__________________________________________________________________________

 Instytut Optoelektroniki prowadzi studia I i II stopnia na dwóch kierunkach: 

 

KIERUNEK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA 

Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna

 

KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 

Optoelektronika 

__________________________________________________________________________