Dyrektor

dr hab. inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI, prof. WAT

tel.: (+48) 261 839 430, (+48) 261 839 717
e-mail: krzysztof.kopczynski@wat.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. inż. Jan JABCZYŃSKI

tel.: (+48) 261 839 617
e-mail: jan.jabczynski@wat.edu.pl@wat.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia

dr inż. Mirosław SZCZUREK

tel.: (+48) 261 839 789
e-mail:miroslaw.szczurek@wat.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Wojskowych

płk dr inż. Wiesław PIOTROWSKI

tel.: (+48) 261 839 300
e-mail:wieslaw.piotrowski@wat.edu.pl

Kierownik Administracyjny

mgr Mariusz ZBOJNA

tel.: (+48) 261 837 576
e-mail:mariusz.zbojna@wat.edu.pl