Kierownik Zakładu

dr inż. Wiesław CIURAPIŃSKI


tel. (+48) 261 839 353
wieslaw.ciurapinski@wat.edu.pl

Profil prowadzonych prac badawczo – rozwojowych w zakładzie związany jest z zastosowaniem nowoczesnych, optoelektronicznych systemów detekcyjnych oraz techniki światłowodowej i terahercowej w systemach służących bezpieczeństwu i ochronie obiektów infrastruktury krytycznej. Prowadzone są zaawansowane prace związane z zastosowaniami nowoczesnych optoelektronicznych systemów detekcji w zakresie podczerwieni dla wyszukiwania i śledzenia celów powietrznych oraz optoelektronicznych głowic naprowadzających.

Funkcjonuje również laboratorium do badań charakterystyk optoelektronicznych urządzeń obrazujących.

Unikalna aparatura laboratoryjna i poligonowa umożliwia prowadzenie prac badawczych, konstrukcyjnych i wdrożeniowych w zakresie obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu, techniki światłowodowej i terahercowej. Aparatura ta zapewnia również prowadzenia zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie merytorycznym. Wdrażane, przy ścisłej współpracy z przemysłem, wyniki prac badawczych znajdują bezpośrednie zastosowanie w Wojsku Polskim i instytucjach cywilnych. Obecnie prowadzone prace związane są z: wielosensorowym systemem ochrony naziemnej obiektów strategicznych, systemem monitoringu i ochrony portów morskich, zintegrowanym system fotografii laserowej do monitoringu otwartych przestrzeni oraz terahercowym system wykrywania „nasobnych” materiałów niebezpiecznych.

Prace badawcze realizowane w Zakładzie:

 • prace projektowo-konstrukcyjne związane z modernizacją przeciwlotniczych głowic samonaprowadzających, a także głowic do rakiet woda-woda średniego zasięgu;
 • symulacja parametrów technicznych głowic oraz symulacja dynamiki lotu rakiet (również w obecności naturalnych oraz sztucznych obiektów zaburzających naprowadzanie);
 • systemy treningowe do szkolenia operatorów przenośnych systemów rakietowych;
 • modernizacja rakiet przy współpracy z przemysłem oraz badania laboratoryjne i poligonowe opracowanego sprzętu;
 • optymalizacja szerokopasmowych modułów detekcyjnych długofalowego promieniowania podczerwonego (8-12 μm);
 • projektowanie wysokoczułych fotoodbiorników pracujących w zakresie promieniowania EUV, VIS oraz IR;
 • badania układów do zatężania par materiałów wybuchowych oraz urządzeń do termicznej dekompozycji materiałów wybuchowych;
 • badania parametrów optycznych i elektrycznych laserów kaskadowych (QCL) oraz optymalizacja ich sterowania;
 • metody i systemy pomiarowe do badań kamer termowizyjnych, kamer TV, przyrządów noktowizyjnych, urządzeń laserowych oraz wielosensorowych urządzeń obserwacyjnych;
 • opracowanie czujników światłowodowych na potrzeby elektronicznej ochrony obiektów rozległych;
 • projektowanie, opiniowanie i odbiory techniczne elektronicznych systemów ochrony infrastruktury krytycznej;
 • badania sygnatur środków niebezpiecznych (materiały wybuchowe, narkotyki) oraz badania charakterystyk materiałów kompozytowych metodą spektroskopii THz;
 • badania zintegrowanych systemów radarowo-kamerowych do ochrony lotnisk i portów morskich.

Zakład składa się z trzech zespołów i prowadzi szeroką działalność dydaktyczną w którą zaangażowani są pracownicy naukowo-dydaktyczni dwóch zespołów. Baza badawcza tych zespołów zawiera laboratoria wyodrębnione dla potrzeb realizacji zajęć ze studentami.

Struktura Zakładu

Kierownik Zespołu
WAKAT


Zastępca Kierownika Zespołu
mgr inż. Janusz NOGA

tel. (+48) 261 839 719
janusz.noga@wat.edu.pl

Kierownik Zespołu
płk dr hab. inż. Jacek WOJTAS

tel. (+48) 261 837 943
jacek.wojtas@wat.edu.pl
http://www.zdso.wat.edu.pl/

Kierownik Zespołu
płk dr hab. inż. Norbert PAŁKA

tel. (+48) 261 839 936
norbert.palka@wat.edu.pl
http://safe.wat.edu.pl/

Kontakt

Zakład Systemów Optoelektronicznych
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa