__________________________________________________________________

Wykorzystanie właściwości promieniowania, generowanego głównie przez źródła laserowe, w urządzeniach przeznaczonych dla potrzeb wojska jest jednym z podstawowych zadań zespołu. W ramach tych zadań mieści się obecnie realizowany projekt dotyczący laserowego systemu rozpoznania elementów terenu i ich własności fizyko-chemicznych dla potrzeb platform bezzałogowych. Prowadzone w zespole badania o charakterze aplikacyjnym zaowocowały opracowaniem szeregu urządzeń, w tym: systemu ostrzegania przed promieniowaniem laserowym, symulatorów strzelań i optoelektronicznych tarcz strzeleckich, dalmierza laserowego z odbiorem podszumowym, systemu przeciwpożarowego i tłumienia wybuchu dla wozów bojowych, łącza optoelektronicznego do laserowej transmisji danych, układu do pomiaru i śledzenia źródeł promieniowania UV, systemów lidarowych do zdalnego wykrywania skażeń chemicznych i biologicznych oraz monitorowania środowiska.

____________________________________________________________________

Skład zespołu

Kierownik Zespołu Laserowej Teledetekcji

dr inż. Marek ZYGMUNT

Członkowie Zespołu:

ppłk dr inż. Tadeusz Drozd
dr inż. Rafał Dulski
mgr inż. Andrzej Gawlikowski
ppłk dr inż. Marcin Jakubaszek
dr inż. Michał Muzal
inż. Paweł Pyłka
dr inż. Wiesław Piotrowski
mgr inż. Bartosz Sędek
płk dr hab. inż. Jacek Wojtanowski
Hanna Tomaszewska

