Podstawowa tematyka badawcza Zespołu Optyki Laserów (ZOL) obejmuje:

– zastosowania laserów dużych mocy cw w systemach broni laserowej,

– nowe schematy i konstrukcje laserów pompowanych wiązkami światła,

– badania propagacji wiązek laserowych w atmosferze,

– badania oddziaływania wiązek laserowych dużych mocy cw z wybranymi ośrodkami.

W ZOL zostało zorganizowane w latach 2018-2020 Laboratorium Laserów Dużych Mocy CW dysponujące laserami cw 1, 10 kW oraz stanowiskami do diagnostyki parametrów laserów dużych mocy oraz badań oddziaływania promieniowania laserowego z wybranymi ośrodkami w tym elementami techniki wojskowej. Dysponujemy oprogramowaniem, doświadczeniem, wiedzą praktyczną umożliwiającą projektowanie torów optycznych laserów dużych mocy, w tym przeznaczonych do systemów broni laserowej. Uczestniczyliśmy i uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych projektach badań nowych systemów broni laserowej. Prowadzimy analizy teoretyczne takich systemów, badania laboratoryjne i terenowe propagacji wiązek laserowych w ośrodkach losowych.

Opracowaliśmy w ostatnich latach oryginalne konstrukcje impulsowych generatorów parametrycznych, laserów hybrydowych, impulsowych laserów pracujących w reżimach przełączania wzmocnienia, przełączania strat. Główny obszar prac związany był z badaniami laserów generujących w obszarze bliskiej i średniej podczerwieni. Posiadamy stanowiska pomiarowe do kompleksowej charakteryzacji parametrów promieniowania laserowego w obszarze widzialnym i podczerwieni oraz nowoczesne wyposażenie laboratoryjne umożliwiające szybkie zestawienie i badania eksperymentalne bardzo szerokiej gamy laserów ciała stałego pompowanych diodowo lub wiązkami światła.

Pracownicy ZOL, od z górą 30-lat, prowadzą dla studentów WAT zajęcia dydaktyczne (w formie audytoryjnej oraz ćwiczeń laboratoryjnych) z następujących przedmiotów: podstawy optyki, optyka stosowana, optyka laserów, propagacja promieniowania, podstawy elektroniki kwantowej, technika laserowa, podstawy optoelektroniki. Dysponujemy bazą laboratoryjną oraz doświadczonym, wysoko kwalifikowanym personelem przygotowanym do prowadzenia kilkunastu ćwiczeń laboratoryjnych z ww. przedmiotów.

Więcej informacji na www.ztl.wat.edu.pl

Skład zespołu

Kierownik Zespołu Optyki Laserów

prof. dr hab. inż. Jan JABCZYŃSKI

Członkowie Zespołu:

 • prof. dr hab. inż. Waldemar Żendzian
 • płk dr hab. inż. Jacek Kwiatkowski, prof. WAT
 • dr inż. Łukasz Gorajek
 • mgr inż. Przemysław Gontar

Projekty aktualnie realizowane

 • TALOS: Tactical Advanced Laser System; European Defence Agency (No. 831726), realizowany w latach 2019-2023. zad. WP5.4. kierownik Jan Jabczyński
 • Grant Badawczy MON: No. GBMON/13-992/2018/WAT : „Analiza generacji impulsów laserowych o nanosekundowym czasie trwania i dużej energii wyjściowej w zakresie widmowym powyżej 2 mm w układach generatorów i wzmacniaczy laserowych opartych na ośrodkach czynnych domieszkowanych jonami holmu”, MON, w latach 2019-2023, kierownik: Jacek Kwiatkowski
 • Projekt DOB-1-6/1/PS/2014, „Badania demonstratora efektora laserowego 10 kW do VI PGT”, NCBiR, w latach 2014-2021, kierownik: Jan Jabczyński

