Europejska Agencja Obrony (EDA)

Instytut Optoelektroniki aktywnie uczestniczy w pracach, jak również programach Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Wielu naszych pracowników brało udział w pracach grup Capability Technology (CAPTECH) EDA jako krajowi koordynatorzy oraz jako eksperci. Ponadto nasi pracownicy są lub byli członkami EMG (Executive Management Group) kilku projektów realizowanych w ramach programów EDA. Zespoły badawcze Instytutu Optoelektroniki były również partnerami w wielu projektach realizowanych w ramach programów EDA. W chwili obecnej Instytut uczestniczy w trzech projektach realizowanych w ramach programów EDA.Udział pracowników IOE w działaniach EDA:

 • CapTech ESM04 CBRNe & HF - CapTech National Coordinator (CNC) oraz CapTech Governmental Expert (CGE) (2009-2011) – mjr dr inż. Bartłomiej Jankiewicz.
 • EDA C-IED Detection Expert Group – ppłk dr inż. Janusz Mikołajczyk.
 • project BIOTYPE (EDA JIP-CBRN) EMG member – dr Aneta Bombalska.
 • project MICLID (EDA JIP-CBRN) EMG member – mjr dr inż. Jacek Wojtanowski.

PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY

Projekty kategorii B (współfinansowane przez partnerów projektu)

 • TIPPSI - THz Imaging Phenomenology Platforms for Stand-off IED Detection (2013-2018)
 • FABIOLA - Application of Extended Fluorescence Methods for Improved Detection of Biological Warfare Agents (2004-2008)

EDA Joint Investment Programme on CBRN Protection (JIP CBRN) 2013-2016

 • RAMBO - Rapid Air-particle Monitoring against BiOlogical threats (2013-2016)
 • AMURFOCAL - Active MUltispectral Reflection Fingerprinting Of persistent ChemicAL agents (2013-2016)

EDA Joint Investment Programme on Force Protection (JIP FP) 2007-2010

 • ADHELW - Air Defence High Energy Laser Weapon
 • AHEAD - Advanced Helmet and Devices for Individual Protection
 • SNIPOD - SNIper Positioning and detection