PROJEKTY

 1. „Nanosateltarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST(Polish ImAging SaTellites) DOB-SZAFIR/10/A/022/01/2021
 2. „Wsparcie techniczno-organizacyjne WCBKT S.A. w procesie produkcyjnym oraz implementacyjnym Systemu Przeciwpożarowego i Tłumienia Wybuchu „STOPFIRE” umowa 555/6700/WAT/2019
 3. „Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów” DOB-BIO9/21/01/2018, NCBiR
 4. „Skaner laserowy z wykorzystaniem lasera światłowodowego”, RPMA.01.02.00-14-b498/18
 5. „Opracowanie mobilnej platformy pomiarowej z wykorzystaniem lasera JAG6 wraz z klasyfikatorami obiektów drogi przy rozpoznawaniu obrazów”, RPMA.01.02.00-14-b503/18, Designers Sp. z o.o.
 6. „Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych dot. dookólnego laserowego urządzenia skanującego” PBU/01-130/2017/WAT, Designers Sp. z o.o.
 7. „Air Defence High Energy Laser Weapon – ADHELW”, Europejska Agencja Obrony
 8. „Umowa o wykonanie wdrożenia systemu przeciwpożarowego i tłumienia wybuchu „STOPFIRE”” PBU/01-135/2017/WAT; WCBKT S.A.
 9. „Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych dot. dookólnego laserowego urządzenia skanującego” PBU/01-130/2017/WAT; Designers Sp. z o.o.
 10. „Optoelektroniczne rozpoznanie pola walki” PBS940/2014 – 2016; MNiSW
 11. "Metody i sposoby ochrony i obrony przed impulsami HPM", w tym zadanie pt. "Opracowanie koncepcji budowy przenośnego miernika wysokomocowych pól elektromagnetycznych",DOB-1-3/1/PS/2014, w tym zadanie nr PSOB/16-062/2014/WAT/P; NCBR
 12. „Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej" DOB-1-6/1/PS/2014; NCBR
 13. „Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków przeciwpancernych” DOBR-BIO4/031/13249/2013; NCBR
 14. ”Układy wielosensorowej detekcji zagrożeń” PBS940/2011/12/13; MNiSW
 15. „Celownik termowizyjny kompatybilny z systemem C4ISR ISW TYTAN, zintegrowany z wyświetlaczem nahełmowym, modułem laserowego systemu identyfikacji "swój-obcy" (IFF) z możliwością zdalnego sterowania głównymi funkcjami celownika” PBR/15-291/2012/WAT; NCBR
 16. „Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki kr. TYTAN” IU/308/VI-21/UZ/NEG/ROZ/K/2012-2017/313; MON Inspektorat Uzbrojenia
 17. „Ręczny fotoradar laserowy” PBS1/B3/10/2012; NCBR
 18. „Opracowanie głowicy skanującej z układami nadawczo-odbiorczymi nowej generacji do wielospektralnego laserowego profilometru reflektancyjnego umożliwiającego określanie rzeźby i charakterystyk fizykochemicznych pokrycia terenu” PBS/B3/5/2012; NCBR
 19. „Środki ochrony wzroku i sprzętu przed wysokoenergetycznym promieniowaniem elektromagnetycznym, w tym laserowym, w szerokim zakresie widma zgodnie z ISW TYTAN”DOBR/0031/R/ID1/2012/03; NCBR
 20. „Modernizacja przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM kryptonim PIORUN” PBU/01-598/2011/WAT; Mesko S.A.
 21. „Moduł dalmierza z nadajnikiem laserowym 905nm” PBU/636/2011/WAT; PCO S.A.
 22. „Przeprowadzenie badań funkcjonalności i możliwości implementacyjnych detektora zapłonu i pożaru opracowanego przez Instytut Optoelektroniki w warunkach i w/g scenariusza przygotowanego przez KOMAG” PBU/638/2011/WAT; KOMAG
 23. „Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki kr. TYTAN” DPZ/U/6/SU/R/1.4.18/2009/202 – 2010; MON Departament Polityki Zbrojeniowej
 24. „System obrony aktywnej do ochrony obiektów mobilnych przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi” PBR/15-552/2010/WAT; MNiSW
 25. „System ostrzegania przed opromieniowaniem laserowym dla pojedynczego żołnierza z elementami swój-obcy”, PBR/15-355/2009/WAT, 12.2009-12.2011; NCBR
 26. „Opracowanie laserowego systemu rozpoznania elementów terenu i ich własności fizyko-chemicznych w formacie 3D wraz z technologią analizy i identyfikacji danych do zastosowań na platformach bezzałogowych” PBR/15-183/2009/WAT; NCBR
 27. „Laserowe systemy telemetryczne i identyfikacyjne” PBS792/2008/09/10; MNiSW
 28. „Opracowanie i wykonanie dalmierza „bezpiecznego dla oka” z zastosowaniem mikrolaserowego nadajnika 1,5 µm” PBR/15-352/2009/WAT; MNiSW
 29. „Advanced Helmet and Devices for Individual Protection (AHEAD)”; Projekt Europejskiej Agencji Obrony EDA No. A-0691-RT-GC, 2009-2010 r.; EDA.
 30. „Konsultacje i doradztwo w zakresie uruchamiania i badań laserowego miernika prędkości RapidLaser”, PBN/03-350/WAT/2008, Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych „ZURAD”
 31. „PROTEUS - Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i ratownicze” Nr 32-499/2008/WAT; NCBR
 32. “Sniper Positioning and Detection”, A-0376-RT-GC, 2008-2011; Europejska Agencja Obrony
 33. „Opracowanie koncepcji i wykonanie badań laboratoryjnych oraz nadzór naukowy przy modernizacji laserowych symulatorów strzelania PLS-1” PNB 159/WAT/2004, WSK PZL Warszawa II
 34. „Opracowanie koncepcji systemu optoelektronicznych tarcz strzeleckich” PNB 282/WAT/2005; WSK PZL Warszawa II
 35. „Zdalne wykrywanie i identyfikacja skażeń biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod optoelektronicznych” Projekt Badawczy Zamawiany PBZ – MINiSW-DBO-03/I/2007; MNiSW
 36. „Automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji” PBR219/07; MNiSW
 37. „Lornetka obserwacyjno-pomiarowa z dalmierzem laserowym bezpiecznym dla oka, kamerą termowizyjną, odbiornikiem GPS i kompasem elektronicznym” PC/172/2007/WAT; MNiSW
 38. „Badania i analizy zasięgowe morskiego dalmierza laserowego” GD987/2007; MNiSW
 39. „Moduły wielospektralnego detektora płomienia” Projekt Celowy Nr 324/BO/A; MNiSW
 40. „Laserowy przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów” Projekt Celowy Nr 314/BO/A, MNiSW
 41. „Zaawansowane metody detekcji sygnałów optycznych” PBS782/2007; MNiSW
 42. „Wdrożenie do produkcji zmodernizowanych laserowych symulatorów strzelania PLS-1” PNB 281/WAT/2005; WSK PZL Warszawa II
 43. „Analiza układów detekcyjnych dla potrzeb urządzeń ostrzegających przed promieniowaniem laserowym na wóz dowodzenia” PNB 315/WAT/2005;  KenBIT Koenig i Wspólnicy SpJ
 44. „Application of Extended Fluorescence Methods for Improved Detection of Biological Warfare Agents - FABIOLA”; Projekt Europejskiej Agencji Obrony EDA No. 04/RFP 13.13/017/2004, 2004-2008; EDA.
 45. „Optoelektroniczne łącze laserowe do transmisji danych” PBW 545/2003; MNiSW
 46. „Opracowanie, wykonanie i przebadanie systemu ostrzegania o promieniowaniu dalmierzy oraz oświetlaczy laserowych na potrzeby śmigłowca Procjon-3” PBU 089/WAT/2003; WZE S.A.
 47. „Opracowanie systemu opartego o fotodetektory z GaN i AlGaN do detekcji i pomiaru stężenia wybranych zanieczyszczeń atmosfery” w części realizowanej w IOE WAT w ramach projektu celowego pn. „Niebieska optoelektronika – detektory UV” PNB 146/WAT/2003; MNiSW
 48. „Elementy i moduły optoelektroniczne do zastosowań w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska i technice wojskowej” Projekt Badawczy Zamawiany PBZ – MIN 009/T11/2003; MNiSW
 49. „Opracowanie zasady działania i założenia konstrukcyjne przenośnego systemu laserowego typu DIAL do zdalnego wykrywania uchodzeń metanu” PNB 047/WAT/2002”. Praca wykonywana w ramach projektu celowego KBN NR 03180/C.T10-6/2002; MNiSW

