PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE W INSTYTUCIE OPTOELEKTRONIKI

     W zakładce tej znajdziecie Państwo informację dotyczącą projektów, które były realizowane lub są obecnie realizowane w Instytucie Optoelektroniki WAT. Instytut od wielu lat z sukcesami pozyskuje środki finansowe na badania oraz inwestycje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, jak również z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programów Ramowych i Europejskiej Agencji Obrony. Wiele projektów Instytut Optoelektroniki realizował prace we współpracy z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi wśród, których zyskał miano solidnego partnera do współpracy.

Projekty badawcze realizowane w instytucie dotyczą takich obszarów jak:

 • lasery ciała stałego i lasery rentgenowskie,
 • systemy laserowe dużej mocy,
 • optyka i elektronika laserów,
 • dalmierze laserowe,
 • optyka rentgenowska i skrajnego nadfioletu (EUV),
 • materiały i technologie optyczne,
 • metrologia optyczna,
 • spektroskopia optyczna,
 • detekcja sygnałów optycznych,
 • projektowanie i analiza systemów optycznych,
 • symulacje komputerowe,
 • technologie cienkowarstwowe,
 • obróbka obrazów,
 • fizyka i technika podczerwieni,
 • oddziaływanie promieniowania laserowego z materią,
 • laserowe czyszczenie powierzchni,
 • optoelektroniczne systemy ochrony,
 • nanotechnologia,
 • biochemia.

PRACE BADAWCZE MIĘDZYNARODOWE

 1. „SOLOMON" Strategy-Oriented anaLysis Of the Market fOrces in EU defence. EUROPEJSKA AGENCJA  OBRONY EDA - PAŁKA Norbert - 01.06.2019-31.05.2022r., SOLOMON 831379.
 2. "PREMIUM" PREDICTION MODELS FOR IMPLEMENTATION OF AMMUNITION HEALTH MENAGEMENT, CONTRACT N° B.PRJ.RT.858, EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY EDA – WOJTAS Jacek, 26.01.2022-05.05.2025.

GRANTY BADAWCZE MON

 1. Analiza generacji impulsów laserowych o nanosekundowym czasie trwania i dużej energii wyjściowej w zakresie widmowym powyżej 2 um w układach generatorów i wzmacniaczy laserowych opartych na ośrodkach czynnych domieszkowanych jonami holmu. MON - KWIATKOWSKI Jacek - 01.06.2018-31.05.2022 r., GBMON/13-992/2018/WAT;
 2. Analiza możliwości identyfikacji sygnatur spektralnych wybranych materiałów niebezpiecznych na podstawie widm oscylacyjno-rotacyjnych z zastosowaniem wysokorozdzielczej spektroskopii absorpcyjnej UV-FIR spektroskopii ramanowskiej. MON - WOJTAS Jacek - 01.07.2018-30.06.2022 r., GBMON/13-993/2018/WAT.

PRACE BADAWCZE ROZWOJOWE

 1. FOTONICA (Fully automated OptoelecTronica lSystem for Noninvasive imaging in Clinical Applications) -Sztuczna inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych wybranego w ramach konkursu "Ścieżka dla Mazowsza". NCBIR - Milton Essex S.A. - KASTEK Mariusz - 03.12.2019-31.12.2022 r., MAZOWSZE/0167/19-00.

PROJEKT STRATEGICZNY OBRONNY

 1. Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed impulsami HPM. NCBiR - MIERCZYK Zygmunt - 30.12.2014-29.12.2020 r., DOB1-3/1/PS/2014;
 2. Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej. NCBiR, 9 wykonawców - KOPCZYŃSKI Krzysztof - 30.12.2014-29.12.2021 r., DOB-1-6/1/PS/ 2014.