Projekty zakończone

 • Badania wpływu zjawisk laserowych i optycznych z wykorzystaniem pompującego tulowego lasera światłowodowego dużej mocy na uzyskanie wydajnej generacji laserowej w hybrydowych impulsowych laserach Ho:YLF wykonanych w konfiguracji MOPA. Kierownik: dr Jacek KWIATKOWSKI. Okres realizacji: 2012-2014, Narodowe Centrum Nauki, Opus.
 • Modułowa głowica lasera impulsowego z kompensacją efektów cieplnych do zastosowań w znakowarkach laserowych. Kierownik: prof. dr hab. Jan JABCZYŃSKI. Okres realizacji: 2012-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, INNOTECH.
 • Impulsowe lasery na ośrodkach quasi-III-poziomowych pompowane poprzecznie 2D stosami diod laserowych dużej mocy. Kierownik: prof. dr hab. Jan JABCZYŃSKI. Okres realizacji: 2013-2014, Narodowe Centrum Nauki, Harmonia.
 • Nowe lasery ciała stałego z samo-adaptującymi rezonatorami wykorzystujące efekt cztero-falowego mieszania w ośrodku czynnym, dr hab. WaldemarŻendzian,Okres realizacji: 2013-2015, Narodowe Centrum Nauki, Opus.
 • Pompowany koherentnie przestrajalny laser Cr:ZnSe generujący w obszarze średniej podczerwieni. Kierownik: prof. dr hab. Jan JABCZYŃSKI. Okres realizacji: 2009-2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Laser hybrydowy Er:YAG generujący w zakresie „bezpiecznym” dla wzroku. Kierownik: dr hab. Waldemar ŻENDZIAN. Okres realizacji: 2008-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Przestrajalny laser impulsowy generujący promieniowanie w obszarze 2-2.15 um wykonany w technologii hybrydowej, Kierownik: dr inż. Jacek KWIATKOWSKI. Okres realizacji: 2007-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozdziały w monografiach:

 1. Jabczynski J. K., Gorajek L., Zendzian W., Kwiatkowski J., Jelinkova H., Sulc J. and Nemec M., rozdział “Actively Q-switched thulium lasers” w Advances in Solid State Lasers Development and Applications, wydaw. InTech (2010), ISBN 978-953-7619-80-0)

 

Artykuły naukowe

2022

 1. Jacek Kwiatkowski, Jarosław Sotor, Laser wavelength shift and dual-wavelength generation in continuous-wave operation of Ho:YAG laser pumped by thulium-doped fiber laser, Optics & Laser Technology 146 (2022) 107544, https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2021.107544.


2021

 1. K. Jabczyński, P. Gontar, Ł. Gorajek, W. Żendzian, “Simplified sensitivity analysis of coherent beam combining in a tiled aperture architecture,” Applied Optics 2021, 60 (17), 5012- 5019.
 2. J.K. Jabczyński, P. Gontar „Impact of atmospheric turbulence on coherent beam combining for laser weapon systems” Def. Technol. 2021, 17(4), 1160-1167.


  2020

 1. Gorajek, P. Gontar,  J.K. Jabczynski, J. Firak, M. Stefaniak, M. Dabrowski, T. Orzanowski, P. Trzaskawka, T. Sosnowski, K. Firmanty,  M. Miczuga, J. Bareła, K. Kopczynski, “Characterization of absorption losses and transient thermal-optic effects in high-power laser system” Photonics 2020, 7, 94.
 2. Jabczynski, P. Gontar, L. Gorajek, “Wigner transform approach to dynamic-variable partially coherent laser beam characterization” Bull. Pol. Ac.: Tech. 2020, 68(1), 141-146.
 3. J Jabczyński, P. Gontar „Analysis of caustics of partially coherently combined truncated Gaussian beams” App. Opt. 2020, 59(11), 3340-3346.
 4. Kwiatkowski, „Power and spectral analyses in diode-pumped c-cut Pbnm Tm:YAP laser”, Chinese Optics Letters, COL 18(9), 091401(2020).


2019

 1. Gontar, J.K. Jabczynski “Influence of beam shape on piston and tilt error in coherent combined laser array” Opt. Eng. 2019, 58(6), 066103.
 2. K. Jabczynski, P. Gontar “Effect of beam profile and partial coherence on coherent beam combining performance” Opt Commun. 2019, 442, 40-45.