 


2021

PUBLIKACJE

J. Wojtanowski, M. Zygmunt, T. Drozd, M. Jakubaszek, M. Życzkowski, M. Muzal; "Distinguishing Drones from Birds in a UAV Searching Laser Scanner Based on Echo Depolarization Measurement." Sensors 2021, 21(16), 5597. https://doi.org/10.3390/s21165597

M. Muzal, M. Zygmunt, P. Knysak, T. Drozd, M. Jakubaszek; „Methods of Precise Distance Measurements for Laser Rangefinders with Digital Acquisition of Signals” Sensors 21 (19), 6426 DOI: 10.3390/s21196426

M. Michalska-Domańska, M. Czerwiński, M. Łazińska, M. Dubey, V. M. Jakubaszek, Z. Zawadzki, J. Kostecki; „Morphological and optical characterization of colored nanotubular anodic titanium oxide made in an ethanol-based electrolyte” Materials 2021 | Journal article EID: 2-s2.0-85119718431 Part of ISSN: 19961944 DOI: 10.3390/ma14226992

MONOGRAFIE

M. Jakubaszek, M. Zygmunt, J. Wojtanowski, T. Drozd, P. Knysak; „System ostrzegania o promieniowaniu laserowym na platformy lądowe i morskie OBRA++” Fotonika w wojskowej i cywilnej rewolucji technologicznej XXI wieku, 2021

J. Wojtanowski, M. Zygmunt, M. Jakubaszek, T. Drozd, P. Knysak, B. Sędek, P. Pyłka, R. Niedzielski; „Szybkie skanery laserowe do zastosowań na bezzałogowych mobilnych platformach autonomicznych” Fotonika w wojskowej i cywilnej rewolucji technologicznej XXI wieku, 2021


2020

PUBLIKACJE

J. Wojtanowski, M. Jakubaszek, M. Zygmunt; “Freeform Mirror Design for Novel Laser Warning Receivers and Laser Angle of Incidence Sensors”, Sensors 20(9), 2569, 2020. https://doi.org/10.3390/s20092569

J. Wojtanowski; “Cancelling lidar echo signal 1/range2 dependence and geometrical form factor shaping by the application of freeform optics”, Optics & Laser Technology 125, 106011, 2020. https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2019.106011

J. Wojtanowski, T. Drozd; “Simplified geometric approach to freeform beam shaper design”, International Journal of Optics, 2020, 2896593, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/2896593

M. Zygmunt, K. Kopczyński; “Laser warning system as an element of optoelectronic battlefield surveillance” Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 2020 | Conference paper DOI: 10.1117/12.2565139 EID:2-s2.0-85081117460