PRACE BADAWCZE GRANTY NCN

 1. "OPUS-18" Opracowanie i badanie właściwości materiałów ceramicznych o niskiej przenikalności elektrycznej przeznaczonych na podłożu LTCC I ULTCC układów terahercowych. Narodowe Centrum Nauki Kraków - PAŁKA Norbert - 2020-2023 r.;
 2. "OPUS-18" Optyczny terahercowy układ typu MIMO-algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych. Narodowe Centrum Nauki Kraków - ZAGRAJEK Przemysław - 14.07.2020-13.07.2023 r.;
 3. "OPUS-18" Nowe nanoporowate anodowe materiały fotoaktywne w zakresie UV-Vis. Narodowe Centrum Nauki Kraków - DOMAŃSKA Marta - 02.09.2020-01.09.2023 r,.
  UMO-2019/35/B/T5/04215;
 4. "ETIUDA 7" System detekcji i identyfikacji materiałów wybuchowych z zastosowaniem wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana. Narodowe Centrum Nauki Kraków - LISZEWSKA Malwina - 01.10.2019-30.09.2020 r., UMO-2019/32T/ST7/0033697;
 5. "OPUS 20"Procesy molekularne indukowane impulsami promieniowania EUV w mieszaninach gazów: badania porównawcze z odpowiadającymi im procesami, towarzyszącym przebiciu indukowanemu laserem, w gazach pod niskim ciśnieniem. Narodowe Centrum Nauki Kraków - BARTNIK Andrzej - 03.08.2021-02.08.2024 r., UNO-2020/39/B/ST2/00509;
 6. "OPUS 20"Badanie i zastosowanie miękkiego promieniowania rentgenowskiego wytwarzanego w wyniku naświetlania intensywnymi impulsami laserowymi tarcz zawierających mikrokrople. Narodowe Centrum Nauki Kraków - FIEDOROWICZ Henryk - 29.12.2021-28.12.2024 r., UMO-2020/39/I/ST7/03194;
 7. „SONATA 10" Badania generacji parametrycznej w zakresie widmowym średniej podczerwieni w nieliniowym kształcie fosforu cynkowo germanowego pompowanym laserami włóknowymi. Narodowe Centrum Nauki Kraków - GORAJEK Łukasz - 07.07.2016-06.07.2019 r., UMO-2015/19/D/ST7/01373.

PROGRAMY lub PROJEKTY FINANSOWANE z NCBR

 1. Opracowanie modularnej infrastruktury komputera kwantowego do specjalnych i wojskowych zastosowań informatycznych. NCBiR - ŻYCZKOWSKI Marek - 29.12.2020-28.12.2024 r., DOB-SZAFIR/01/A/023/01/2020;
 2. Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST. NCBiR – SOWA Adam - 01.06.2021-31.05.2025 r., DOB-SZAFIR/10/A/022/01/2021;
 3. Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych. NCBiR - ŻYCZKOWSKI Marek - 01.06.2021-30.09.2024 r., DOB-SZAFIR/01/A/013/01/2021;
 4. Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych. NCBiR -RYNIEC Radosław - 01.06.2021-31.05.2025 r., DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021;
 5. Przyszłościowe technologie dla obronności " Termowizyjny czujnik inercyjny wspomagający nawigację bezzałogowych platform latających". NCBiR - BIESZCZAD Przemysław           - 16.07.2018-15.07.2021 r., DOB-2P/02/09/ 2018;
 6. Opracowanie prototypu zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowanie procesu analizy obrazów uzyskanych z ukrytych urządzeń optoelektronicznych. NCBiR - PAŁKA Norbert - 31.08.2021-30.08.2023 r., DOB-BIO11/02/06/2021;
 7. Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej. – NCBiR - FIRMANTY Krzysztof - 06.08.2021-05.05.2024 r., DOB-BIO11/03/09/2021;
 8. Mobilny system dezynfekcyjny do zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu SARS-CoV-2. NCBiR - MIERCZYK Zygmunt - 05.11.2021-  DOB-SZAFIR/02/A/002/02/2021;
 9. Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów. NCBiR - ŻYCZKOWSKI Marek - 10.12.2018-09.12.2021 r., DOB-BI09/21/01/2018
 10. Perymetria na obszarach podmokłych/przybrzeżnych/rzekach. NCBiR - PAŁKA Norbert - 10.12.2018-09.05.2021 r., DOB-Bi09/25/01/2018.

PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ

 1. "RISEN" Kwalifikacja śladów dowodów kryminalistycznych w czasie rzeczywistym na miejscu zdarzenia. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH - MŁYŃCZAK Jarosław - 01.07.2020-30.06.2024 r., 883116-RISEN;
 2. "TRESSPASS" System wykrywania i alarmowania dotyczący pasażerów i bagażu w oparciu o założenie istotnego ryzyka. NCBiR - KOWALSKI Jacek - 01.06.2018-30.11.2021 r., 787120 TRESPASS;
 3. Laserlab Europe -H2020-INFRAIA-2018-2020/H2020-INFRAIA-2019-1. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH - FIEDOROWICZ Henryk - 01.01.2020-31.12.2023 r., 871124-LASERLAB-EUROPE;
 4. "ENCIRCLE" European Cbrn Innovation for the maRket Cluster. Komisja Europejska - JANKIEWICZ Bartłomiej - 2017-2021 r., 740450-ENCIRCLE;
 5. "EMPIR" Europejski Program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii. Komisja Europejska - ZAGRAJEK Przemysław - 2019-2022 r., 18SIB09 TEMMT;
 6. "CREST" Walka z przestępczością i terroryzmem dzięki autonomicznej platformie IOT opartej na ekosystemie zaawansowanego wywiadu , operacjach i technologiach. Komisja Europejska - KOWALSKI Marcin - 01.09.2019-31.08.2022 r., 833464-CREST;
 7. "D4FLY" Wykrywanie fałszerstw dokumentów i tożsamości w ruchu. Komisja Europejska - KOWALSKI Marcin - 01.09.2019-31.08.2022 r., 833704-D4FLY;
 8. Budowanie wspólnego zrozumienia skuteczności rozwiązań w zakresie zwalczania UAS - COURAGEOUS. Komisja Europejska - ŻYCZKOWSKI Marek - 01.04.2021-01.04.2024 r., 101034655 – COURAGEOUS;
 9. „TALOS" Taktyczny zaawansowany Laserowy System Optyczny. Komisja Europejska - ŚWIDERSKI Jacek - 2019-2022 r., 831726 TALOS.

FUNDUSZE STRUKTURALNE

 1. Umowa o dofinansowanie projektu: PoIFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach, Komisja Europejska - Henryk FIEDOROWICZ - 30.10.2018 – 2022 r. POIR.04.02.00-00-B002/18-00.

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE NIEWSPÓŁFINANSOWANE

 1. "BEETHOVEN 2" Nanometrowa optyczna tomografia koherencyjna (OCT) z użyciem skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowskiego wytwarzanego w laboratoryjnych źródłach z zastosowaniem laserów. Narodowe Centrum Nauki Kraków - FIEDOROWICZ Henryk - 03.01.2018-02.01.2021 r., UMO-2016/23/G/ST2/04319.

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE NIEWSPÓŁFINANSOWANE, PREMIA NA HORYZONCIE

 1. "Premia na Horyzoncie" Wykrywanie fałszerstw dokumentów i tożsamości w ruchu. MNiSzW - KOWALSKI Marcin - 27.08.2019-22.11.2022 r., UMOWA Nr 443226/PnH 2/2019;
 2. "Premia na Horyzoncie" Walka z przestępczością i terroryzmem dzięki autonomicznej platformie IOT opartej na ekosystemie zaawansowanego wywiadu , operacjach i technologiach. MNiSzW - KOWALSKI Marcin - 23.08.2019-22.11.2022 r., UMOWA Nr 443231/PnH/ 2/2019;
 3.  Kwalifikacja śladów dowodów kryminalistycznych w czasie rzeczywistym na miejscu zdarzenia. Horyzont 2020. MNiSzW - Młyńczak Jarosław - 10.09.2020-31.12.2025 r., UMOWA Nr 476135/PnH 2/2020;
 4. Działania wspomagające uczestnictwo Jednostyki w europejskim programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji. Horyzont 2020. MNiSzW - JANKIEWICZ Bartłomiej - 18.08.2017-2021 r., UMOWA Nr 371121/PnH/2017;
 5. Strategicznie zorientowana analiza sił rynkowych w obronności UE. SOLOMON. " PREMIA NA HORYZONCIE 2". MNiSzW - PAŁKA Norbert - 16.10.2019-2021 r., UMOWA Nr 448820/PnH2/2019;
 6. Spójność pomiarowa dla pomiarów elektrycznych w paśmie fal milimetrowych i częstotliwości terahercowych dla technologii komunikacyjnych i elektronicznych . TEMMT. "PREMIA NA HORYZONCIE 2". MNiSzW - ZAGRAJEK Przemysław - 16.10.2019-2022 r., UMOWA Nr 451586/PnH2/2019;
 7. Zintegrowana Inicjatywa Europejskich Laserowych Infrastruktur Badawczych w ramach programu "Horyzont 2020" "PREMIA NA HORYZONCIE 2". MNiSzW - FIEDOROWICZ Henryk - 12.04.2021- 2023 r., UMOWA Nr 477646/pNh/2/2021;
 8. Solidny system kontroli i ostrzegania oparty na ryzyku dla pasażerów i bagażu. HORYZONT 2020. MNiSzW - SZUSTAKOWSKI Mieczysław - 26.07.2018-2021 r., UMOWA NR 406693/pNh/2018;
 9. Bezzałogowe Systemy Latające .HORYZONT 2020 , na podstawie umowy nr 101034655 – COURAGEOUS. Premia na Horyzoncie 2. MNiSzW - ŻYCZKOWSKI Marek – UMOWA NR513033/PnH2/2021;
 10. Taktyczny zaawansowany laserowy system optyczny w ramach programu ( Preparatory Action on Defense Research (PADR- 02-2018: Towards a Europen high power laser effector). Premia na Horyzoncie 2. MNiSzW - ŚWIDERSKI Jacek - 02.12.2019-2022 r., UMOWA NR 453424/PnH2/2018.

