Zespół został utworzony w 1996 r. w celu zapewnienia ochrony obiektów wojskowych przed licznymi w owym czasie napadami oraz kradzieżą broni i uzbrojenia. Zespół kontynuuje badania w zakresie:

 • czujników światłowodowych na potrzeby elektronicznej ochrony obiektów rozległych – głównym celem tych badań jest budowa czujników do ochrony obiektów o obwodzie 1,5-20 km, z określeniem miejsca lokalizacji intruza;
 • sygnatur środków niebezpiecznych oraz badań charakterystyk materiałów kompozytowych metodą spektroskopii THz – niezbędnych do zdalnej identyfikacji substancji niebezpiecznych umieszczonych pod odzieżą lub za nieprzezroczystymi, w paśmie widzialnym, przegrodami;
 • zintegrowanych systemów radarowo-kamerowych do ochrony lotnisk i portów morskich;
 • przetwarzania obrazów z platform mobilnych i rozszerzonej rzeczywistości w mobilnym systemie informacyjnym – wykorzystanie różnych form informacji obrazowej w tworzeniu rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkowników.

Dla potrzeb dydaktyki utworzono trzy laboratoria: techniki światłowodowej, terahercowej oraz obrazowej. W laboratoriach tych prowadzone są badania czujników z rozłożoną detekcją, z wykorzystaniem światłowodów telekomunikacyjnych, światłowodów wielordzeniowych i światłowodów fotonicznych. Na wyposażeniu zespołu znajdują się lasery generujące różne długości fal oraz spektrometry terahercowe w tym spektrometr z laserem femtosekundowym. W zespole rozwijane są prace w ramach inżynierii informacji obrazowej i dotyczą nowych technologii w zakresie akwizycji obrazu, jego syntezy w zakresie promieniowania EM, adaptacji technologii Augmented Reality (AR) do potrzeb systemów informacji przestrzennej i systemów bezpieczeństwa publicznego oraz przetwarzania przestrzennego metadanych obrazowych z platform mobilnych.

Na prowadzenia badań z tego zakresu pozwala posiadane wyposażenie: kamery pracujące w pasmach VIS-NIR-IR, smartkamery, kamera do rejestracji szybkich procesów, sterowane platformy mobilne, platformy pomiarowe NI PXI oraz komponenty do prac nad technologią rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Skład zespołu

Kierownik Zespołu Systemów Bezpieczeństwa

płk dr hab. inż. PAŁKA Norbert, prof. WAT

Członkowie Zespołu:

 • mgr Marcin Baranowski
 • mgr inż. Konrad Brewczyński
 • dr inż. Wiesław Ciurapiński – Kierownik Zakładu Systemów Optoelektronicznych
 • mgr inż. Elżbieta Czerwińska
 • dr inż. Artur Grudzień
 • dr inż. Leon Jodłowski
 • mgr inż. Mateusz Karol
 • dr hab. inż. Marcin Kowalski
 • mgr inż. Marcin Maciejewski
 • mgr inż. Piotr Markowski – Kierownik Laboratorium Kontroli Dostępu
 • mgr inż. Łukasz Olszewski
 • mgr Krystyna Panfil
 • płk dr hab. inż. Marek Piszczek, prof. WAT – Kierownik Laboratorium Inżynierii Informacji Obrazowej
 • mgr inż. Mateusz Pomianek
 • mgr inż. Elżbieta Ryczałek
 • mgr inż. Michał Walczakowski
 • dr inż. Przemysław Zagrajek
 • płk dr hab. inż. Marek Życzkowski

Projekty aktualnie realizowane

1Usprawnienie procesu odprawy granicznej osób przy wykorzystaniu biometrycznych urządzeń do samokontroli środków transportu przekraczających granicę zewnętrzną UE. Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław SZUSTAKOWSKI. Okres realizacji: 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

