Wykaz prac doktorskich, które zostały zrealizowane i obronione w Instytucie Optoelektroniki WAT w poszczególnych latach.

2023

mgr inż. Paweł Grześ
Temat rozprawy: "Generacja impulsów optycznych o nanosekunfowym i subnanosekundowym czasie trwania w laserach półprzewodnikowych"
Promotor: płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT

mgr inż. Kinga Majkowycz
Temat rozprawy: "Badanie poziomów defektowych w fotodiodach z heterostruktur HgCdTe stosowanych do detekcji promieniowania podczerwonego'
Promotor: ppłk. dr. hab. inż. Małgorzata Kopytko, prof. WAT

2022

mjr dr inż. Marcin Jakubaszek
Temat rozprawy: "Optymalizacja optoelektronicznego modułu detekcyjnego do systemu ostrzegania o promieniowaniu laserowym"
Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, pomocniczy dr inż. Marek Zygmunt,  Instytut Optoelektroniki WAT

mgr inż. Hubert Milczarek
Temat rozprawy: "Wysokorozdzielcza metoda automatycznej klasyfikacji sygnału radarowego z nieliniową modulacją częstotliwości w warunkach propagacji wielodrogowej'
Promotor: dr hab. inż. Czesław Leśnik

2021

dr inż. Marcin Maciejewski
Temat rozprawy: "Optoelektroniczny system śledzenia ruchu wyrzutni zestawu przeciwlotniczego do wirtualnego trenażera strzelań"
Promotor: płk dr hab. inż. Norbert Pałka, pomocniczy płk dr hab. inż. Marek Piszczek,  Instytut Optoelektroniki WAT

dr inż. Katravulapally Tejasewi
Temat rozprawy: "Quantum dynamics of atomic systems in Soft-Xray fields"
Promotor: dr hab. inż. Karol Janulewicz,  Instytut Optoelektroniki WAT

mjr dr inż. Artur Prokopiuk
Temat rozprawy: "Mikroprocesorowy system pobierania próbek frakcji pęcherzykowej do analizatorów powietrza wydychanego przez człowieka"
Promotor: płk dr hab. inż. Jacek Wojtas, pomocniczy ppłk dr inż. Janusz Mikołajczyk,  Instytut Optoelektroniki WAT

2020

dr inż. Sławomir Gogler
Temat rozprawy: "Metoda Wykrywania obiektów za pomocą analizy spolaryzowanego promieniowania w zakresie dalekiej podczerwieni"
Promotor: płk dr hab. inż. Jacek Świderski, dr inż. Grzegorz Bieszczad –promotor pomocniczy,  Instytut Optoelektroniki WAT

dr inż. Klaudia Hackiewicz
Temat rozprawy: "Analiza parametrów kaskadowych międzypasmowych detektorów podczerwieni z supersieci II rodzaju"
Promotor: płk dr hab. inż. Piotr Martyniuk

dr inż. Lazaros Varvarezos
Temat rozprawy: "Fast and Ultrafast Multiphoton-Multicolour Ionization and Spectroscopy of Small Quantum Systems"
Promotor: prof. John Costello (Dublin City University), dr hab. inż. Andrzej Bartnik, Instytut Optoelektroniki

2018

dr inż. Mirosława Kaszczuk
Temat rozprawy: "Badanie parametrów odbiciowych obiektów dla potrzeb ich identyfikacji przez wielospektralny skaner laserowy"
Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  Instytut Optoelektroniki WAT

ppłk dr inż. Piotr Knysak
Temat rozprawy: "Metoda laserowej transmisji danych z zastosowaniem ciekłokrystalicznego modulatora współczynnika odbicia"
Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  Instytut Optoelektroniki WAT

dr inż. Michał Muzal
Temat rozprawy: "Analiza metod laserowego pomiaru prędkości obiektów"
Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  Instytut Optoelektroniki WAT

mjr dr inż. Tadeusz Drozd
Temat rozprawy: "Optymalizacja metody impulsowej laserowej transmisji danych"
Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  Instytut Optoelektroniki WAT

dr inż. Krzysztof Czyż
Temat rozprawy: "Bezpośrednia laserowa litografia interferencyjna jako metoda modyfikacji powierzchni materiałów"
Promotor: płk prof. dr hab inż. Przemysław Wachulak, dr Roman Ostrowski – promotor pomocniczy

dr inż. Mesfin Ayele
Temat rozprawy: "Soft X-ray contact microscopy using a laser plasma light source based on gas puff target"
Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz, prof. dr Ladislav Pina - kopromotor,  Instytut Optoelektroniki WAT

dr inż. Ismail Saber
Temat rozprawy: "Spectral investigation of EUV-induced plasmas"
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Bartnik,  Instytut Optoelektroniki WAT

