Tematyka obecnie prowadzonych prac badawczych realizowanych w zakładzie związana jest z bezkontaktowym pomiarem temperatury, pomiarami termowizyjnymi oraz techniką podczerwieni stosowaną w urządzeniach opracowywanych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Większość prac badawczych finansowana jest przez MNiSW w formie zadań statutowych, projektów badawczych, projektów rozwojowych oraz projektów celowych. W ostatnich latach tematyka prac statutowych dotyczyła termograficznych i spektroradiometrycznych badań obiektów oraz opracowania zintegrowanych zespołów czujników optoelektronicznych i wibroakustycznych do zastosowań militarnych.

Aktualnie zakres badań realizowanych w zakładzie ukierunkowany jest na opracowania kamer termowizyjnych z detektorami niechłodzonymi i kamer termowizyjnych z detektorami chłodzonym dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Realizowane prace badawcze obejmują:

Militarne zastosowania techniki podczerwieni:

 • zespoły termodetekcyjne dla amunicji inteligentnej,
 • wieloczujnikowe zespoły detekcyjne,
 • czujniki podczerwieni do systemów ochrony,
 • zespoły wykrywania obiektów w podczerwieni,
 • obserwacyjne kamery termowizyjne z detektorami chłodzonymi i niechłodzonymi,
 • kamery termowizyjne indywidualnego systemu wyposażenia żołnierza.

Termowizja i pirometria podczerwieni:

 • badania termowizyjne oraz interpretacja termogramów,
 • projektowanie i wykonanie pirometrów podczerwieni,
 • projektowanie i wykonanie promienników podczerwieni,
 • kalibracja i wzorcowanie pirometrów podczerwieni,
 • pomiary parametrów i wyznaczanie charakterystyk kamer termowizyjnych, kamer widzialnych i dalmierzy laserowych.

Badania elementów i zespołów termo detekcyjnych:

 • określanie charakterystyk widmowych detektorów podczerwieni,
 • wyznaczanie charakterystyk widmowych elementów optycznych,
 • wyznaczanie charakterystyk kątowych czujników podczerwieni,
 • badania klimatyczne zespołów detekcyjnych podczerwieni.

Modelowanie i analizy teoretyczne:

 • modelowanie procesów detekcji promieniowania podczerwonego,
 • modelowanie pracy zespołów i urządzeń termodetekcyjnych,
 • wyznaczanie wielowidmowych sygnatur obiektów w zakresie podczerwieni.

Skład zespołu

Kierownik Zespołu Termodetekcji i Termowizji

dr inż. Sławomir GOGLER

Członkowie Zespołu:

 • dr inż. Bareła Jarosław
 • dr inż. Bieszczad Grzegorz
 • dr inż. Chmielewski Krzysztof
 • dr inż. Dąbrowski Mirosław
 • dr inż. Kastek Mariusz
 • Kaźmierski Dariusz
 • mgr inż. Ligienza Andrzej
 • Łachowska Ewa
 • prof. dr hab. inż. Madura Henryk
 • ppłk dr inż. Orżanowski Tomasz
 • dr inż. Piątkowski Tadeusz
 • dr inż. Sawicki Krzysztof
 • dr inż. Sosnowski Tomasz
 • dr inż. Trzaskawka Piotr

Projekty aktualnie realizowane

 • 2021 – 2024 Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej. DOB-BIO11/03/09/2021

Projekty zakończone

2005 r.

 • 2005-2007 Termograficzne i spektroradiometryczne badania promieniowania cieplnego nieba dla potrzeb modelowania i eliminacji celów pozornych. 0002/T00/2005/29
 • 2005-2007 Opracowanie i weryfikacja doświadczalna metody zdalnego pomiaru temperatury z automatyczną kompensacją wpływu emisyjności. 1503/T10/2005/29

2006 r.

 • 2006-2009 Kamery termowizyjne z matrycami detektorów do celowników i systemów kierowania ogniem. 148444/C-T00/2006
 • 2006-2007 Metoda wykrywania śmigłowców na podstawie analizy obrazu termicznego monitorowanej przestrzeni. 0001/T02/2006/30
 • 2006-2007 Metoda radiacyjnego pomiaru temperatury z korekcją wpływu promieniowania słonecznego. 0521/T02/2006/30

2007 r.

 • 2007 – 2009 Lornetka obserwacyjno-pomiarowa z dalmierzem laserowym bezpiecznym dla oka, kamerą termowizyjną , odbiornikiem GPS i kompasem elektronicznym. 148488/C-T00/2007
 • 2007-2009 Metody i stanowiska badawcze do korekcji niejednorodności detektorów mikrobolometrycznych w wojskowych kamerach termowizyjnych. 0063/B/T00/2007/33

2008 r.

