BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Studia o charakterze międzywydziałowym
organizowane przez Wydział Inżynierii Mechanicznej

 

Instytut Optoelektroniki organizuje zajęcia w ramach specjalności
„Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej”

 

PROGRAMY STUDIÓW

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia

____________________________________________________________________________________

           

Dodatkowe informacje w Dziekanacie Instytutu Optoelektroniki.

Dziekanat IOE WAT:
tel.: 261 837 213
e-mail: dziekanat.ioe@wat.edu.pl