Prace badawcze Instytutu Optoelektroniki często realizowane były we współpracy z zagranicznymi instytucjami badawczymi oraz firmami.
     Do partnerów zagranicznych, z którymi w ramach różnych programów i projektów badawczych współpracował bądź obecnie współpracuje Instytut Optoelektroniki należą między innymi:

FIRMYINSTYTUCJE BADAWCZE


ANGLIA

 
____________________ _____________________ ____________________

CHINY

____________________ ____________________ ____________________

CZECHY

____________________ ____________________ ____________________

FRANCJA

____________________ ____________________ ____________________

GRECJA

____________________ ____________________ ____________________

HOLANDIA

____________________ ____________________ ____________________

IRLANDIA

____________________ ____________________ ____________________

IZRAEL

____________________ ____________________ ____________________

JAPONIA

____________________ ____________________ ____________________

 KOREA PŁD.

 
____________________ ____________________ ____________________

LITWA

____________________ ____________________ ____________________

NIEMCY

____________________ ____________________ ____________________

PORTUGALIA

____________________ ____________________ ____________________

ROSJA

 
____________________ ____________________ ____________________

RUMUNIA

____________________ ____________________ ____________________

SŁOWENIA

____________________ ____________________ ____________________

SZWECJA

 
____________________ ____________________ ____________________

UKRAINA

____________________ ____________________ ____________________

USA

   
____________________ ____________________ ____________________

WŁOCHY