. krajowa; Stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca, dr Przemysław WACHULAK.
 10. zagraniczna; Srebrny medal za „Sposób i urządzenie do modyfikacji powierzchni metalowych wysokonapięciową iskrą elektryczną” - 7th Seoul International Invention Fair SIIF-2011, Seul; dr inż. Jan Kubicki, dr inż. Wojciech Napadłek, dr inż. Wiesław Pichola
 11. zagraniczna; Srebrny medal za „Sposób i urządzenie do modyfikacji powierzchni metalowych wysokonapięciową iskrą elektryczną”, - V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011 - dr inż. Jan Kubicki, dr inż. Wojciech Napadłek, dr inż. Wiesław Pichola.

2010

 1. krajowa; Złoty medal na IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2010 za Optoelektroniczny sensor zagrożeń biologicznych; medal na targach krajowych.
 2. krajowa; Srebrny medal na wystawie innowacyjności IWIS 2010 za uniwersalny system pomiarowy do badań kamer termowizyjnych  w warunkach polowych; medal na targach krajowych.
 3. krajowa; Złoty Medal z Wyróżnieniem za „Wielospektralna głowica detekcyjna zagrożeń pożarowych STOPFIRE", IV Międzynarodowa  Warszawska Wystawa Innowacji  IWIS 2010; medal na targach krajowych.
 4. krajowa; Złoty Medal za „Laserowy miernik prędkości pojazdów" na IV Międzynarodowa  Warszawska Wystawa Innowacji  IWIS 2010; medal na targach krajowych.
 5. krajowa; Złoty medal za „Laserowy miernik prędkości pojazdów" na I Międzynarodowe Targi Optoelektroniki i Fotoniki OPTON 2010, Katowice 2010; medal na targach krajowych.
 6. krajowa; Złoty medal za „Automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji", IV Międzynarodowa  Warszawska Wystawa Innowacji  IWIS 2010; medal na targach krajowych.
 7. zagraniczna; Srebrny medal  za Optoelektroniczny sensor zagrożeń biologicznych; Międzynarodowy Salon Pomysły-Innowacje-Nowe Produkty IENA 2010, Norymberga.
 8. zagraniczna; Złoty medal za Optoelektroniczny sensor zagrożeń biologicznych; Międzynarodowe Targi Wynalazczości BRUSSELS INNOVA 2010, Bruksela.
 9. zagraniczna; Nagroda za Optoelektroniczny sensor zagrożeń biologicznych, Międzynarodowe Targi Wynalazczości BRUSSELS INNOVA 2010, Bruksela; Ministerstwo Transportu Chin (CREC).
 10. zagraniczna; Srebrny medal na wystawie innowacyjności Eureka 2010 za uniwersalny system pomiarowy do badań kamer termowizyjnych  w warunkach polowych; medal na targach zagranicznych.
 11. zagraniczna; Srebrny medal na wystawie innowacyjności IENA  2010 za uniwersalny system pomiarowy do badań kamer termowizyjnych  w warunkach polowych; medal na targach zagranicznych.

2009

 1. krajowa; Nagroda Rektorska za „Opracowanie, wykonanie i wdrożenie do produkcji celownika termowizyjnego do broni strzeleckiej"; Rektor.
 2. zagraniczna; Złoty medal na 58. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels INNOVA 2009" za „Zdalne laserowe wykrywanie obiektów podwodnych"; medal na targach zagranicznych.
 3. zagraniczna; Srebrny medal na 58 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels INNOVA 2009" za „FOTOGRAFIA LASEROWA rejestracja obrazów metodą kadrowania przestrzenno czasowego"; medal na targach zagranicznych.
 4. zagraniczna; Srebrny medal na 58 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels INNOVA 2009" za „Uniwersalny zestaw pomiarowy do badań przyrządów noktowizyjnych; medal na targach zagranicznych.
 5. zagraniczna; Srebrny medal na 58 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels INNOVA 2009" za „TEM00, 30mJ, 25Hz Er:YAG laser at 2.94-μm Q-switched by a rotating mirror"; medal na targach zagranicznych.
 6. zagraniczna; Srebrny medal na 58 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels INNOVA 2009" za "Optoelectronical Sensor of Biological Threats"; medal na targach zagranicznych.
 7. zagraniczna; Srebrny medal na Światowej Wystawie Wynalazków w Seulu za „Optoelektroniczny czujnik zagrożeń biologicznych"; medal na targach zagranicznych.
 8. Krzyż Komandorski „Merite de L'Invention" nadany gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmuntowi Mierczykowi przez Stowarzyszenie Wynalazców Belgijskich.

2008

 1. zagraniczna; Złote medale na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova - „Brussels EUREKA Contest 2008" za „Dwubarwny lidar rozproszeniowy".
 2. zagraniczna; Złote medale na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova - „Brussels EUREKA Contest 2008" za „Wielospektralną głowicę detekcyjną zagrożeń pożarowych".
 3. krajowa; Nagrody Ministra Obrony Narodowej dla prof. dr. hab. inż. Mieczysława Szustakowskiego za całokształt dorobku naukowego oraz dla kpt. dr. inż. Jacka Wojtasa za osiągnięcia naukowe.
 4. krajowa; Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA za „Aparat do terapii polem magnetycznym oraz energią świetlną VIOFOR JPS System Clinic MED & LIFE", medal na targach krajowych.

2007

 1. zagraniczna; Złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels EUREKA 2007" za „Laserowy miernik prędkości pojazdów"
 2. krajowa; Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze.

2006

 1. krajowa; Nagroda Ministra Obrony Narodowej dla dr. hab. inż. Waldemara Żendziana za pracę habilitacyjną.

2005

 1. krajowa; Srebrny Medal na 6. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, INNOWACJE 2005 za „ System ostrzegania o oświetleniu promieniowaniem laserowym", medal na targach krajowych.
 2. krajowa; Wyróżnienie na VI Międzynarodowym Konkursie na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska EKO-2005 za: pracę „Zintegrowane systemy elektrooptyczne do ciągłego monitoringu zanieczyszczeń powietrza", medal na targach krajowych.
 3. krajowa; Złoty Medal na 6. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2005, za „Przenośny, optyczny analizator dwutlenku azotu", medal na targach krajowych.
 4. zagraniczna; Dyplom VIII Międzynarodowego Salonu Własności Przemysłowej, ARCHIMED 2005 za „Gazową tarczę dużej gęstości dla laserów rentgenowskich z wzbudzeniem laserowym", Moskwa, dyplom na targach zagranicznych.
 5. zagraniczna; Złoty Medal z wyróżnieniem Jury Wystawy EUREKA 2005, na 54. World Exhibition of Innovation, Research and New Technology, Bruksela, za „Przenośny, optyczny analizator dwutlenku azotu"; medal na targach zagranicznych.
 6. zagraniczna; Puchar Koreańskiej Agencji Promocji Przemysłu na EUREKA 2005, za „Wielokanałowy optoelektroniczny czujnik dymu"; wyróżnienie na targach zagranicznych.
 7. Krzyż Kawalerski „Merite de L'Invention" dla płk. dr. inż. Krzysztofa Kopczyńskiego nadany przez Stowarzyszenie Wynalazców Belgijskich.
 8. Medal Stowarzyszenia Wynalazców im. Tadeusza Sendzimira - płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk (nagroda indywidualna).
 9. krajowa; Wyróżnienie w VI Międzynarodowym Konkursie EKO-2005 w Częstochowie za „Zintegrowane systemy elektrooptyczne do ciągłego monitoringu zanieczyszczeń powietrza"; medal na targach krajowych.

