Wykaz prac doktorskich, które zostały zrealizowane i obronione w Instytucie Optoelektroniki WAT w poszczególnych latach.

2015

dr inż. Maria Michalska
Temat rozprawy: "Światłowodowy, impulsowy układ laserowy generujący promieniowanie w zakresie widmowym „bezpiecznym dla wzroku"”
Promotor: dr hab. inż. Waldemar Żendzian, Prof. WAT,  Instytut Optoelektroniki WAT

2014

dr inż. Łukasz Gorajek
Temat rozprawy: " Analiza pompowanego koherentnie lasera Cr2+:ZnSe"
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Jabczyński, Instytut Optoelektroniki WAT

dr inż. Marcin Kowalski
Temat rozprawy: "Metoda wykrywania i wizualizacji obiektów nasobnych z użyciem promieniowania terahercowego"
Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski, Instytut Optoelektroniki WAT

dr inż. Maria Michalska
Temat rozprawy: "Światłowodowy, impulsowy układ laserowy generujący promieniowanie w zakresie widmowym „bezpiecznym dla wzroku"”
Promotor: dr hab. inż. Waldemar Żendzian, Prof. WAT,  Instytut Optoelektroniki WAT

2012

dr inż. Grzegorz Bieszczad
Temat rozprawy: "Metoda korekcji wpływu temperatury na jakość zobrazowania obserwacyjnych kamer termowizyjnych"
Promotor: dr hab. inż. Henryk Madura, Prof. WAT,  Instytut Optoelektroniki WAT

płk. dr. inż. Andrzej Gietka
Temat rozprawy: "Laserowy system zdalnego wykrywania metanu z zastosowaniem korelacyjnej metody detekcji sygnałów optycznych"
Promotor: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  Instytut Optoelektroniki WAT

2011

por. dr inż. Małgorzata Kopytko
Temat rozprawy: „Badanie wpływu mechanizmów generacyjno-rekombinacyjnych w hetero strukturach HgCdTe na charakterystyki prądowo-napięciowe przyrządów fotowoltaicznych"
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Jóźwikowski, prof. WAT

mjr. dr. inż. Jacek Wojtanowski
Temat rozprawy: „Zastosowanie wielospektralnej, fluorescencyjnej techniki lidarowej do zdalnej detekcji aerozoli biologicznych"
Promotor: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  Instytut Optoelektroniki WAT

2008

dr. inż. Sebastian Cichowski
Temat rozprawy: „Wykorzystanie promieniowania laserowego do grawerowania cylindrów wklęsłodruku"
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Zając, Prof. WAT,  Instytut Optoelektroniki WAT

ppłk. dr. inż. Paweł Dorobek
Temat rozprawy: „Metoda zwiększenia dokładności naprowadzania przenośnej rakiety przeciwlotniczej bliskiego zasięgu"
Promotor: prof. dr inż. Zbigniew Puzewicz,  Instytut Optoelektroniki WAT

dr. inż. Jarosław Młyńczak
Temat rozprawy: „Analiza efektywności generacji mikrolaserów „bezpiecznych dla oka" do zastosowań w telemetrii"
Promotor: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  Instytut Optoelektroniki WAT