Zespół swoimi korzeniami sięga początkowej fazy rozwoju laserów w WAT. Profil badań zespołu ewaluował, na przestrzeni lat, od elektroniki kwantowej do tematyki związanej z wykorzystaniem systemów optoelektronicznych w urządzeniach naprowadzających. Obecnie realizowane prace badawczo-rozwojowe dotyczą zastosowania nowoczesnych optoelektronicznych systemów detekcji w zakresie widmowym podczerwieni do wyszukiwania i śledzenia celów powietrznych oraz głowic optoelektronicznych naprowadzających na te cele. Unikalna aparatura badawcza laboratoryjna i poligonowa umożliwia prowadzenie prac naukowych, konstruktorskich i wdrożeniowych, głównie w tematyce obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu. Wdrażane w przemyśle wyniki prac badawczych wykorzystywane są w sektorze wojskowym i cywilnym. Prace zespołu mają istotny wpływ na stan wyposażenia naszej armii w środki obrony rakietowej.

Do najważniejszych osiągnięć zespołu należą: wdrożenie do produkcji i modernizacja rakiety przeciwlotniczej GROM (GROM jest jedynym typem uzbrojenia o cechach inteligentnych, całkowicie wytwarzanym w kraju) , modernizacja i wdrożenie do produkcji modułu detekcyjnego rakiety P-22 typu woda-woda, opracowanie i wdrożenie do produkcji systemu treningowego UST-1 (dla strzelców-operatorów systemów rakietowych p-lot GROM) oraz opracowanie i wdrożenie do produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej do bieżących i poligonowych testów rakiety przeciwlotniczej krótkiego zasięgu.

Prowadzone prace badawcze związane są z:

 • modernizacją głowic samonaprowadzających do rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu GROM oraz głowic samonaprowadzających rakiet typu woda-woda średniego zasięgu P-22;
 • badaniami symulacyjnymi pracy podzespołów głowic samonaprowadzających rakiety;
 • modernizacją oraz wykonawstwem systemów treningowych do szkolenia operatorów przenośnych rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu;
 • modernizacją rakiet przy współpracy z przemysłem, badania laboratoryjne i poligonowe opracowanego sprzętu oraz współudział w pracach modernizacyjnych prowadzonych wspólnie z producentami sprzętu;
 • systemem „autoryzacji” użycia rakiety przeciwlotniczej krótkiego zasięgu;
 • opracowaniem zapalnika zapłonu zbliżeniowego rakiety przeciwlotniczej krótkiego zasięgu;
 • modernizacją głowic samonaprowadzających do rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu PIORUN;
 • opracowaniem i wdrożeniem lekkiego systemu ze sterowaną rakietą o zasięgu 2,5 km kryptonim „PIRAT”;
 • opracowaniem laserowej głowicy śledzącej do 120 mm moździerza;
 • opracowaniem laserowej głowicy śledzącej do samobieżnych haubic kal.155mm;.
 • opracowaniem systemu podświetlacza laserowego do amunicji precyzyjnego rażenia APR 120mm i APR155mm;
 • opracowaniem wielospektralnej głowicy optoelektronicznej dla rakiet sterowanych.

Skład zespołu

Kierownik Zespołu Elektroniki Kwantowej

Wakat

Zastępca Kierownika Zespołu Elektroniki Kwantowej

dr inż. Janusz Noga

Członkowie Zespołu:

 • mgr Zbigniew Blaim
 • Dariusz Bogdański
 • inż. Ryszard Czarnota
 • mgr inż. Maciej Daniec
 • mgr inż. Krzysztof Jankowski
 • mgr inż. Adam Nowakowski
 • Hanna Pawłowska
 • Iwona Pierzchawka
 • mgr Marek Puchta
 • mjr mgr inż. Radosław Ryniec
 • dr inż. Lech Surażyński
 • mgr inż. Bogdan Tułodziecki
 • dr inż. Zbigniew Zawadzki
 • Jerzy Żuk