2004

 1. zagraniczna; Złoty Medal na 53 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2004 za „Wielospektralny optoelektroniczny miernik pyłów".
 2. zagraniczna; Srebrny Medal na 53 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2004 za „Technologię wytwarzania cienkich warstw optycznych na zakres widmowy 8 - 14 µm".
 3. zagraniczna; Srebrny Medal na 53 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2004 za „Mikroobróbkę polimerów organicznych z zastosowaniem laserowo-plazmowego źródła rentgenowskiego".
 4. zagraniczna; Srebrny Medal na 53 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2004 za „Programowalny generator impulsów wysokiego napięcia do wytwarzania struktur PPLN".
 5. zagraniczna; Brązowy Medal na 53 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2004 za „Laser Er:YAG z aktywnym przełączaniem dobroci rezonatora do zastosowań medycznych".
 6. zagraniczna; Medal Akademii Nauk Stosowanych Federacji Rosyjskiej im. Davydova dla prof. dr. hab. inż. K. Jacha za „Wybitne osiągnięcia w nauce", Moskwa, 2004.
 7. krajowa; List Gratulacyjny Ministra Nauki i Informatyzacji dla Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej za „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i sukcesy odniesione na międzynarodowych wystawach wynalazków w 2003"
 8. krajowa; Wpis do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej - płk dr hab. inz. Zygmunt Mierczyk (nagroda indywidualna).

2003

 1. zagraniczna; Srebrny Medal na 52 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2002 za „Laserowo-plazmowe zródło promieniowania z impulsowa tarcza gazowa na potrzeby litografii EUV".
 2. zagraniczna; Srebrny Medal na 52 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2002 za „Przenosny czujnik do zdalnej detekcji metanu".
 3. zagraniczna; Srebrny Medal na 52 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2002 za „Elektrooptyczne zintegrowane układy do ciagłego monitorowania zanieczyszczenia powietrza".
 4. zagraniczna; Brązowy Medal na 52 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2002 za „Światłowodowy interferometr do zastosowań w optycznej koherentnej tomografii".
 5. zagraniczna; Złoty Medal na III Moskiewskiej Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Inwestycji w Moskwie za „High power fiber lasers".
 6. zagraniczna; Złoty Medal na III Moskiewskiej Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Inwestycji w Moskwie za „IR and VIS microchip lasers".
 7. zagraniczna; Złoty Medal na III Moskiewskiej Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Inwestycji w Moskwie za „Laser plasma radiation source based on a laser irradiated gas puff target".
 8. zagraniczna; Złoty Medal na III Moskiewskiej Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Inwestycji w Moskwie za „Diaminoacid derivatives of protoporphyrin used as photosensitisers in photodynamic method of tumors diagnosis and therapy".
 9. zagraniczna; Puchar Rosyjskiego Urzędu Patentowego za "Portable remote methane sensor".
 10. krajowa; Puchar Ministra Gospodarki RP za „ Przenośny czujnik do zdalnej detekcji metanu i elektrooptyczne zintegrowane układy do ciągłego monitorowania zanieczyszczenia powietrza".
 11. zagraniczna; Krzyż Oficerski „Merite de L'Invention" dla płk. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka nadany przez Stowarzyszenie Wynalazców Belgijskich.