GRANT NORWESKI

 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja. Norweskiego Mechanizmu Finansowego - JANKIEWICZ Bartłomiej - 05.03.2021-2024 r., UMOWA PARTNERSTWA Nr 5/NMF/CBRNE/2020.

FUNDUSZE ROZWOJU REGIONALNEGO

 1. "FACE-COV" - systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji marketów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) spełniające standardy wyrobu medycznego. W ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,. UE - KASTEK Mariusz - 2021-2022, POIR.01.01.01-00-0662/20-00.

PRACE BADAWCZE USŁUGOWE

 1. System amunicji precyzyjnego rażenia do 120 mm moździerza kryptonim RAK i System amunicji precyzyjnego rażenia dla samobieżnych haubic kal.155 mm kryptonim KRABKRYL. BUMAR AMUNICJA S.A. - PUZEWICZ Zbigniew - 11.10.2012-30.06.2016, Aneks 2022 r.;
 2. Prace badawcze obejmujące wykonanie badań optoelektronicznych tj: symulacyjnych i eksperymentalnych typu Hardware-in-the-Loop (HIL) z użyciem wirtualnej rzeczywistości
  w zakresie modułów pomiarowych i wykonawczych. Remmed VR Sp. z o.o. - ZAGRAJEK Przemysław - 27.08.2021-31.12.2021 r..

PRACE BADAWCZE UMOWNE

 1. Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki (ZISW) kr. TYTAN. Skarb Państwa Inspektorat Uzbrojenia - ZYGMUNT Marek - 26.06.2014-30.10.2024 r.;
 2. Poufna - BUMAR AMUNICJA S.A. - PUZEWICZ Zbigniew - 01.12.1999-31.12.2015 aneksy 2022 r..

UMOWY LICENCYJNE

 1. Laserowy miernik prędkości RapidLaser. ZURAD - ZYGMUNT Marek - 12.09.2011 - LIC/03-639/2011;
 2. Celownik termowizyjny przeznaczony głównie dla Sił Zbrojnych RP. PCO SA - MADURA Henryk - 20.05.2015 - LIC/99-299/2015/WAT;
 3. Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania magneto- zwierciadeł dla precyzyjnych wyrobów z dziedziny mechatroniki stosowanych w giroskopowych systemach naprowadzania rakiet na cel. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Gliwice - NOGA Janusz - 09.10.2018 - LIC/99-333/2018/WAT.

PRACE BADAWCZE MIĘDZYNARODOWE

 1. Studium Badawcze na temat Prognozowania Technologii Biometrycznych dla Przyszłości Podróży. EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY - KOWALSKI Marcin - 2020-22.09.2021 r., Frontex/OP/515/2020/AH;
 2. "PYTHIA" Prognozowana metodologia dla Inteligentnej Analizy technologii. EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY - KOWALSKI Marcin - 01.02.2018-31.07.2019 r., PADR-STF-2017 PYTHIA.

PRACE BADAWCZE ROZWOJOWE

 1. System projekcji optycznego pola informacji z użyciem lasera kaskadowego wybranego w ramach konkursu "Ścieżka dla Mazowsza". NCBIR – ITE - MIKOŁAJCZYK Janusz - 03.12.2019-2021 r., MAZOWSZE /0196/19-00.

PRACE BADAWCZE GRANTY NCN

 1. "PRELUDIUM 12" Badanie właściwości elektrochemicznych kompozytów wykonanych w postaci trójwymiarowej struktury węglowej o wysokim stopniu grafityzacji z rdzeniem MgO
  oraz z warstwą katalityczną Pt i Pt-Ru osadzoną metodą laserowej ablacji (PLD). Narodowe Centrum Nauki Kraków - BUDNER Bogusław - 26.07.2017-25.07.2019 r.,
  UMO-2016/23/N/ST8/03710;
 2. "OPUS 12" Interdyscyplinarne metody tworzenia i funkcjonalizacji materiałów biomimetycznych bazujące na odtkankowej macierzy zewnątrzkomórkowej. Narodowe Centrum Nauki Kraków - OSTROWSKI Roman - 12.10.2017-11.10.2020 r., UMO-2016/23/B/ST8/01481;
 3. Wpływ szczepienia rusztowań z polikaprolaktonu (PCL) sfunkcjonalizowanymi nanorurkami węglowymi na adhezję i proliferację osteoblastów.              Narodowe Centrum Nauki Kraków - CZWARTOS Joanna - 04.12.2019-03.12.2020 r., DEC-2019/03/X/ST5/01643;
 4. Badania wpływu powłoki osadzonego tlenku grafenu na trwałość zmęczeniową stali austenitycznej 1.4541 w różnym zakresie temperatur. Narodowe Centrum Nauki Kraków - NASIŁOWSKA Barbara - 04.12.2019-03.12.2020 r., DEC-2019/03/X/ST8/01698.

