__________________________________________________________________________

Dokumenty

Dziennik praktyk

Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu

Program praktyki kierunkowej/specjalistycznej/ogólnotechnicznej

Porozumienie WAT – organizator praktyki

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Zaświadczenie o odbyciu praktyki na podstawie umowy o pracę

Wniosek do organizatora praktyki o umożliwienie odbycia praktyki