2018

 1. K. Jabczyński, M, Kaskow, Ł. F. Gorajek, K. Kopczyński, W. Zendzian „Modeling of the laser beam shape for high-power applications” Opt. Eng. 2018, 57, 046107.
 2. Kaskow, L. Gorajek, W. Zendzian., J. Jabczynski, “MW peak power KTP-OPO-based „eye-safe” transmitter”, Opto-Electronics Review, 26, (2), 188-193, May 2018.


2013

 1. J. Kwiatkowski, J.K. Jabczynski, W. Zendzian, L. Gorajek, M. Kaskow, „High repetition rate, Q-switched Ho:YAG laser resonantly pumped by a 20 W linearly polarized Tm: fiber laser”, Applied Physics B: Lasers and Optics, pp. 1-5, DOI: 10.1007/s00340-013-5532-0, article in press, 2013.
 2. Lukasz Gorajek, „Efficient, high peak power Tm:YLF laser”, PHOTONICS LETTERS OF POLAND, VOL. 5(3), 100-102, 2013.


2012

 1. W. Żendzian, J. K. Jabczyński, M. Kasków, L. Gorajek, J. Kwiatkowski, K. Kopczyński „250 mJ, self-adaptive, diode-side-pumped Nd:YAG slab laser” Opt. Lett. 2012, 37, 2598-2600.


2011

 1. J. Kwiatkowski, J.K. Jabczyński, W. Zendzian, J. Swiderski, L. Gorajek, L. Galecki „Resonantly pumped acousto-optically Q-switched hybryd Ho:YAG laser” Laser Phys. Lett. 2011, 8(4), 281-285.
 2. J.K. Jabczyński, L. Gorajek, J. Kwiatkowski, M. Kaskow, W. Zendzian, „Optimization of end-pumped, actively Q-switched quasi-III-level lasers” Opt. Express 19 (17), 2011, 15652-15668.
 3. J. K. Jabczyński, L. Gorajek, J. Kwiatkowski, W. Zendzian, Z. Librant, H. Węglarz, A. Wajler, „Laser and thermo-optical investigations of Nd:YAG ceramics”, Opt. Spectrosc. 2011, 111, 262-266.


2010

 1. M. Nemec, H. Jelinkova, J. Sulc, W. Zendzian, J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski, Q-switched Er:YAG lasers resonantly pumped by Erbium fiber laser, Laser Phys. 2010, 20(3), 661-664.
 2. W. Żendzian, Ł. Gałecki, J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski, Ł. Gorajek, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec, Resonantly Pumped, High Peak Power Er:YAG Laser, Laser Phys. 2010, 20(2), 470-473.
 3. M. Skórczakowski, J. Świderski, W. Pichola, P. Nyga, M. Maciejewska, Ł. Gałecki, J. Kasprzak, S. Gross, A. Heinrich, T. Bragagna, Mid-infrared Q-switched Er:YAG laser for medical applications, Laser Phys. Lett. 2010, 7, 498-504.


2009

 1. J.K. Jabczyński, Ł. Gorajek, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec; High repetition rate, high peak power, diode pumped Tm:YLF laser; Laser Phys. Lett. 2009, 6(2), 109-112.
 2. J. Kwiatkowski, Ł. Gorajek, J.K. Jabczyński, W. Żendzian, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec, P. Koranda „Resonantly pumped tunable Ho:YAG laser” Laser Phys. Lett. 2009, 6(7), 531-534.
 3. W. Żendzian, J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski „Intracavity optical parametric oscillator pumped by passively Q-switched Nd:YLF laser” Opto-Electron. Rev. 2009, 17(1), 45-52..
 4. Z. Librant, J.K. Jabczyński, H. Węglarz, A. Wajler, H. Tomaszewski, T. Łukasiewicz, W. Żendzian, J. Kwiatkowski „Preparation and characterization of transparent Nd:YAGceramics”Opto-Electron. Rev. 2009, 17(1), 72-77.
 5. M. Franczyk, R. Stępień, D. Pysz, I. Kujawa, R. Buczyński, J.K. Jabczyński „Ytterbium doped phosphate glass photonic crystal fiber laser”, Opto-Electron. Rev. 2009, 17(3), 231-235.
 6. Ł. Gorajek, J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec; „High repetition rate, tunable, Q-switched diode pumped Tm:YLF laser”, Opto-Electron. Rev. 2009, 17(4), 309-317.
 7. Ł. Gorajek, Ł. Gałecki, Tunable, gain switched Ti3+:Al2O3 laser pumped by intracavity frequency doubled Nd3+:YLF laser, Photonics Letters of Poland, 1(3), pp. 136-138, 2009


