Rezerwacji sali Konferencyjnej dokonuje się bezpośrednio u Pani Patrycji Brzezińskiej:

  • osobiście w pokoju 114 budynek 136
  • drogą telefoniczną: 261 839 430
  • mailową: patrycja.brzezinska@wat.edu.pl