PROGRAMY lub PROJEKTY FINANSOWANE z NCBR

 1. Nowatorskie metody diagnostyki terahercowej w wybranych kluczowych zastosowaniach w wojsku i bezpieczeństwie. NCBiR - PAŁKA Norbert - 29.12.2020-28.06.2024 r.,
  DOB-SZAFIR/02/A/001/01/2020.

PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ

 1. "RISEN" Kwalifikacja śladów dowodów kryminalistycznych w czasie rzeczywistym na miejscu zdarzenia. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH - MŁYŃCZAK Jarosław - 01.07.2020-30.06.2024 r., 883116-RISEN;
 2. "TRESSPASS" System wykrywania i alarmowania dotyczący pasażerów i bagażu w oparciu o założenie istotnego ryzyka. NCBiR - KOWALSKI Jacek - 01.06.2018-30.11.2021 r., 787120 TRESPASS;
 3. Laserlab Europe -H2020-INFRAIA-2018-2020/H2020-INFRAIA-2019-1. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH - FIEDOROWICZ Henryk - 01.01.2020-31.12.2023 r., 871124-LASERLAB-EUROPE;
 4. "ENCIRCLE" European Cbrn Innovation for the maRket Cluster. Komisja Europejska - JANKIEWICZ Bartłomiej - 2017-2021 r., 740450-ENCIRCLE;
 5. "EMPIR" Europejski Program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii. Komisja Europejska - ZAGRAJEK Przemysław - 2019-2022 r., 18SIB09 TEMMT;
 6. "CREST" Walka z przestępczością i terroryzmem dzięki autonomicznej platformie IOT opartej na ekosystemie zaawansowanego wywiadu , operacjach i technologiach. Komisja Europejska - KOWALSKI Marcin - 01.09.2019-31.08.2022 r., 833464-CREST;
 7. "D4FLY" Wykrywanie fałszerstw dokumentów i tożsamości w ruchu. Komisja Europejska - KOWALSKI Marcin - 01.09.2019-31.08.2022 r., 833704-D4FLY;
 8. Budowanie wspólnego zrozumienia skuteczności rozwiązań w zakresie zwalczania UAS - COURAGEOUS. Komisja Europejska - ŻYCZKOWSKI Marek - 01.04.2021-01.04.2024 r., 101034655 – COURAGEOUS;
 9. „TALOS" Taktyczny zaawansowany Laserowy System Optyczny. Komisja Europejska - ŚWIDERSKI Jacek - 2019-2022 r., 831726 TALOS.

PROJEKTY NATO

 1. Science for Peace and Security (SPS) Programme , NATO. NATO - WOJTAS Jacek      - 2017-2020 r., NATO/33-063/2017/WAT.

PROGRAMY LIDER, PROGRAMY TECHMATSTRATEG, PROJEKT PANADA

 1. "SENSE" Opracowanie technologii struktur dla jednomodowych laserów kaskadowych do zastosowań w układach optycznych optycznej detekcji gazów. NCBiR - WOJTAS Jacek - 21.03.2018-28.02.2021 r., TECHMATSTRATEG 1/347510/15/NCBR/2018;
 2. „PANDA2" 1.Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej WAT i Politechniki Warszawskiej  na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych .2.OPTOLAB rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki WAT. W ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej. NCBiR - SZCZUREK Mirosław - 27.06.2016-31.12.2020 r., PANDA2/17/2021.

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE NIEWSPÓŁFINANSOWANE, PREMIA NA HORYZONCIE

 1. Działania wspomagające uczestnictwo Jednostki "HORYZONT 2020" PN: Powszechny i zorientowany na użytkownika projekt biometrycznej granicy (PROTECT). MNiSzW - SZUSTAKOWSKI Mieczysław - 09.12.2016-31.12.2019 r., UMOWA NR 329710/PnH/2016.