T. Drozd, M. Jakubaszek, M. Zygmunt, R. Niedzielski; “Optoelectronic rotary connector for data transmission” Bulletin of the Military University of Technology 69(2):117-127 2020-06 | Journal article DOI: DOI 10.5604/01.3001.0014.5642


2018

PUBLIKACJE

M. Kaszczuk, Z. Mierczyk, M. Zygmunt; „Multispectral laser scanning in plants condition analysis” Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 2018 | Conference paper DOI: 10.1117/12.2516763 EID:2-s2.0-85058400111

J. Wojtanowski, M. Zygmunt, M. Jakubaszek; “Optical design and numerical modelling of all-dielectric optoelectronic sensor for high power electric fields measurements”, Proc. SPIE 10974, Laser Technology 2018: Progress and Applications of Lasers, 109740F, 2018. doi: 10.1117/12.2504478

J. Wojtanowski, M. Traczyk; “Optical design of transmitter lens for asymmetric distributed free space optical networks”, Optics & Laser Technology 101, pp. 319-327, 2018. https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2017.11.036

J. Wojtanowski, M. Zygmunt, K. Kopczyński, M. Muzal, P. Knysak, A. Młodzianko; “Optical stand-off detection of biological and chemical hazards – prospects and concerns”, Proc. IEEE, B. URSI Symp.2018, 8406751, pp. 100-105, 2018

J. Wojtanowski, M. Zygmunt, M. Muzal, M. Jakubaszek; “Laser scanner for UAV landing assistance – range analysis, beam shaping and experimental model”, Proc. of SPIE 10974, 109740G, 2018.https://doi.org/10.1117/12.2516365

J. Wojtanowski; “Optimal Mass Transportation problem and freeform optics design – identity of optimization scheme and numerical solution method”, Optica Applicata, XLVIII(3), pp. 399-412, 2018.

M. Jakubaszek, J. Wojtanowski, M. Zygmunt, A. Młodzianko; “Sensor of light incidence angle”, Proc. SPIE 10974, Laser Technology 2018: Progress and Applications of Lasers, 109740H, 2018. doi/10.5277/oa180306

J. Wojtanowski; “Efficient numerical method of freeform lens design for arbitrary irradiance shaping, Journal of Modern Optics” 65(9), pp. 1019-1032, 2018. doi:10.1080/09500340.2017.1422563


2016

PUBLIKACJE

M. Muzal, J. Wojtanowski, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, T. Drozd, M. Jakubaszek, P. Knysak, W. Piotrowski, M. Traczyk; „Laserowy miernik prędkości pojazdów”, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 57(11), pp.38-40, 2016

M. Muzal, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, J. Wojtanowski, W. Piotrowski; “Measurement of vehicles speed with full waveform lidar”, Proc. SPIE 10159, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers, 1015914, 2016. https://doi.org/10.1117/12.2262839

J. Wojtanowski, M. Zygmunt, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, T. Drozd, A. Gawlikowski, A. Gietka, M. Jakubaszek, M. Kaszczuk, P. Knysak, A. Młodzianko, M. Muzal, R. Ostrowski, W. Piotrowski, M. Traczyk; “Bio-detection field test of LIF-LIDAR system”, 7-th International Symposium on Optronics in Defence and Security, Paper No. 2016-097, Paris, 2016

P. Knysak, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, J. Wojtanowski, M. Traczyk; “Laser data transmission with the application of reflectance modulator”, Proc. SPIE 10159, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers, 1015910, 2016. https://doi.org/10.1117/12.2262075

M. Kaszczuk, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, T. Drozd, A. Gawlikowski, A. Gietka, M. Jakubaszek, P. Knysak, A. Młodzianko, M. Muzal, R. Ostrowski, W. Piotrowski, J. Wojtanowski; „Wielospektralny skaner laserowy w ochronie i monitoringu środowiska”, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 57(11), pp. 26-27, 2016

T. Drozd, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, J. Wojtanowski; „Metoda optycznej transmisji danych z wykorzystaniem laserów impulsowych”, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 57(11), pp. 17-21, 2016

T. Drozd, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, J. Wojtanowski; “Free space optical communication based on pulsed lasers”, Proc. SPIE 10159, Laser Technology 2016: Progress and Applications of Lasers, 1015911, 2016.https://doi.org/10.1117/12.2262099

