Rada ds. kształcenia IOE WAT stanowi ciało opiniodawczo-doradcze Dyrektora IOE WAT w sprawach kształcenia oraz sprawach studenckich.

W skład rady wchodzą:

 1. Przewodniczący Rady: dr inż. Mirosław SZCZUREK – Zastępca Dyrektora ds. kształcenia,
 2. Zastępca Przewodniczącego: dr inż. Mirosław NOWAKOWSKI – Kierownik Dziekanatu,
 3. Członkowie:
  1. prof. dr hab. inż. Jan JABCZYŃSKI – Z-ca Dyrektora ds. naukowych,
  2. płk dr inż. Krzysztof Firmanty– Z-ca Dyrektora ds. wojskowych,
  3. prof. dr hab. inż. Waldemar ŻENDZIAN – Kierownik Studiów Doktoranckich,
  4. płk dr hab. inż. Marek PISZCZEK – Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości kształcenia,
  5. prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI – Przewodniczący Komisji ds. nauki Rady Dyscypliny Naukowej AEE
  6. prof. dr hab. inż. Andrzej ZAJĄC – Opiekun Koła Naukowego studentów,
  7. kpt. mgr inż. Bartosz BARTOSEWICZ – Koordynator ds. programów ERASMUS+, MOST, MOSTECH,
  8. dr hab. inż. Andrzej BARTNIK – Kierownik Zakładu Techniki Laserowej (ZTL),
  9. dr inż. Wiesław CIURAPIŃSKI – Kierownik Zakładu Systemów Optoelektronicznych (ZSO),
  10. ppłk dr hab. inż. Jacek WOJTANOWSKI – Kierownik Zakładu Technologii Optoelektronicznych (ZTO),
  11. dr inż. Sławomir Gogler – Kierownik Zakładu Techniki Podczerwieni i Termowizji (ZTPiT),
  12. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK – Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIBio),
  13. płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK – przedstawiciel nauczycieli akademickich z ZTL,
  14. płk dr hab. inż. Jacek KWIATKOWSKI – przedstawiciel nauczycieli akademickich z ZTL,
  15. płk dr hab. inż. Jacek WOJTAS – przedstawiciel nauczycieli akademickich z ZSO,
  16. płk dr hab. inż. Norbert PAŁKA – przedstawiciel nauczycieli akademickich z ZSO,
  17. dr inż. Marek ZYGMUNT – przedstawiciel nauczycieli akademickich z ZTO,
  18. dr hab. inż. Jarosław MŁYŃCZAK – przedstawiciel nauczycieli akademickich z ZTO,
  19. prof. dr hab. inż. Henryk MADURA – przedstawiciel nauczycieli akademickich z ZTPiT,
  20. dr inż. Tomasz SOSNOWSKI – przedstawiciel nauczycieli akademickich z ZTPiT,
  21. prof. dr hab. n. med. Anna TRAFNY – przedstawiciel nauczycieli akademickich z CIBio,
  22. dr inż. Łukasz OSUCHOWSKI – przedstawiciel nauczycieli akademickich z CIBio
  23. Pani Wiktoria RAFALAK – przedstawiciel samorządu studentów
 4. Sekretarz – dr Aneta BOMBALSKA

Harmonogram posiedzeń Rady ds. kształcenia w roku akademickim 2023/2024:

 • 13 września
 • 11 października
 • 15 listopada
 • 13 grudnia
 • 10 stycznia
 • 14 lutego
 • 13 marca
 • 10 kwietnia
 • 15 maja
 • 12 czerwca