FUNDUSZE ROZWOJU REGIONALNEGO

 1. „Opracowanie mobilnej platformy pomiarowej z wykorzystaniem lasera JAG6 wraz z klasyfikatorami obiektów drogi przy rozpoznaniu obrazów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej i " Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce". MAZOWSZE – UE - ZYGMUNT Marek - 01-01-2019-30.06.2021 r., RPMA.01.02.00-14-B503/18-00;
 2. "Skaner laserowy z wykorzystaniem lasera światłowodowego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach : Osi Priorytetowej i "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce". MAZOWSZE – UE - ZYGMUNT Marek - 01-01-2019-30.06.2021 r., RPMA.01.02.00-14-B498/18-00.

PRACE BADAWCZE USŁUGOWE

 1. Opracowanie i wykonanie testów optoelektronicznego modułu śledzenia ruchu oczu dedykowanego dla gogli VR. - Remmed VR Sp. z o.o. - PISZCZEK Marek - 29.07.2019-2020 r.;
 2. Wykonanie części pracy rozwojowej pt.: Urządzenia szkolno-treningowe i zabezpieczenia logistyczne dla ppzr GROM-M oznaczone kryptonimem "PIORUN-L". MESKO S.A - KOPCZYŃSKI Krzysztof, NOGA Janusz - 16.08.2016-16.05.2019 r..

PRACE BADAWCZE MIĘDZYNARODOWE


 1. System Wczesnego wykrywania zagrożeń IED Montowany Na Pojeździe Platforma ugv (VMEVI+D38). EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY EDA - KASTEK Mariusz - 2017-2020 r., CONTRACT B 1465 GEM3 GP/VMEW13;
 2. "CONFIDENT" Confirmation, Identification,and Early Warning of IEDs. EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY EDA - JANKIEWICZ Bartłomiej - 2017-2020 r., CONTRACT B 1465 GERM3 GP/CONFIDENT.

PRACE BADAWCZE GRANTY NCN

 1. "OPUS 12" Generacja niskotemperaturowej plazmy w wyniku fotojonizacji gazu: zastosowanie do plazmowej obróbki powierzchni oraz analizy spektrochemicznej. Narodowe Centrum Nauki Kraków - BARTNIK Andrzej - 01.08.2017-31.07.2020 r., UMO-2016/23/B/ST7/00949;
 2. "SONATA 9" Wpływ morfologii i struktury plazmonicznej fotoanody na bazie tlenku tytanu na jej aktywność w reakcji dysocjacji wody pod wpływem energii słonecznej. Narodowe Centrum Nauki Kraków - DOMAŃSKA Marta - 15.02.2016-14.02.2020 r., UMO-2015/17/D/ST8/02432;
 3. "OPUS 11" Detekcja impulsów promieniowania o małej intensywności z zakresu skrajnego nadfioletu. Narodowe Centrum Nauki Kraków - BARTNIK Andrzej - 27.02.2017-26.02.2020 r., UMO-2016/21/B/ST7/02225.

PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ

 1. "PROTECT" Powszechny i zorientowany na użytkownika projekt biometrycznej granicy. Komisja Europejska - SZUSTAKOWSKI Mieczysław - 01.09.2016-2020 r., 5700259-PROTECT-H2020-BES-2014-2015/H2020-BES-2015.

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE NIEWSPÓŁFINANSOWANE

 1. Działania związane z opracowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej "Klasyfikacja śladowych dowodów kryminalistycznych w czasie rzeczywistym na miejscu zdarzenia". "Horyzont 2020 Sacietal Challengels". MNiSzW - MŁYŃCZAK Jarosław – 2020 r., UMOWA Nr 4205/GGPJ3-20/H2020/0.

PRACE BADAWCZE USŁUGOWE

 1. Opracowanie nowego wzoru/typu kamuflażu. MASKPOL S.A. - KASTEK Mariusz - 11.02.2015-2020 r., PBU/01-185/2015/WAT;
 2. Opracowanie i wdrożenie lekkiego systemu ze sterowaną rakietą o zasięgu 2,5 km kryptonim „PIRAT”. MESKO S.A - PUZEWICZ Zbigniew - 10.07.2015-31.12.2020 r., 1/PIRAT/WAT/2015;
 3. Wykonanie dodatkowych badań elementów umundurowania wykonanego w opracowanym nowym wzorze/typie kamuflażu. MASKPOL S.A. - KASTEK Mariusz - 15.05.2018-2020 r., PBU/01-257/2018/WAT;
 4. Nadzór nad badaniami wstępnymi elementów umundurowania zgodnie z Metodyką MSMT-01 wersja 2.3. MASKPOL S.A. - FIRMANTY Krzysztof - 24.06.2018-2020 r., PBU/01-259/2018/WAT.