2Opracowanie metod technologii wspomagania ochrony perymetrycznej terenów granicznych i portów lotniczych w oparciu o zaawansowaną analizę sygnałów akustycznych i obrazów wizyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław SZUSTAKOWSKI. Okres realizacji: 2011- 2014, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

3Nowoczesne technologie dla/w procesie karnymi ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne I prawne. Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław SZUSTAKOWSKI. Okres realizacji: 2011-2014, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekty zakończone

1Terahercowy system wykrywania „nasobnych” materiałów niebezpiecznych. Kierownik: dr inż. Norbert PAŁKA. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2Zintegrowany , wieloczujnikowy system monitoringu i ochrony portu morskiego. Kierownik: prof. dr hab. inż. Mieczysław SZUSTAKOWSKI. Okres realizacji: 2010-2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3Zdalna identyfikacja materiałów niebezpiecznych w paśmie terahercowym. Kierownik: dr Norbert PAŁKA. Okres realizacji: 2011-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

2013

1M. Życzkowski „Modalmetric fiber optic sensor for security of collections” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 428-431.

2M. Karol, M. Szustakowski, M. Życzkowski, P. Markowski, W. Ciurapiński „Multispectral systems of imaging scenery in critical infrastructure protection, threat identification and recognition” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 459-461.

3M. Kastek, T. Piątkowski, M. Życzkowski, M. Chamberland, P. Lagueux, V. Farley „Hyperspectral imaging infrared sensor used for enviromental monitoring” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 463-467.

4M. Kowalski, N. Palka, M. Piszczek, M. Szustakowski „ Hidden object detection system based on fusion of THz and VIS images” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 490-493.

5N. Pałka „Extension of the p-Spectrum method to the higher frequencies” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 534-537.

6N. Pałka, M. Walczakowski, P. Zagrajek, A. Czerwiński, M. Sypek, M. Szustakowski „Transmission spectra of materials in the terahertz range measured by a hot electron bolometer-based system” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 538-541.

7M. Piszczek „Laser photography – Examples of processing of image information” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 546-549.

8M. Piszczek, M. Kowalskia, M. Karol, K. Rutyna, M. Zarzycki, M. Szustakowski, K. Ludwikowski „Laser photography device – Spatial parameters of imaging” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 550-553.

9M. Życzkowski, M. Kowalski „ A quantum key as the fiber optic security sensor” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 606-609.

10M. Życzkowski, M. Szustakowski, P. Markowski, M. Karol „Balance of polarization in a hybrid fiber optic sensor” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 610-612.


2012

1U. Chodorow, J. Parka, K. Garbat, N. Pałka, K. Czupryński „Spectral investigation of nematic liquid crystals with high optical anisotropy at THz frequency range” Phase Transit. 2012, 85, 337-344.

2N. Pałka „Complex THz Reflectance Spectra of Hexogen Measured for Various Surfaces” Acta Phys. Pol. A 2012, 122, 854-857.

3M. Piszczek „Metadata in a LPS” Acta Phys. Pol. A 2012, 122, 858-861.

4M.M. Piszczek, M. Kowalski, M. Szustakowski, K. Rutyna, K. Ludwikowski „The Role of a Laser Photography Device Illuminator in Acquisition of Spatial Information” Acta Phys. Pol. A 2012, 122, 862-865.

5R. T. Ryniec, P. P. Zagrajek, N. Pałka „Terahertz Frequency Domain Spectroscopy Identification System Based on Decision Trees” Acta Phys. Pol. A 2012, 122, 891-895.

6M.T. Życzkowski „The fiber-optic sensor for the museum collections protection” Acta Phys. Pol. A 2012, 122, 933-937.

7M. Życzkowski, M. Szustakowski, P. Markowski, M. Karol „Physical properties of fiber-optic sensor in new dual configuration” Acta Phys. Pol. A 2012, 122, 938-941.

