BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Studia o charakterze międzywydziałowym
organizowane przez Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Optoelektroniki organizuje zajęcia w ramach specjalności
„Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej”

 

PROGRAMY STUDIÓW

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 

____________________________________________________________________________________

TECHNOLOGIE PRZEŁOMOWE

Studia o charakterze międzywydziałowym
organizowane przez Instytut Optoelektroniki

Siedem specjalności:

– technologie optoelektroniczne,

– systemy elektroniczne i telekomunikacyjne,

– technologie fotoniczne,

– technologie maszynowego wspomagania decyzji i automatyzacji procesów,

– technologie w inżynierii mechanicznej,

– systemy mechatroniczne,

– inżynieria lądowa i geoprzestrzenna.

 

PROGRAMY STUDIÓW

"Technologie przełomowe" - program

____________________________________________________________________________________

           

Dodatkowe informacje w Dziekanacie Instytutu Optoelektroniki.

Dziekanat IOE WAT:
tel.: 261 837 213
e-mail: dziekanat.ioe@wat.edu.pl