Opublikowane materiały konferencyjne/ w języku angielskim

 1. M. Kaskow, W. Zendzian, J. K. Jabczynski, J. Firak, L. Gorajek, J. Kwiatkowski, K. Kopczynski, „Compact diode-side-pumped Yb:YAG slab laser operating in room temperature,” Proc. SPIE 8902, Electron Technology Conference 2013, 890218 (July 25, 2013)
 2. Zendzian, W., Jabczynski, J.K., M. Kaskow,., Gorajek, L., Kwiatkowski, J., Kopczynski, K., Firak, J., „Diode side pumped Nd:YAG slab laser with self-adaptive resonator,” Proc. SPIE 8702, Laser Technology 2012: Progress in Lasers, 870208 (January 15, 2013)
 3. J. Jabczynski, W. Zendzian, M. Kaskow,, L. Gorajek, J. Kwiatkowski, and K. Kopczynski, „Self-adaptive, closed-loop, diode-side-pumped Nd:YAG slab laser,” in Frontiers in Optics 2012/Laser Science XXVIII, OSA Technical Digest (online) (Optical Society of America, 2012), paper FM4G.5
 4. J. Jabczynski, W. Zendzian, M. Kaskow,, L. Gorajek, J. Kwiatkowski, K. Kopczynski, „Diode-pumped Nd:YAG slab laser with self-adaptive, closed-loop resonator,” 5th EPQ-QEOD EUROPHOTON Conference, WeP.18, 26-31 August 2012
 5. W. Zendzian, J. K. Jabczynski, M. Kaskow,, L. Gorajek, J. Kwiatkowski, K. Kopczynski, „Self-adaptive, diode-pumped Nd:YAG slab laser with dynamic, holographic, closed-loop resonator,” Proc. SPIE 8697, 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, 86971A (December 18, 2012)
 6. M. Kaskow,, J. Tarka, L. Gorajek, J. K. Jabczynski, W. Zendzian, J. Kwiatkowski, „Analysis on nonstationary thermo-optical effects occurring in laser mirrors under high heat load,” Proc. SPIE 8697, 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, 86971A (December 18, 2012)
 7. J. Kwiatkowski, J. K. Jabczynski, W. Zendzian, J. Swiderski, M. Kaskow, L. Gorajek, „A highly efficient resonantly pumped Ho:YAG laser”, Proc. SPIE 8433, Laser Sources and Applications, 84331J (June 1, 2012)
 8. M. Kaskow,, J. Tarka J. Kwiatkowski, W. Żendzian , Ł. Gorajek, J. K. Jabczyński,., „The investigation of transient thermal effects in optical elements under high laser intensities”, Proc. SPIE 8433, Laser Sources and Applications, 84331V (June 1, 2012)
 9. J. Kwiatkowski, J. K. Jabczynski, W. Zendzian, J. Swiderski, L. Gorajek, and M. Kaskow,, „Resonantly Pumped Q-switched Ho:YAG Laser,” in Proceedings of the International Quantum Electronics Conference and Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim 2011, (Optical Society of America, 2011), paper C468
 10. J. K. Jabczynski, L. Gorajek, M. Kaskow,, J. Kwiatkowski, W. Zendzian, K. Kopczynski, „The new optimization method of Q-switched quasi-three-level lasers”, Proc. SPIE 8187, Technologies for Optical Countermeasures VIII, 81870U
 11. M. Kaskow,, L. Gorajek, J. K. Jabczynski, J. Kwiatkowski, W. Zendzian, „Investigations of thermal effects in Nd:YAG ceramics under high heat load,” Lasers and Electro-Optics Europe (CLEO EUROPE/EQEC), 2011 Conference on and 12th European Quantum Electronics Conference , vol., no., pp.1,1, 22-26 May 2011
 12. J. K. Jabczynski, L. Gorajek, M. Kaskow,, Z. Librant, H. Weglarz, A. Wajler, J. Kwiatkowski, W. Zendzian, „Laser and Thermo-Optical Characterization of Nd:YAG ceramics”, Photonics and Optoelectronics (SOPO), 2011 Symposium on, vol., no., pp.1,4, 16-18 May 2011