P. Knysak, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, J. Wojtanowski, M. Traczyk; „Laserowa transmisja danych z zastosowaniem modulatora współczynnika odbicia”, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 57(11), pp. 22-25, 2016


2015

PUBLIKACJE

M. Traczyk, J. Wojtanowski, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, P. Knysak, T. Drozd, M. Muzal; “Theoretical analysis and optimization of 3D laser beam shaping”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 63(2), pp. 555-560, 2015.http://dx.doi.org/10.1515/bpasts-2015-0064

J. Wojtanowski; „Lidar czyli radar w paśmie optycznym – oczekiwania i możliwości”, Wiadomości Elektrotechniczne 83(10), pp. 16-23, 2015

J. Wojtanowski, M. Traczyk, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, B. Przybyszewski; “Diffractive wavefront correction of remote sensing systems based on pulsed laser diodes”, Opto-Electronics Review 23(3), pp. 222-229, 2015. http://dx.doi.org/10.1515/oere-2015-0028

J. Wojtanowski, M. Zygmunt, M. Muzal, P. Knysak, A. Młodzianko, A. Gawlikowski, T. Drozd, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, M. Kaszczuk, M. Traczyk, A. Gietka, W. Piotrowski, M. Jakubaszek, R. Ostrowski; “Performance verification of a LIF-LIDAR technique for stand-off detection and classification of biological agents”, Optics & Laser Technology 67, pp. 25–32, 2015. https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2014.08.013

M. Kaszczuk, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, T. Drozd, A. Gawlikowski, M. Jakubaszek, P. Knysak, A. Młodzianko, M. Muzal, W. Piotrowski, J. Wojtanowski ;„Wielospektralny skaner laserowy do rozpoznania i analizy elementów terenu”,  Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 56(12), pp. 52-55, 2015

MONOGRAFIE

R. Ostrowski, M. Zygmunt, J. Wojtanowski, P. Knysak, A. Młodzianko, M. Jakubaszek; „Detekcja optoelektroniczna w systemie obrony aktywnej”, Problemy Techniki Uzbrojenia, Tom. 44, pp. 69-90, 2015

J. Wojtanowski; “Detecting hazardous particles in the sky with LIDAR”, Newsletter of LASERLAB-EUROPE - Laserlab Forum, Tom 20, Rozdział: Lasers for the Environment, Max Born Institute, Niemcy, 2015


2014

PUBLIKACJE

J. Wojtanowski, M. Zygmunt, M. Traczyk, Z. Mierczyk, M. Jakubaszek; “Beam forming optic aberrations' impact on maximum range of semiconductor laser-based rangefinders”, Opto-Electronics Review, 22(3), pp. 152-161, 2014, https://doi.org/10.2478/s11772-014-0191-1

J. Wojtanowski, M. Zygmunt, M. Kaszczuk, Z. Mierczyk, M. Muzal; “Comparison of 905 nm and 1550 nm semiconductor laser rangefinders' performance deterioration due to adverse environmental conditions”, Opto-Electronics Review, 22(3), pp. 183-190, 2014, https://doi.org/10.2478/s11772-014-0190-2

J. Wojtanowski, M. Traczyk, M. Zygmunt, Z. Mierczyk, P. Knysak, T. Drozd; “Intensity distribution angular shaping - Practical approach for 3D optical beamforming”, Optics & Laser Technology, 64, pp. 220-226, 2014. doi/10.1016/j.optlastec.2014.08.013

M Jakubaszek, M Zygmunt, M Muzal, A Młodzianko; „Stabilny sterownik półprzewodnikowych laserowych diod impulsowych dla dalmierza laserowego” Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej Vol. LXIII, Nr 1, 2014, 63 (1), 43-61


2013

PUBLIKACJE

J. Młyńczak, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, S. Natkański, M. Muzal, J. Wojtanowski, P. Kirwil, M. Jakubaszek, P. Knysak, W. Piotrowski, A. Zarzycka, A. Gawlikowski; “Practical application of pulsed "eye-safe" microchip laser to laser rangefinders”, Opto-Electronics Rev. 21(3), pp. 332-337, 2013. https://doi.org/10.2478/s11772-013-0098-2