2017

dr inż. Maciej Traczyk
Temat rozprawy: "Dyfrakcyjne modulatory frontów falowych"
Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  Instytut Optoelektroniki WAT

dr inż. Alfio Lorenzo Torrisi
Temat rozprawy: "Soft X-ray and EUV nanoscale imaging using compact laser plasma sources based on a double stream gas puff target and Fresnel optics EXTATIC”
Promotor: ppłk dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Ladislav Pina - kopromotor,  Instytut Optoelektroniki WAT

dr inż. Nabil Belghachem
Temat rozprawy: "Development and investigation of monolithic eye safe microchip lasers for teledetection systems”
Promotor: prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, dr inż. Jarosław Młyńczak - promotor pomocniczy, Instytut Optoelektroniki

dr inż. Getasew Wubetu
Temat rozprawy: "Polarisation Resolved Spectroscopy of Laser Prduced Plasma on Solids"
Promotor: prof. John Costello - promotor, prof.  dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz – kopromotor, dr Mossy Kelly – promotor pomocniczy, dr inż. Wojciech Skrzeczanowski - promotor pomocniczy,  Instytut Optoelektroniki WAT

dr inż. Michał Nietopiel
Temat rozprawy: "Analiza detektorów podczerwieni z heterostruktur półprzewodnikowych z zastosowaniem układu równań transportu"
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Jóźwikowski

2016

dr inż. Mateusz Kaśków
Temat rozprawy: "Pompowany diodami laser neodymowy, z zamkniętym samo-adaptującym się rezonatorem”
Promotor: dr hab. inż. Waldemar Żendzian, Prof. WAT,  Instytut Optoelektroniki WAT

Daniel Adjei
Temat rozprawy: "Development and application of a laser plasma soft X-ray source for radiobiology studies”
Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz,  Instytut Optoelektroniki WAT

Muhammad Fahad Nawaz
Temat rozprawy: "Water-Window Soft X-ray Microscope Based on Capillary Discharge Source of Intense Incoherent XUV Radiation”
Promotor: Ing. Alexander Jancarek, Mjr. dr. hab. inż. Przemysław Wachulak,  Instytut Optoelektroniki WAT

2015

dr inż. Maria Michalska
Temat rozprawy: "Światłowodowy, impulsowy układ laserowy generujący promieniowanie w zakresie widmowym „bezpiecznym dla wzroku”
Promotor: dr hab. inż. Waldemar Żendzian, Prof. WAT,  Instytut Optoelektroniki WAT

2014

dr inż. Łukasz Gorajek
Temat rozprawy: " Analiza pompowanego koherentnie lasera Cr2+:ZnSe"
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Jabczyński, Instytut Optoelektroniki WAT

dr inż. Marcin Kowalski
Temat rozprawy: "Metoda wykrywania i wizualizacji obiektów nasobnych z użyciem promieniowania terahercowego"
Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski, Instytut Optoelektroniki WAT

2012

dr inż. Grzegorz Bieszczad
Temat rozprawy: "Metoda korekcji wpływu temperatury na jakość zobrazowania obserwacyjnych kamer termowizyjnych"
Promotor: dr hab. inż. Henryk Madura, Prof. WAT,  Instytut Optoelektroniki WAT

płk. dr. inż. Andrzej Gietka
Temat rozprawy: "Laserowy system zdalnego wykrywania metanu z zastosowaniem korelacyjnej metody detekcji sygnałów optycznych"
Promotor: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  Instytut Optoelektroniki WAT

2011

por. dr inż. Małgorzata Kopytko
Temat rozprawy: „Badanie wpływu mechanizmów generacyjno-rekombinacyjnych w hetero strukturach HgCdTe na charakterystyki prądowo-napięciowe przyrządów fotowoltaicznych"
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Jóźwikowski, prof. WAT

mjr. dr. inż. Jacek Wojtanowski
Temat rozprawy: „Zastosowanie wielospektralnej, fluorescencyjnej techniki lidarowej do zdalnej detekcji aerozoli biologicznych"
Promotor: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  Instytut Optoelektroniki WAT

2008

dr. inż. Sebastian Cichowski
Temat rozprawy: „Wykorzystanie promieniowania laserowego do grawerowania cylindrów wklęsłodruku"
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Zając, Prof. WAT,  Instytut Optoelektroniki WAT

ppłk. dr. inż. Paweł Dorobek
Temat rozprawy: „Metoda zwiększenia dokładności naprowadzania przenośnej rakiety przeciwlotniczej bliskiego zasięgu"
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Puzewicz,  Instytut Optoelektroniki WAT

dr. inż. Jarosław Młyńczak
Temat rozprawy: „Analiza efektywności generacji mikrolaserów „bezpiecznych dla oka" do zastosowań w telemetrii"
Promotor: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  Instytut Optoelektroniki WAT