2002

 1. zagraniczna; Złoty Medal na II Moskiewskiej Międzynarodowej Wystawie Moskwa 2002 za „Opracowanie przyrządu do pomiaru koncentracji cząstek aerozolowych".
 2. zagraniczna; Złoty Medal na II Moskiewskiej Międzynarodowej Wystawie Moskwa 2002 za „Przenośny wzorzec jednostki średniej mocy lasera".
 3. zagraniczna; Złoty Medal na II Moskiewskiej Międzynarodowej Wystawie Moskwa 2002 za „Opracowanie systemów określania wypływu metanu z rurociągu".
 4. zagraniczna; Złoty Medal na 30 Międzynarodowej Wystawie Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa 2002 za „Laserowo-plazmowe źródło promieniowania rentgenowskiego".
 5. zagraniczna; Złoty Medal na 30 Międzynarodowej Wystawie Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa 2000 za „Mikrolasery impulsowe generujące promieniowanie w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni".
 6. zagraniczna; Srebrny Medal na 30 Międzynarodowej Wystawie Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa 2002 za „Pirometr podczerwieni do pomiarów temperatury powierzchni wody morskiej".
 7. zagraniczna; Złoty Medal z wyróżnieniem na 51 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2002 za „Diaminokwasowe pochodne protoporfiryny stosowane jako fotouczulacze w fotodynamicznej metodzie diagnostyki i terapii nowotworów".
 8. zagraniczna; Złoty Medal z wyróżnieniem na 51 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2002 za „Lasery włóknowe wysokiej mocy".
 9. zagraniczna; Złoty Medal na 51 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2002 za „Laserowy tester aerozoli".
 10. zagraniczna; Złoty Medal na 51 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2002 za „Laserowe źródła promieniowania w zakresie bezpiecznym dla oka".
 11. zagraniczna; Złoty Medal na 51 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii, Bruksela EUREKA 2002 za „Laser rentgenowski z tarczą gazową pobudzaną pikosekundowym laserem".
 12. krajowa; Nagroda PARP – Polski Produkt Przyszłości za „Aparat do terapii polem magnetycznym oraz energia swietlna VIOFOR JPS System Clinic MED & LIFE".
 13. krajowa; I miejsce w plebiscycie „Wynalazca Wojska Polskiego 2002" płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk (nagroda indywidualna).

2001

 1. zagraniczna; Złoty Medal z wyróżnieniem na 50 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii EUREKA 2001 w Brukseli za „Systemy zdalnego wykrywania uchodzenia metanu".
 2. zagraniczna; Złoty Medal z wyróżnieniem na 50 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii EUREKA 2001 w Brukseli za „Przenośny wzorzec jednostki mocy średniej promieniowania laserowego".
 3. krajowa; Srebrny Medal na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2001 w Gdyni za „Oprogramowanie ASYSTENT".
 4. krajowa; Brązowy Medal na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2001 w Gdyni za „Systemy zdalnego wykrywania uchodzenia metanu".
 5. krajowa; Brązowy Medal na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 2001 w Gdyni za „Przenośny wzorzec jednostki mocy średniej promieniowania laserowego".

2000

 1. krajowa; Nagroda PROTON za „Opracowanie przenośnego metrologicznego zestawu laserowego" i „Prace nad nowymi substancjami do diagnostyki i terapii różnych typów nowotworów".
 2. krajowa: Nagroda specjalna wraz z nagrodą NOT I stopnia Rady Stołecznej NOT za „Zestaw laserów do diagnostyki i terapii nowotworów metodą fotodynamiczną".
 3. zagraniczna; Złoty Medal z wyróżnieniem na 49 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii EUREKA 2000 w Brukseli za „Systemy optoelektroniczne i preparat FOTOACID do diagnostyki i terapii medycznej".
 4. zagraniczna; Złoty Medal na 49 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii EUREKA 2000 w Brukseli za „Laserowy spektroanalizator emisyjny".
 5. zagraniczna; Złoty Medal na 49 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii EUREKA 2000 w Brukseli za „Zestaw do wizualizacji powierzchni pokrytych wybranymi powłokami".
 6. zagraniczna; Srebrny Medal na 49 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii EUREKA 2000 w Brukseli za „Zestaw pomiarowy do testowania kamer termowizyjnych".
 7. krajowa; Puchar Ministra Nauki, Przewodniczącego KBN za „Systeny optoelektroniczne i preparat FOTOACID do diagnostyki i terapii medycznej".
 8. krajowa; Nagroda Defender MSPO w Kilecach za „Urządzenie szkolno-treningowe dla przeciwlotniczych zestawów rakietowych bliskiego zasiegu".
 9. zagraniczna; Krzyż Kawalerski „Merite de L'Invention" dla płk. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka nadany przez Stowarzyszenie Wynalazców Belgijskich.

