Prace badawcze Instytutu Optoelektroniki często realizowane były we współpracy z zagranicznymi instytucjami badawczymi oraz firmami. Do partnerów zagranicznych, z którymi w ramach różnych programów i projektów badawczych współpracował bądź obecnie współpracuje Instytut Optoelektroniki należą między innymi:

FIRMY

         
               
         
               
           

 

 

INSTYTUCJE BADAWCZE

       

ANGLIA

       
               
                 
       

CHINY

       
             
                 
       

CZECHY

       
             
                 
       

FRANCJA

       
     

     
                 
       

GRECJA

       
               
                 
       

HOLANDIA

       
             
                 
       

IRLANDIA

       
             
                 
       

IZRAEL

       
               
                 
       

JAPONIA

       
             
                 
       

 KOREA PŁD.

       
                 
                 
             
                 
       

LITWA

       
                 
                 
       

NIEMCY

       
           
                 
           
                 
               
                 
       

PORTUGALIA

       
               
                 
       

ROSJA

       
       
 
     
 
                 
           
                 
     
 
       
                 
       

RUMUNIA

       
                 
                 
       

SŁOWENIA

       
                 
                 
       

SZWECJA

       
                 
                 
       

UKRAINA

       
             
                 
       

USA

       
                 
                 
           
                 
               
                 
       

WŁOCHY