Z. Mierczyk, Z. Szcześniak, M. Zygmunt, A. Gietka, P. Knysak, B. Pieńko, W. Piotrowski, J. Wojtanowski; „Nowe rozwiązanie technicznego systemu zabezpieczającego schronowe układy wentylacyjne”, Wiadomości Elektrotechniczne 81(10), pp.31-39, 2013

Z Mierczyk, M Zygmunt, M Kaszczuk, M Muzal; “Multispectral Laser Head for Terrain Identification and Analysis” Acta Physica Polonica A 2013 | Journal article DOI: 10.12693/APhysPolA.124.502 EID:2-s2.0-84884497018


2012

PUBLIKACJE

Z. Mierczyk, M. Zygmunt, T. Drozd, A. Gawlikowski, A. Gietka, M. Jakubaszek, M. Kaszczuk, P. Knysak, A. Mlodzianko, M. Muzal, R. Ostrowski, W. Piotrowski, J. Wojtanowski; “Multispectral Laser Head for Identification and Analysis of Terrain Intended for Use on Unmanned Aerial Vehicle”, Proc. IEE, Symposium on Photonics and Optoelectronics, 2012, doi: 10.1109/SOPO.2012.6271005, 2012

MONOGRAFIE

J. Wojtanowski, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, M. Zygmunt, T. Drozd, A. Gawlikowski, A. Gietka, M. Jakubaszek, M. Kaszczuk, P. Knysak, A. Młodzianko, M. Muzal, R. Ostrowski, W. Piotrowski; „Lidar: technika, urządzenia i zastosowania w dziedzinie monitorowania zagrożeń militarnych i przemysłowych, Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Tom 3, Rozdział 3.3, WAT Warszawa, 2012


2011

PUBLIKACJE

M. Kaszczuk, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, W. Piotrowski, J. Mierczyk; „Analysis of reflectance characteristics of selected plants” Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 2011 | Conference paper DOI: 10.1117/12.883896 EID:2-s2.0-79960506969

T. Drozd, M. Zygmunt, P. Knysak, J. Wojtanowski; “Analysis of data transmission technique based on pulsed laser”, Opto-Electronics Rev. 20(1), pp. 75-78, 2011. https://doi.org/10.2478/s11772-012-0010-5

T. Drozd, M. Zygmunt, P. Knysak, J. Wojtanowski; Analiza możliwości transmisji danych z wykorzystaniem laserów impulsowych, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Tom: LX Zeszyt 2, pp. 63-73, 2011

Z. Mierczyk, K. Kopczyński, M. Zygmunt, J. Wojtanowski, J. Młyńczak, A. Gawlikowski, A. Młodzianko, W. Piotrowski, A. Gietka, P. Knysak, T. Drozd, M. Muzal, M. Kaszczuk, R. Ostrowski, M. Jakubaszek; „Fluorescence/depolarization lidar for mid-range stand-off detection of biological agents”, Proc. of SPIE 8037, 80371J, 2011. doi: 10.1117/12.883866

MONOGRAFIE

M. Kaszczuk, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, T. Drozd, A. Gawlikowski, A. Gietka, P. Knysak, J. Mierczyk, A. Młodzianko, M. Muzal, W. Piotrowski, J. Wojtanowski; „Analiza charakterystyk reflektancyjnych wybranych materiałów naturalnych, mogących służyć do maskowania obiektów militarnych”, Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Tom 2, Rozdział 2.8, WAT Warszawa, 2011

Z. Mierczyk, M. Zygmunt, T. Drozd, A. Gawlikowski, A. Gietka, M. Kaszczuk, P. Knysak, A. Młodzianko, M. Muzal, W. Piotrowski, J. Wojtanowski; „Zjawiska fizyczne towarzyszące eksplozji nuklearnej oraz możliwości ich zdalnej detekcji”, Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Tom 2, Rozdział 6.1, WAT Warszawa, 2011

Z. Szcześniak, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, J. Wasilczuk, S. Wrzesień, G. Bąk, M. Frant, A. Gietka, P. Knysak, S. Onopiuk, B. Pieńko, W. Piotrowski, R. Rekucki, J. Wojtanowski, C. Skrodzki, A. Stolarski; „Schronowy zawór przeciwwybuchowy typu automatycznego nowej generacji”, Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Tom 2, Rozdział 6.2, WAT Warszawa, 2011


2009

PUBLIKACJE

J. Wojtanowski, Z. Mierczyk, M. Zygmunt; „Wpływ parametrów fizycznych aerozoli na efektywny współczynnik odbicia wstecznego”, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Tom LVIII, Zeszyt 1, pp. 123-139, 2009

