Instytut Optoelektroniki składa się z czterech Zakładów, Centrum Inżynierii Biomedycznej oraz Akredytowanego Laboratorium Badawczego, w których łącznie z pracownikami działu administracyjno-technicznego Instytutu zatrudnionych jest około 180 osób. Obecnie (na koniec 2022 r.) w IOE zatrudnionych jest 65 pracowników zajmujących się działalnością naukowo-badawczą w tym 7 profesorów, 10 doktorów habilitowanych oraz 38 doktorów.