Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Andrzej BARTNIK

tel. (+48) 261 839 612
andrzej.bartnik@wat.edu.pl

W zakładzie prowadzone są badania podstawowe i aplikacyjne związane z rozwojem źródeł promieniowania laserowego, laserowo-plazmowych źródeł miękkiego promieniowania rentgenowskiego (SXR) oraz skrajnego nadfioletu (EUV), a także z zastosowaniem laserów w technice wojskowej, inżynierii materiałowej, technikach pomiarowych, medycynie oraz konserwacji dzieł sztuki.

Zakład prowadzi badania dotyczące szeroko pojętej tematyki laserów pompowanych diodami (LPD) w tym: projektowania układów optycznych, rezonatorów, konstrukcji impulsowych LPD do zastosowań specjalnych i przemysłowych, charakteryzacja nowych ośrodków czynnych i kryształów nieliniowych, układów nieliniowej konwersji promieniowania w tym generacji parametrycznej, badania rozkładów przestrzennych wiązek laserowych.

Tematyka prac prowadzonych w Zakładzie Techniki Laserowej dotyczy:

  • impulsowych laserów przestrajalnych, pompowanych diodami, generujących w obszarze widmowym 1 – 3 µm oraz ich wykorzystanie w urządzeniach wojskowych, technologicznych i metrologicznych;
  • światłowodowych generatorów supercontinuum w obszarze widmowym (1-4) µm;
  • impulsowych układów laserowych wykonanych w całości w technologii światłowodowej; generujących promieniowanie w paśmie widmowym bezpiecznym dla wzroku;
  • opracowania, badań i konstrukcji optoelektronicznych systemów pomiarowych;
  • opracowania, badań i konstrukcji układów zasilania i sterowania parametrami źródeł laserowych;
  • źródeł laserowych do aplikacji wojskowych i technologicznych;
  • optymalizacji i wykorzystania laserowo-plazmowych źródeł promieniowania SXR oraz EUV w badaniach materiałowych, mikroskopii, inżynierii powierzchni, mikroobróbce i nanolitografii;
  • laserowej obróbki materiałów z wykorzystaniem procesu ablacji nietermicznej wywołanej oddziaływaniem ultrakrótkich impulsów laserowych, badania procesu ablacji laserowej oraz zastosowanie techniki laserowej do konserwacji zabytków;
  • analiz systemów broni wykorzystujących wysokoenergetyczne lasery impulsowe.
  • Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, nowoczesne laboratoria oraz bogate wyposażenie w aparaturę badawczą zapewniają wysoki poziom prowadzonych prac naukowych oraz kształcenia studentów. Wiele prac naukowych autorstwa pracowników Zakładu Techniki Laserowej zostało opublikowanych w recenzowanych czasopismach indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej. Prace badawcze zakładu realizowane są przez 4 zespoły badawcze.

Struktura Zakładu

Kierownik Zespołu
prof. dr hab. inż. Andrzej ZAJĄC

tel. (+48) 261 837 398
andrzej.zajac@wat.edu.pl

Kierownik Zespołu
prof. dr hab. inż. Jan K. JABCZYŃSKI

tel. (+48) 261 837 088
jan.jabczynski@wat.edu.pl

Kierownik Zespołu
dr inż. Roman OSTROWSKI

tel. (+48) 261 839 345
roman.ostrowski@wat.edu.pl

Kierownik Zespołu
prof. dr hab. inż. Henryk FIEDOROWICZ

tel. (+48) 261 839 201
henryk.fiedorowicz@wat.edu.pl

Kierownik Zespołu
płk dr hab. inż. Jacek ŚWIDERSKI

tel. (+48) 261 839 842
jacek.swiderski@wat.edu.pl

Kontakt

Zakład Techniki Laserowej
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
www.ztl.wat.edu.pl