Z. Mierczyk, M. Zygmunt, A. Gawlikowski, A. Gietka, P. Knysak, A. Młodzianko, M. Muzal, W. Piotrowski, M. Szopa, J. Wojtanowski; „Dwubarwny LIDAR rozproszeniowy do zdalnego wykrywania aerozoli”, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Tom LVIII, Zeszyt 1, pp. 33-45, 2009

J. Wojtanowski, M. Zygmunt, A. Gawlikowski, A. Młodzianko, W. Piotrowski, A. Gietka, P. Knysak, M. Muzal, M. Kaszczuk, T. Drozd; „Laserowe wykrywanie obiektów podwodnych”, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Tom LVIII, Zeszyt 1, pp. 153-175, 2009

M. Zygmunt, M. Muzal, A. Młodzianko, P. Knysak, A. Gietka, W. Piotrowski; „Analiza zasięgowa i badania laboratoryjne prędkościomierza laserowego” Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 58 (1), 177-191 VOL. LVIII, NR 1, 2009

M. Szopa, Z. Mierczyk, M. Zygmunt; „Badania charakterystyk rozproszeniowych wybranych układów aerodyspersyjnych” Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 58 (1), 48-67 VOL. LVIII, NR 1, 2009

M. Szopa, M. Zygmunt, J. Mierczyk; „Metoda korekcji charakterystyk odbiciowych wybranych materiałów naturalnych i sztucznych w skanerze laserowym średniego zasięgu” Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 58 (1), 99-122 VOL. LVIII, NR 1, 2009

A. Młodzianko, M. Zygmunt, P. Knysak; „Metoda stabilizacji termicznej czułości układu detekcyjnego z niechłodzonym fotorezystorem PbSe” Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 58 (1), 193-205 VOL. LVIII, NR 1, 2009

J. Wojtanowski, M. Zygmunt, Z. Mierczyk; „Optymalizacja toru nadawczo-odbiorczego wysokościomierza laserowego dla układu BSP”, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Tom LVIII, Zeszyt 1, pp. 141-152, 2009

MONOGRAFIE

M. Kastek, R. Dulski, P. Trzaskawka, M. Zygmunt, J. Wojtanowski, M. Kaszczuk; „Optoelectronics systems for sniper detection”, Problemy Techniki Uzbrojenia, Tom 38, pp. 23-30,


2008

PUBLIKACJE

J. Wojtanowski, M. Zygmunt; „Laserowe wykrywanie obiektów podwodnych - analizy zasięgowe”, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania 49(6), pp. 53-55, 2008

M. Muzal, Z. Mierczyk, M. Zygmunt, A. Gawlikowski, A. Gietka, M. Kaszczuk, P. Knysak, A. Młodzianko, W. Piotrowski, M. Szopa, J. Wojtanowski; „Dwubarwny lidar rozproszeniowy do zdalnej detekcji aerozoli naturalnych i sztucznych”, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania 49(6), pp. 161-163, 2008

J. Wojtanowski, Z. Mierczyk, M. Zygmunt; “Laser remote sensing of underwater objects”, Proceedings of SPIE, 7105, 71050F, SPIE Europe Remote Sensing, Cardiff (Walia), 2008. https://doi.org/10.1117/12.799779

Z. Mierczyk, M. Zygmunt, A. Gawlikowski, A. Gietka, M. Kaszczuk, P. Knysak, A. Młodzianko, M. Muzal, W. Piotrowski, J. Wojtanowski; “Two-wavelength backscattering lidar for stand-off detection of aerosols”, Proceedings of SPIE, 7III, 7III0R, SPIE Europe Remote Sensing, Cardiff (Walia), 2008. https://doi.org/10.1117/12.800088

M. Kaszczuk, M. Zygmunt, J. Mierczyk; „Correction of reflectance characteristics of chosen natural and anthropogenic materials for an airborne laser scanning system” Proc. SPIE 7110, Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology VIII, 71101Y (14 October 2008); doi: 10.1117/12.800112

MONOGRAFIE

Z. Mierczyk, J. Wojtanowski; Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia - broń laserowa, Wojskowa Akademia Techniczna, pp. 446-460, 2008