 13. J. K. Jabczynski, M. Kaskow, L. Gorajek, W. Zendzian, J. Kwiatkowski, K. Kopczynski, „Analysis of thermo-optic effects in Nd:YAG ceramics disk under high heat load”, Proc. SPIE 8080, Diode-Pumped High Energy and High Power Lasers; ELI: Ultrarelativistic Laser-Matter Interactions and Petawatt Photonics; and HiPER: the European Pathway to Laser Energy, 80800M, 2011
 14. J.K. Jabczynski, L. Gorajek, K. Kopczyński, J. Kwiatkowski, W. Zendzian, H. Fiedorowicz, Z. Librant, H. Weglarz, A. Wajler, Laser Investigations of Nd:YAG ceramics, Laser Optics Conference, LO2010, St. Petersburg, 2010
 15. K. Jabczynski, L. Gorajek, K. Kopczyński, J. Kwiatkowski, W. Zendzian, Z. Librant, H. Weglarz, A. Wajler, Characterization of thermo-optic effects in end-pumped Nd:YAG ceramic laser, Proc of XVII Slovak-Czech-Polish Optical Conference, Liptovsky Jan, 2010
 16. L. Gorajek, J. K. Jabczyński, W. Zendzian, J. Kwiatkowski, Modeling and optimization of diode pumped Tm:YLF laser, Proc of XVII Slovak-Czech-Polish Optical Conference, Liptovsky Jan, 2010
 17. W. Zendzian, Jan K. Jabczynski, L. Galecki, L. Gorajek, J. Kwiatkowski, H. Jelinkowa, J. Sulc, M. Nemec, The eye-safe Q-switched Er:YAG laser, SPIE Photonics Europe, 12 – 16 April 2010, Brussels, Belgium, paper 7721-39
 18. J.K. Jabczynski, Z. Librant, L. Gorajek, W. Zendzian, J. Kwiatkowski, H. Weglarz, A. Wajler, Technology and characterization of Nd:YAG ceramics, International Conference „Light at Extreme Intensities” – LEI 2009, Brasov, Romania, 16-21 October 2009
 19. M. Nemec, W. Zendzian, H. Jelínková, J.K. Jabczynski, J. Šulc, L. Gorajek, and J. Kwiatkowski, Q-switched Er:YAG lasers resonantly pumped by erbium fiber laser, 18th INTERNATIONAL LASER PHYSICS WORKSHOP, (LPHYS’09), Barcelona, Spain, July 13 – 17, 2009
 20. W. Zendzian, . K. Jabczynski, L. Gorajek, J. Kwiatkowski, K. Kopczynski, H. Jelinkova, M. Nemec, J. Sulc, The Q-switched Hybrid Er:YAG Laser, 17th International Conference on Advanced Laser Technologies – ALT09, Antalya, Turkey, 2009
 21. J. Kwiatkowski, J.K. Jabczynski, W. Zendzian, L. Gorajek, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec, P. Koranda, Ho:YAG Tunable Hybrid Laser Pumped by a Tm-Doped Fiber Laser, 17th International Conference on Advanced Laser Technologies – ALT09, Antalya, Turkey, 2009
 22. J. K. Jabczynski, L. Gorajek, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, K. Kopczynski, H. Jelinkova, M. Nemec, J. Sulc, Actively Q-switched Diode Pumped Tm:YLF Laser, 17th International Conference on Advanced Laser Technologies – ALT09, Antalya, Turkey, 2009
 23. J. Kwiatkowski, J.K. Jabczynski, W. Żendzian, Ł. Gorajek, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec, P. Koranda, Tunable, hybrid Ho:YAG laser pumped by Tm:fiber laser, Middle Infrared Coherent Sources MICS’2009, Trouville, FRANCE, 2009, Paper PO13
 24. J. Kwiatkowski, Ł. Gorajek, J.K. Jabczynski, W. Żendzian, H. Jelínková, J. Sulc, M. Nemec, P. Koranda, Tuneable, hybrid Ho:YAG laser, CLEO/Europe-EQEC Conference, ICM Munich, Germany, 2009, Paper CA.P.13TUE
 25. J. Kwiatkowski, Ł. Gorajek, J.K. Jabczyński, W. Żendzian, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec, P. Koranda, Tunable Ho:YAG Laser Pumped by Tm:Fiber Laser, Conference on Lasers and Electro-Optics International Quantum Electronics Conference CLEO/IQEC 2009, 2009, Paper JTuD4, Baltimore Convention Center Baltimore, Maryland, USA, May 31-June 5