 • 2008 – 2011 Sniper Positioning and Detection. A-0376-RT-GC
 • 2008 – 2010 Opracowanie algorytmu poprawy jakości obrazu dla celowników termowizyjnych i urządzeń obserwacji pola walki w podczerwieni. 0123/B/T00/2008/35

2009 r.

 • 2009 – 2010 Opracowanie technologii wykonania wielosektorowego wysokostabilnego promiennika podczerwieni dla stanowiska do badań rozdzielczości termicznej. 0765/B/Too/2009/36
 • 2009 – 2012 Kamera termowizyjna z matrycowym detektorem fotonowym do systemów obserwacyjnych nowoczesnego uzbrojenia. 0026/R/T00/2009/08
 • 2009 – 2011 Kamea termowizyjna na zakres 8-12um z matrycą detektorów 640×480 dla przyrządów obserwacyjnych i platform bojowych. 0092/R/T/2009/09

2011 r.

 • 2011 – 2012 Optoelektroniczny , wielowidmowy system wspomagający lądowanie samolotów. 0164/R/T00/2010/12

2012 r.

 • 2012 – 2015 Celownik termowizyjny kompatybilny z systemem C4ISR ISW TYTAN, zintegrowany z wyświetlaczem nahełmowym , modułem laserowego systemu identyfikacji „swój-obcy”(IFF) z możliwością zdalnego sterowania głównymi funkcjami sterownika. DOBR/0027/R/ID1/2012/03
 • 2012 – 2015 Kamery obserwacyjno-rozpoznawcze o szerokim zakresie natężenia światła LLL/CCD TV kompatybilne z systemem C4ISR ISW TYTAN. DOBR/033/R/ID1/2012/03

2013 r.

 • 2013 STC RUBIN NB/289/2013
 • 2013 – 2016 Metoda i system do wykrywania obiektów z użyciem polarymetrii obrazowej w zakresie dalekiej podczerwieni. LIDER/015/479/L-4/NCBR/2013

2014 r.

 • 2014 Wykonanie badań kamery termowizyjnej w warunkach laboratoryjnych systemu SKO-DRAWA. 26/2014
 • 2014 – 2017 AMURFOCAL – Active Multispectral Reflection Fingerprinting of Persistent Chemical Agents. A-1152-RT-GP-JIP CBRN call 1
 • 2014 – 2015 Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonawczego czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsca zdarzenia i okoliczności zdarzenia. DBRB/04/0005/13287/2013
 • 2014 – 2017 Innowacyjny hełm strażacki zintegrowany  z obserwacyjnym systemem termowizyjnym i systemem umożliwiającym monitorowanie funkcji życiowych strażaka ratownika oraz wyjściem do transmisji obrazów i danych do urządzeń zewnętrznych. DOB-BI06/01/26/2014

2015 r.

 • 2015 – 2017 System przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń powstałych w wyniku bezprawnego i celowego użycia platform mobilnych (latających, pływających). DOB-B107/16/03/2015
 • 2015 – 2018 Symulatory szkoleniowe w zakresie zwalczania pożarów wewnętrznych. DOB-BI07/22/02/2015
 • 2015 – 2018 System zdalnego kierowania oraz monitoringu pracy psów służbowych do działań granicznych i specjalnych. DOB-BIO7/23/02/2015

2017 r.

 • 2017 – 2020 System Wczesnego wykrywania zagrożeń IED Montowany Na Pojeździe Platforma ugv(VMEVI+D38). CONTRACT b 1465 GEM3 GP/VMEW13

2018 r.

 • 2018 Badania w warunkach poligonowych i laboratoryjnych wybranych parametrów urządzeń optoelektronicznych zamontowanych na pojazdach WDR R1 i WR R2. 04/2018/J
 • 2018 Wykonanie testów dotyczących : wyznaczanie zasięgów wykrycia , rozpoznania i identyfikacji przyrządu opbserwacyjno – celowniczego dowódcy (PERI),wyznaczanie zasięgów wykrycia rozpoznania i identyfikacji przyrządu obserwacyjno-celowniczego działonowego (EMES). 14/2018/1
 • 2018 – 2021 Termowizyjny czujnik inercyjny wspomagający nawigację bezzałogowych platform latających DOB-2P/02/09/2018

2019 r.

 • 2019 – 2022 FOTONICA (Fully automated OptoelecTronica lSystem for Noninvasive imaging in Clinical Applications) -Sztuczna inteligencja wspomagajaca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych wybranego w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. MAZOWSZE/0167/19-00

2020 r.

 • 2020 – 2022 „FACE-COV” – systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji marketów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) spełniające standardy wyrobu medycznego. W ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wspólfinansowaniego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. POIR.01.01.01-00-0662/20-00


Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

2013

1M. Kastek, T. Piątkowski, M. Życzkowski, M. Chamberland, P. Lagueux, V. Farley „Hyperspectral imaging infrared sensor used for enviromental monitoring” Acta Phys. Pol. A 2013, 124(3), 463-467.