8M. Życzkowski, M. Szustakowski, K. Rózanowski, K. Murawski, M. Karol, P. Markowski „Research and parameter optimization of the infrared sensor for eye track” Acta Phys. Pol. A 2012, 122, 942-945.

9N. Pałka, T. Trzciński, M. Szustakowski „Terahertz Spectra of Explosives Measured by Optical Parametric Oscillator-Based System and Time Domain Spectroscopy” Acta Phys. Pol. A 2012, 122, 946-949.

10M. Piszczek, M. Zarzycki, M.Szustakowski „Elements of Augmented Reality for Vision Systems” Acta Phys. Pol. A 2012, 122, 950-953.

11U. Chodorow, J. Parka, K. Garbat, N. Pałka, K. Czupryński, L. Jaroszewicz „Spectral Properties of Nematic Liquid Crystal Mixtures Composed with Long and Short Molecules” Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2012, 561, 74-81.


Publikacje w innych recenzowanych czasopismach

1M. Kowalski, N. Palka, M. Piszczek, M. Szustakowski „The methodology of THz-VIS fused images evaluation” Photonics Lett. Pol. 2013, 5, 32-34.

2N. Palka, R. Ryniec, M. Piszczek, M. Kowalski, E. Rurka, M. Szustakowski „Konstrukcja i badania fantomu w zakresie teraherzowym (Construction and evaluation of the terahertz human phantom)” Prz. Elektrotech. 2013, 89(6), 248-252.

3M. Życzkowski, M. Szustakowski, P. Markowski, M. Karol „Improvement of sensitivity for hybrid fiber optic sensor for application in perimeter protection” Proc. SPIE 2013, 8794, 87940U.

Laboratoria

 • Laboratorium Systemów Bezpieczeństwa

Aparatura

Zespół dysponuje następującą aparaturą badawczą:

 • Spektrometr TDS z przystawkami Spectra 3000 firmy Teraview;
 • Spektrometr FTIR 80v firmy Bruker;
 • Detektor bolometryczny firmy Scontel;
 • Światłowodowy nadajnik i odbiornik terahercowy wraz z przystawką do pomiarów dwuwymiarowych;
 • Radiometryczna THz kamera pomiarowa;
 • Przestrajalne THz źródło OPO;
 • Przestrzenny skaner optyczny ATOS;
 • Źródło światła białego Yokogawa AQ4305 z wyjściem światłowodowym;
 • Modularny rejestrator sygnałów analogowych Yokogawa DL850;
 • Oscyloskop 4 kanałowy Yokogawa DLM6154 o częstotliwości próbkowania 10GS/s;
 • Oscyloskop 4 kanałowy Yokogawa DLM2054 o częstotliwości próbkowania 2,5GS/s;
 • Światłowodowy analizator widma Yokogawa AQ6370C dla zakresu 600-1700nm;
 • Przenośny rejestrator sygnałów analogowych Yokogawa XL124;
 • Programowalne źródło napięcia/prądu zawierające moduł pomiarowy Yokogawa GS610;
 • Reflektometr wysokiej rozdzielczości Yokogawa AQ7275 dla światłowodów jedno i wielodomowych;
 • Precyzyjny cyfrowy miernik mocy Yokogawa WT3000;
 • Źródło promieniowania 1310 i 1550nm z wyjściem światłowodowym OLS 2 – dual;
 • Reflektometr OFL 280 dla światłowodów jednomodowych długość fal 1310 i 1550 nm;
 • Spawarka światłowodowa Furukawa FITEL S178;
 • Spawarka światłowodowa Furukawa FITEL S123C;
 • OTDR OFL200 Noyes;
 • Miernik mocy Noyes OPM4;
 • Oscyloskop Tektronix TDS5032B;
 • ANDO AQ6317;
 • Miernik optyczny ANDO AQ2150A;
 • Generator funkcyjny Tektronix AFG3021;
 • Miernik mocy Yokogawa AQ2160-01.