 

PRACE BADAWCZE ROZWOJOWE

 1. System przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń powstałych w wyniku bezprawnego i celowego użycia platform mobilnych (latających, pływających).   NCBiR, Akademia Mar. Wojennej, Inst. Techn. Wojsk Lotn., Vortex Sp. z o.o., Nordcom Sp z o.o. - KASTEK Mariusz - 21.12.2015-2019 r., DOB-B107/16/03/2015;
 2. Symulatory szkoleniowe w zakresie zwalczania pożarów wewnętrznych. NCBiR, Centralny Instytut Ochrony Pracy - FIRMANTY Krzysztof - 22.12.2015-2019 r., DOB-BIO7/22/02/2015;
 3. System zdalnego kierowania oraz monitoringu pracy psów służbowych do działań granicznych i specjalnych. NCBiR, WAT WYDZ.inż.Lądowej i Geodezji - KASTEK Mariusz - 22.12.2015-2019 r., DOB-BIO7/23/02/2015;
 4. Hybrydowe łącze otwartej przestrzeni. NCBiR - MIKOŁAJCZYK Janusz - 21.12.2016-2019 r., DOB-BIO8/01/01/2016.

PRACE BADAWCZE GRANTY NCN

 1. "PRELUDIUM 12" Badanie właściwości elektrochemicznych kompozytów wykonanych w postaci trójwymiarowej struktury węglowej o wysokim stopniu grafityzacji z rdzeniem MgO oraz z warstwą katalityczną Pt i Pt-Ru osadzoną metodą laserowej ablacji (PLD). Narodowe Centrum Nauki Kraków - BUDNER Bogusław - 26.07.2017-25.07.2019 r., UMO-2016/23/N/ST8/03710;
 2. „OPUS 9" Promieniowanie z zakresu "okna wodnego" do nano-obazowania obiektów biologicznych i trójwymiarowych rekonstrukcji gęstości elektronowej w zastosowaniach bioinżynieriach i materiałoznawstwie. Narodowe Centrum Nauki Kraków  - Przemysław Wachulak - 28.01.2016-27.01.2019 r., UMO-2015/17/B/ST7/03718;
 3. "OPUS 10" Badania absorbcji promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu w pobliżu krawędzi absorbcji, generowanego z plazmowych źródeł kompaktowych w celu charakterystyki subtelnych struktur materii". Narodowe Centrum Nauki Kraków - WACHULAK Przemysław - 24.06.2016-23.06.2019 r., UMO-2015/19/B/ST3/00435;
 4. HARMONIA 6 „Badanie generacji supercontinuum w światłowodach fluoroindowych pompowanych impulsami optycznymi o czasie trwania z zakresu femtosekund, pikosekund oraz nanosekund. Narodowe Centrum Nauki Kraków -ŚWIDERSKI Jacek -25.05.2015-2019 r., UMO-2014/14/M/ST7/00868.

PROGRAMY lub PROJEKTY FINANSOWANE z NCBiR

 1. PROGRAM INNOTECH „Opracowanie nowatorskiego czujnika detekcji upadku osób wraz z systemem sterowania inteligentnym budynkiem. NCBiR, SMT Software Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna - ŻYCZKOWSKI Marek - 30.03.2015-2019 r., INNOTECH-K3/IN3/57/229263/NCBR/15.
 2. PROGRAM LIDER „Detektory promieniowania THz wytworzone z wykorzystaniem tranzystorów polowych do zastosowania w komunikacji bezprzewodowej”. NCBiR - ZAGRAJEK Przemysław - 01.01.2015-2019 r., LIDER/020/319/L-5/13/NCBR/2014;
 3. Aktywny sub-THz skaner 3D do zastosowań antyterrorystycznych. NCBiR - SZUSTAKOWSKI Mieczysław - 10.04.2015-2019 r., PBS3/B3/30/2015.