1999

 1. zagraniczna; Złoty Medal z wyróżnieniem na 48 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii EUREKA 1999 w Brukseli za „Przenośny wzorzec jednostki energii impulsowego promieniowania laserowego".
 2. zagraniczna; Złoty Medal na 48 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii EUREKA 1999 w Brukseli za „Fluorescencyjne spektrometry światłowodowe do diagnostyki medycznej".
 3. zagraniczna; Złoty Medal na 48 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii EUREKA 1999 w Brukseli za „Pasywny inteligentny czujnik o zwiększonym zasięgu działania do zastosowań w systemach ochrony obiektów".
 4. zagraniczne; Srebrny Medal na wystawie IENA'99 w Norymberdze za Pasywny inteligentny czujnik o zwiększonym zasięgu działania do zastosowań w systemach ochrony obiektów".
 5. zagraniczne; I Nagroda Honorowa Stowarzyszenia Wynalazców Szwedzkich za „Fluoroscencyjne spektrometry światłowodowe do diagnostyki medycznej".
 6. krajowa; Puchar Przewodniczącego KBN na Wystawie INNOWACJE 1999 w Gdyni za „Fluorescencyjne spektrometry światłowodowe do diagnostyki medycznej".
 7. krajowa; Wyróżnienie Regulaminowe Jury Wystawy INNOWACJE 1999 w Gdyni za „Przenośny wzorzec jednostki energii impulsowego promieniowania laserowego".
 8. krajowa; Dyplom uznania Przewodniczącego KBN za Przenośny metrologiczny zestaw laserowy".

1998

 1. zagraniczna; Złoty Medal z wyróżnieniem na 47 Międzynarodowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowej Technologii EUREKA 1998 w Brukseli za „Przenośny zestaw metrologiczny promieniowania laserowego".
 2. zagraniczne; Nagroda Specjalna Ministra Wspólnoty Francuskiej za „Przenośny zestaw metrologiczny promieniowania laserowego".
 3. zagraniczne; Nagroda Specjalna Ministra Środowiska i Sportu Belgii za „Przenośny zestaw metrologiczny promieniowania laserowego".
 4. zagraniczne; Nagroda Specjalna Towarzystwa Wynalazców Szwecji „Artic" Inventors Networks na wystawie EUREKA'98 za „Przenośny zestaw metrologiczny promieniowania laserowego".
 5. krajowa; Wyróżnienie na Wystawie Wynalazków INNOWACJE'98 w Gdyni za „Przenośny zestaw metrologiczny promieniowania laserowego".
 6. krajowa; Medal na Międzynarodowych Targach Nowoczesnych Technologii, Wzornictwa Przemysłowego, Innowacji i Wynalazków INTER TECHNOLOGY'98 Łódź za „Fotodynamiczną metodę diagnostyki i terapii nowotworów".

1997

 1. zagraniczna; Złoty Medal na Techno-Messe Kansai w Osace (Japonia) za „Photodynamic method of diagnosis and therapy of tumors (PDT) using photoporphyrine derivatives and lasers".
 2. zagraniczna; Srebrny Medal na 25 Salonie Wynalazków GENEWA'97 za „ReNOVA Laser".
 3. zagraniczna; Brązowy Medal na wystawie INPEX XIII w Pittsburgu za „Fotodynamiczną metodę diagnozy i leczenia nowotworów z zastosowaniem protoporfiryny i lasera".
 4. zagraniczna; Nagroda GOLDEN KEY The London International Inventions Fair 1997 za „Metode fotodynamiczna diagnostyki i terapii nowotworów".
 5. zagraniczna; Dyplom Honorowy Chińskiej Akademii Nauk na wystawie wynalazków w Pekinie za „Fotodynamiczna metodę diagnostyki i terapii nowotworów".
 6. krajowa; Nagroda Magazynu „Żołnierz Polski" BUZDYGAN'97 za „Zastosowanie techniki laserowej w diagnostyce i terapii nowotworów".
 7. krajowa; Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej za projekt pn. „Przenośny mikroanalizator laserowy".
 8. krajowa; Wyróżnienie Przewodniczącego KBN za „Analizator gazów do monitorowania atmosfery".