W dziale tym znajdą Państwo raporty i sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Optoelektroniki. Pierwsze sprawozdanie, które zostało przygotowane w roku 2013 obejmuje działalność Instytutu w latach 2010-2012.

2016

 

Raport Naukowy IOE za rok 2016       2016 IOE Annual Scientific Report
     

 

2015

Raport Naukowy IOE za rok 2015       2015 IOE Annual Scientific Report
     

 

2014

Raport Naukowy IOE za rok 2014       2014 IOE Annual Scientific Report
     

2013

Raport Naukowy IOE za rok 2013       2013 IOE Annual Scientific Report
     

2012

Sprawozdanie z działalności badawczej w latach 2010-2012