 

Prace badawcze ZOL prowadzone są w Laboratorium Laserów Bliskiej i Średniej Podczerwieni w którego skład wchodzą :

 • Pracownia laserów bliskiej podczerwieni
 • Pracownia laserów przestrajalnych
 • Pracownia badań ośrodków laserowych

Ważniejsza stanowiska, urządzenia i przyrządy naukowe:

 • Źródła pompujące
  • Laser włóknowy Tm:fiber ; Pwy = 120 W, Λ =1940 nm;
  • Laser włóknowy Tm:fiber ; Pwy = 20 W, Λ =1920 nm;
  • Laser włóknowy Tm:fiber ; Pwy = 20 W, Λ =1908 nm;
  • Laser włóknowy Er:fiber ; Pwy = 10 W, Λ =1532 nm;
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 1532 nm, Pwy = 90 W,
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 808 nm, Pwy = 80 W,
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 808 nm, Pwy = 20 W
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 940 nm, Pwy = 100 W,
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 1940 nm, Pwy = 18 W,
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 976 nm, Pwy = 60 W,
  • Dioda laserowa z wyjściem światłowod. FCB-CW Λ = 792 nm, Pwy = 80 W,
  • Dioda laserowa z kolimacją w obu osiach FBB-CW Λ = 808 nm, Pwy = 35 W
  • 2D stos diod laserowych QCW Λ = 808 nm, Pwy = 600 W,
  • 2D stos diod laserowych QCW Λ = 808 nm, Pwy = 2400 W,
  • 2D stos diod laserowych QCW Λ = 976 nm, Pwy = 2400 W,
 • Stanowiska do pomiaru wiązek laserowych
  • Stanowisko do pomiaru parametru M2: 0.2-20 μm, TYP Photon MSP HPNS/10/5;
  • Kamery pyroelektryczne, TYP Photon USB NS-PYRO/20/25; Pyrocam III, model PY-III-C-A, Spiricon PY-III-W-Si-1.05-2.5;
  • Skaningowy miernik profilu wiązki: BP109-IR (0.7 – 1.8 μm)
  • Miernik 2D rozkładów intensywności na bazie kamery CCD BC106-VIS (0.3-1.1 μm)
  • Analizator wiązek laserowych: LBA 100A (0.3 – 1.1 μm)
  • Shack-Hartmanna miernik frontu fali Wavefront Sensor WFS150-5C
 • Pomiarowe przyrządy optyczne i spektrometry
  • Skaningowe monochromatory / spektrometery ARC-150 , Oriel 77250
  • Spektrometery/polichromatory obrazowe w zakresie 1000-1700 nm, TYP RW-NIR-1024 firmy StellarNet; 1500-2200 nm, TYP RW-NIRX-1024 firmy StellarNet;
  • Interferometry : shearingowy SI254, obrazowy Fabry-Perota
  • Zestaw ZHL do laserowej interferometrii w układach Michelsona i Macha-Zehndera
  • Dwu-częstotliwościowy laserowy interferometr HP 5526A do pomiaru przemieszczeń i odchyleń kątowych
 • Inne ważniejsze optoelektroniczne urządzenia i przyrządy pomiarowe
  • generatory sygnałowe Tabor PM 8572, RIGOL DG3121A , RIGOL DG1022A
  • mierniki mocy i energii Ophir LaserStar Dual Channel, LabMaster, Newport i.in.
  • oscyloskopy cyfrowe DSO9104A, DSO7104B, DSA 70604, DPO 4032
  • zestawy modulatorów akusto-optycznych i elektro-optycznych ze sterownikami