Instytut Optoelektroniki w swojej działalności naukowo-badawczej był zawsze otwarty na współpracę. Do firm, uczelni, instytucji badawczych, państwowych i kulturalnych, z którymi współpracował lub obecnie współpracuje Instytut Optoelektroniki należą między innymi:

FIRMY

     

 

UCZELNIE

 
   

 

INSTYTUTY BADAWCZE

 

SZPITALE I UCZELNIE MEDYCZNE

 

INSTYTUCJE WOJSKOWE

 

 

URZĘDY I INSTYTUCJE PAŃSTWOWE

 

 

MUZEA I INSTYTUCJE KULTURALNE