Infrastruktura badawcza Instytutu Optoelektroniki obejmuje kilkanaście laboratoriów umiejscowionych w 5 budynkach. Laboratoria i pracownie Instytutu, bogato wyposażone nowoczesną aparaturę dla potrzeb spektroskopii (UV-Vis-NIR-THz, Fluorescencyjna, Ramana, AAS), charakteryzacji materiałów (SEM, AFM, XPS, NanoSight), wytwarzania cienkich warstw (PVD, CVD, PLD), detekcji sygnałów, rejestracji parametrów promieniowania laserowego oraz metrologii laserowej, pozwalają prowadzić badania na wysokim poziomie merytorycznym. Sześć laboratoriów zostało utowrzonych lub rozbudowanych w trakcie realizacji projektu OPTOLAB o wartości 58 mln złotych.

   

 

Laboratorium Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią

 

Laboratorium Detekcji Promieniowania Optycznego

Laboratorium Laserów Bliskiej i Średniej Podczerwieni

 

Laboratorium Lidarowe

 

Laboratorium Systemów Bezpieczeństwa

Laboratorium Termowizji

Wykaz pracowni, laboratoriów, stanowisk oraz aparatury badawczej dostępnych w poszczególnych zespołach został przedstawiony na stronach poszczególnych zespołów do których linki można znaleźć poniżej.

ZAKŁAD TECHNIKI LASEROWEJ

 • Zespół Laserów Ciała Stałego
 • Zespół Optyki Laserów
 • Zespół Zastosowania Laserów
 • Zespół Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią
 • Zespół Laserowej Techniki Światłowodowej

ZAKŁAD TECHNOLOGII OPTOELEKTRONICZNYCH

 • Zespół Laserowej Teledetekcji
 • Zespół Technologii Optycznych
 • Zespół Nanotechnologii
 • Zespół Spektroskopii Optycznej
 • Zespół Biochemii

ZAKŁAD SYSTEMÓW OPTOELEKTRONICZNYCH

 • Zespół Elektroniki Kwantowej
 • Zespół Detekcji Sygnałów Optycznych
 • Zespół Systemów Bezpieczeństwa

ZAKŁAD TECHNIKI PODCZERWIENI I TERMOWIZJI

 • Zespół Termodetekcji i Termowizji

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

 • Zespół Metrologii Laserowej