PRACE BADAWCZE USŁUGOWE

 1. Prace wykonane zgodnie z zał. Nr 1. Wideo inspekcja rur kanalizacyjnych i stały nadzór wizyjny prowadzonych przez robota prac. Badanie defektoskopowe stanu rur z wykorzystaniem czujników do pomiaru głębokości rur, stanu prześwitu rur oraz badanie środowiska wokół rury kanalizacyjnej przy pomocy echosondy. KARTEL s.c. z siedzibą w Warszawie - ŻYCZKOWSKI Marek - 26.09.2017-2019 r., PBU/01-103/2017WAT;
 2. Opracowanie i skonstruowanie dookólnego laserowego urządzenia skanującego. Designers Sp z o.o - ZYGMUNT Marek - 02.10.2017-2019 r., PBU/01-130/2017/WAT;
 3. Wsparcie procesu wdrożenia do produkcji seryjnej wyrobu pod nazwą -"System przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu STOPFIRE". Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. Warszawa - ZYGMUNT Marek - 28.09.2017-2019 r., PBU/01-135/2017/WAT;
 4. Wykonanie testów dotyczących: wyznaczanie zasięgów wykrycia, rozpoznania i identyfikacji przyrządu obserwacyjno-celowniczego dowódcy (PERI),wyznaczanie zasięgów wykrycia rozpoznania i identyfikacji przyrządu obserwacyjno-celowniczego działonowego (EMES). Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Sulejówek - BAREŁA Jarosław - 18.10.2018-2019 r., PBU/01-325/2018/WAT;
 5. Wykonanie 35 szt. układów detekcyjnych FAD Mod 1 do głowicy samonaprowadzającej na promieniowanie podczerwone rakiety morskiej P-22 zwanych dalej "towarem". CENZIN Sp. z o.o. - KOPCZYŃSKI Krzysztof, PUZEWICZ Zbigniew - 25.04.2016-2019 r., PBU/01-410/2016/WAT;
 6. Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej aktywacji stref nadzoru wizyjnego terenów zewnętrznych Kancelarii Sejmu z uzupełnieniem urządzeń do nadzoru oraz stref detekcji dla potrzeb wczesnej identyfikacji zagrożeń. Kancelaria Sejmu - ŻYCZKOWSKI Marek - 24.05.2019-2019 r., PBU/01-573/2019/WAT;
 7. Usługa w zakresie przeprowadzenia badania spektroskopii XPS próbek niestarzonego oraz starzonego PCL zawierającego naturalne związki antystarzeniowe. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz - BUDNER Bogusław - 21.02.2018-2019 r., PBN/03-210/2018/WAT;
 8. Doradztwo eksperckie w trakcie przygotowywania projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego modernizacji systemów bezpieczeństwa na terenie Muzeum oraz budowy światłowodowej sieci szkieletowej dla systemów: sygnalizujących włamanie i napad. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie -ŻYCZKOWSKI Marek - 22.08.2018-30.09.2019 r., PBN/03-302/2018/WAT;
 9. Analiza możliwości zastosowania spektroskopii terahercowej do niedestrukcyjnych badań urządzeń elektrycznych. ABB Sp z o.o. - PAŁKA Norbert - 05.12.2018-2019 r., PBN/03-480/2018/WAT.

PRACE BADAWCZE STATUTOWE

 1. Optoelektroniczne rozpoznanie pola walki. MNiSzW - ZYGMUNT Marek - 01.01.2017-31.12.2019 r., PBS/23-663/2017;
 2. Wytwarzanie i charakteryzacja nanostruktur dla potrzeb techniki wojskowej. MNiSzW - JANKIEWICZ Bartłomiej - 01.01.2017-31.12.2019 r., PBS/23-664/2017;
 3. Optoelektroniczne głowice naprowadzające z koordynatorem żyroskopowym dla rakiet zwalczających cele naziemna: zastosowanie w głowicach detektorów kwadrantowych IR, wybrane aspekty efektywności i precyzji naprowadzania. MNiSzW - NOGA Janusz - 01.01.2017-31.12.2019 r., PBS/23-665/2017;
 4. Wielospektralne systemy optoelektroniczne do ochrony infrastruktury krytycznej. MNiSzW - SZUSTAKOWSKI Mieczysław - 01.01.2017-31.12.2019 r., PBS/23-666/2017;
 5. Analiza i badania układów laserowych do zastosowań w systemach wojskowych. MNiSzW - ŻENDZIAN Waldemar, ŚWIDERSKI Jacek - 01.01.2017-31.12.2019 r., PBS/23-667/2017;
 6. Analizy i badania oddziaływania wysokoenergetycznych impulsów promieniowania elektromagnetycznych z powierzchnią wybranych materiałów. MNiSzW - BARTNIK Andrzej - 01.01.2017-31.12.2019 r., PBS/23-668/2017;
 7. Termowizyjne systemy obserwacyjne o kącie obserwacji 360 stopni do wykrywania niskolecących śmigłowców i bezpilotowych obiektów latających. MNiSzW - SOSNOWSKI Tomasz - 01.01.2018-2019 r., PBS/23-878/2018;
 8. Ochrona przetrwania na polu walki. Zaawansowane technologie optoelektroniczne w analizie mikrobiologicznej. MNiSzW - MIERCZYK Zygmunt - 01.01.2018-2019 r., PBS/23-879/2018.