Zespół prowadzi badania materiałów i podzespołów laserowych oraz zajmuje się zastosowaniami układów laserowych w urządzeniach dla wojska i przemysłu. W zespole zostały opracowane technologie elementów laserowych, konstrukcje głowic laserowych i mikrolaserów z pasywną modulacją dobroci. W laboratorium pokryć cienkowarstwwych opracowano technologie cienkich warstw dla zakresów UV-VIS-IR i technologie struktur plazmonowych. Jednym z głównych kierunków aktualnie prowadzonych prac jest zastosowanie zaawansowanych metod optoelektronicznych w systemach wspomagających działania antyterrorystyczne i antykryzysowe oraz do detekcji i identyfikacji zagrożeń biologicznych. W zespole opracowano również laserowe systemy zdalnej detekcji par alkoholu – alkolasery. Zaplecze technologiczne zespołu pozwala na wykonywanie krótkich serii specjalistycznych elementów optycznych do urządzeń optoelektronicznych.

W strukturze zespołu funkcjonuje Laboratorium Plazmoniki, w którym prowadzone są prace nad wytwarzaniem metodami chemicznymi i fizycznymi, charakteryzacją oraz zastosowaniem nanostruktur plazmonowych pod kątem wykorzystania w detekcji niebezpiecznych substancji chemicznych i materiałów biologicznych oraz w fotowoltaice.

Skład zespołu

Kierownik Zespołu Technologii Optycznych

dr inż. Piotr Nyga

Członkowie Zespołu:

  • Krzysztof Bijoch
  • Marek Cendrowicz
  • mgr inż. Józef Firak
  • dr inż. Jan Kubicki
  • mgr Jadwiga Mierczyk
  • dr inż. Marta Michalska-Domańska
  • Jerzy Naszewski
  • mgr inż. Andrzej Pawlata
  • mgr inż. Marek Stefaniak
  • mgr inż. Michał Nowak