Godziny lekcyjne Blok Godziny rozpoczęcia i zakończenia godzin lekcyjnych

1 godzina 1 8:00 - 8:45

2 godzina 1 8:50 - 9:35

3 godzina 2 9:50 - 10:35

4 godzina 2 10:40 - 11:25

5 godzina 3 11:40 - 12:25

6 godzina 3 12:30 - 13:15

7 godzina 4 13:30 - 14:15

8 godzina 4 14:20 - 15:05

9 godzina 5 15:45 - 16:30

10 godzina 5 16:35 - 17:20

11 godzina 6 17:35 -18:20

12 godzina 6 18:25 - 19:10

13 godzina 7 19:25 - 20:10

14 godzina 7 20:15 - 21:00