Zespół zajmuje się systemami detekcji śladowych ilości gazów wykorzystującymi lasery kaskadowe oraz analizą materiałów biologicznych (bakterie, grzyby, pyłki roślinne), pyłowych i gazowych zanieczyszczeń atmosfery, paliw płynnych a także wykrywaniem wczesnych zmian próchnicowych za pomocą metod optycznych. Celem nadrzędnym prowadzonych badań jest zwiększenie wykrywalności niebezpiecznych materiałów chemicznych oraz skażeń biologicznych i chemicznych. W bieżącej działalności zespół korzysta z możliwości spektroskopii podczerwieni, fluorescencji stałoczasowej, fluorescencji czasowo-rozdzielczej oraz wzbudzanej laserowo.

Skład zespołu

Kierownik Zespołu Spektroskopii Optycznej

dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. WAT

Członkowie Zespołu:

  • dr Aneta Bombalska
  • dr Maria Długaszek
  • dr inż. Miron Kaliszewski
  • dr inż. Marcin Miczuga
  • dr hab. inż. Jarosław Młyńczak
  • dr inż. Jan Pietrzak
  • dr inż. Maksymilian Włodarski