Zespoły badawcze Instytutu uczestniczą w Programach Ramowych Unii Europejskiej począwszy od 5 Programu Ramowego. Ponadto Instytut brał i bierze udział w inicjatywach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST), jak również w projektach inicjatywy EUREKA: A Europe-wide network for market-oriented, industrial R&D. Instytut uczestniczył również w projektach współfinansowanych przez UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). W ostatnich latach Instytut pozyskał z Unii Europejskiej w ramach POIG między innymi znaczne środki na modernizację laboratoriów - kompleks laboratoriów OPTOLAB.