2007

PUBLIKACJE

M. Dąbrowski, A. Młodzianko, J. Pietrzak, M. Zygmunt, R. Niedzielski; „Laser warning receiver LWR-H” Proc. SPIE. 6598, Laser Technology VIII: Applications of Lasers | 23 January 2007


2002

PUBLIKACJE

J. Marczak, M. Zygmunt, A. Młodzianko, R. Ostrowski, Z. Mierczyk; „Wojskowe dalmierze laserowe” Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 51 (6), 21-63

 


INFRASTRUKTURA BADAWCZA ZESPOŁU

TEST


 

1.       „Defeneder” nagroda MSPO Kielce 2021 za:

Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów ScanDRON

 

2.       Nagroda I stopnia Ministerstwa Obrony Narodowej w konkursie: Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2016 za projekt:

INTELIGENTNY ANTYPOCISK DO ZWALCZANIA POCISKÓW PRZECIWPANCERNYCH realizowany w latach 2013-2016

 

3.       Nagroda III stopnia Ministerstwa Obrony Narodowej w konkursie: Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2016 za projekt:

DALMIERZ LASEROWY Z FUNKCJĄ IDENTYFIKACJI SWÓJ-OBCY, TRANSMISJĄ DANYCH I GŁOSU ORAZ POMIARU PRĘDKOŚCI

 

4.       „Defeneder” nagroda MSPO Kielce 2012 za:

System Przeciwpożarowy oraz tłumienia wybuchu „STOPFIRE”

 

5.       Międzynarodowa Wystawa Innowacji Technologicznych „Brussels Eureka!” 2011

Złoty medal z wyróżnieniem za projekt:

FLUORESCENCE/DEPOLARIZATION LIDAR FOR STAND-OFF DETECTION OF BIOLOGICAL THREATS

 

6.       Międzynarodowa Wystawa Innowacji Technologicznych „Brussels Eureka!” 2011

Złoty medal za projekt:

THE REFLECTANCE PROFILOMETER

 

7.       Nagroda Ministerstwa Edukacji i Badań Romunii (2011) za wysoki poziom naukowy oraz techniczny projektu:

FLUORESCENCE/DEPOLARIZATION LIDAR FOR STAND-OFF DETECTION OF BIOLOGICAL THREATS

 

8.       Srebrny Medal Międzynarodowych Targów iENA 2011

Za projekt:

FLUORESCENCE/DEPOLARIZATION LIDAR FOR STAND-OFF DETECTION OF BIOLOGICAL THREATS

 

9.       Dyplom Międzynarodowych Targów iENA 2011

Za projekt:

THE REFLECTANCE PROFILOMETER

 

10.   IV Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji  IWIS 2010;

Złoty Medal z Wyróżnieniem Za projekt:

WIELOSPEKTRALNA GŁOWICA DETEKCYJNA ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH „STOPFIRE”

 

11.   IV Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji  IWIS 2010;

Złoty Medal Za projekt:

LASEROWY MIERNIK PRĘDKOŚCI POJAZDÓW

 

12.   IV Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji  IWIS 2010;

Złoty Medal Za projekt:

RADIOMETRY UV

 

13.   Złoty Medal AMAT VICTORIA CURAM I Międzynarodowe Targi Optoelektroniki i Fotoniki OPTON 2010 za projekt:

LASEROWY MIERNIK PRĘDKOŚCI POJAZDÓW

 

14.   Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009)

za projekt:

DWUBARNWY LIDAR ROZPROSZENIOWY

 

15.   Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009)

za projekt:

WIELOSPEKTRALNA GŁOWICA ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH

 

16.   Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009)

za projekt:

PRĘDKOŚCIOMIERZ LASEROWY

 

17.   Złoty medal na  Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova  „Brussels Eureka Contest 2008"

za projekt:

DWUBARNWY LIDAR ROZPROSZENIOWY

 

18.   Złoty medal na  Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova   „Brussels Eureka Contest 2008"

za projekt:

WIELOSPEKTRALNA GŁOWICA ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH

 

19.   Złoty medal Światowa Wystawa Innowacji „Brussels Innova Energy"(2007)

za projekt:

PRĘDKOŚCIOMIERZ LASEROWY

 

20.   Puchar Grand Prix Stowarzyszenia Wynalazców z Rumunii przyznany na  Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova  „Brussels Eureka Contest 2008" za projekt:

DWUBARNWY LIDAR ROZPROSZENIOWY