W dziale tym znajdą Państwo raporty i sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Optoelektroniki. Pierwsze sprawozdanie, które zostało przygotowane w roku 2013 obejmuje działalność Instytutu w latach 2010-2012.

2016

 

Raport Naukowy IOE za rok 2016 2016 IOE Annual Scientific Report

 

2015

Raport Naukowy IOE za rok 2015 2015 IOE Annual Scientific Report

 

2014

Raport Naukowy IOE za rok 2014 2014 IOE Annual Scientific Report

2013

Raport Naukowy IOE za rok 2013 2013 IOE Annual Scientific Report

2012

Sprawozdanie z działalności badawczej w latach 2010-2012