2012

1H. Madura, T. Sosnowski, M. Dąbrowski, M. Krupiński „Algorytm syntezy obrazu termowizyjnego z obrazem z kamery wideo” Prz. Elektrotechn. 2012, 15, 0033-2097.


2011

1K. Chmielewski „Multi-vernier time-to-digital converter implemented in a field-programmable gate array” Meas. Sci. Technol. 2011, 22, 017001.

2R. Dulski, H. Polakowski, T. Sosnowski „A method for modelling IR images of sky and clouds” Infrared Phys. Technol. 2011, 54, 53-60.

3T. Piotrowski, V.K. Malyutenko, M. Węgrzecki, A. Czerwinski, H. Polakowski, A.M. Tykhonov „Optimization of parameters for silicon planar source of modulated infrared radiation” Mat. Sci. Eng. B 2011, 176, 363-367.

4M. Kastek, T. Piątkowski, P.D. Trzaskawka „Infrared imaging Fourier transform spectrometer as the stand-off gas detection systems” Metrol. Meas. Syst. 2011, 18, 607-620.

5G. Bieszczad, M. Kastek „Measurement of thermal behavior of detector array surface with the use of microscopic thermal camera” Metrol. Meas. Syst. 2011, 18, 679-690.


Publikacje w innych recenzowanych czasopismach

1V. Farley, M. Kastek, M. Chamberland, T. Piatkowski, P. Lagueux, R. Dulski, P. Trzaskawka, „Multispectral and hyperspectral advanced characterization of soldier’s camouflage equipment” Proc. SPIE 2013, 8743, 87431P.

2M. Kastek, T. Piatkowski, R. Dulski, M. Chamberland, P. Lagueux, V. Farley „Method of gas detection applied to an infrared hyperspectral sensor” Photon. Lett. Pol. 2012, 4(4), 146-148.

3G. Bieszczad, S. Gogler, M. Krupiński, H. Madura „Metoda wyznaczania czułości mikrobolometrycznych detektorów podczerwieni z zastosowaniem wymiennych przesłon optycznych” Elektronika, 2012.

4S. Gogler, G. Bieszczad, M. Krupiński, T. Sosnowski „Model wpływu układu optycznego na czułość detektorów podczerwieni w matrycy mikrobolometrycznej” Elektronika, 2012.

5M. Krupiński, H. Madura, T. Sosnowski, G. Bieszczad „Metody przetwarzania obrazu termowizyjnego i obrazu wizyjnego we wspólnym systemie cyfrowym” Pomiary Automatyka Kontrola 2012, 58(7), 575-577.

6M. Kastek, R. Dulski, M. Życzkowski, M. Szustakowski, P. Trzaskawka, W. Ciurapinski, G. Grelowska, I. Gloza, S. Milewski, K. Listewnik „Multisensor system for the protection of critical infrastructure of a seaport” Proc. SPIE 2012, 8388, 83880M.

7M. Kastek, T. Piatkowski, H. Polakowski, A. Zajac „Investigation of thermal effects caused by interaction of laser radiation with soft tissues” Proc. SPIE 2012, 8354, 83540W.

8J. Bareła, M. Kastek, K. Firmanty, P. Trzaskawka, R. Dulski „Determining detection, recognition, and identification ranges of thermal cameras on the basis of laboratory measurements and TTP model” Proc. SPIE 2012, 8355, 83551E.

9T. Piątkowski, H. Polakowski, M. Kastek, P. Baranowski, K. Damaziak, J. Małachowski, L. Mazurkiewicz „Thermal measurement of brake pad lining surfaces during the braking proces” Proc. SPIE 2012, 8354, 83540E.

10S. Milewski, R. Dulski, M. Kastek, P. Trzaskawka, J. Bareła, K. Firmanty „Modification of infrared signature of naval vessels” Proc. SPIE 2012, 8355, 83551H.

11R. Dulski, T. Sosnowski, M. Kastek, P. Trzaskawka „Testing of infrared image enhancing algorithm in different spectral bands” Proc. SPIE 2012, 8355, 83551F.

12M. Kastek, T. Pia̧tkowski, R. Dulski, M. Chamberland, P. Lagueux, V. Farley „Multispectral and hyperspectral measurements of soldier’s camouflage equipment” Proc. SPIE 2012, 8382, 83820K.

13V. Farley, M. Chamberland, P. Lagueux, M. Kastek, T. Piatkowski, R. Dulski „Study of hyperspectral characteristics of different types of flares and smoke candles” Proc. SPIE 2012, 8382, 83820.

14M. Kastek, T. Pia̧tkowski, R. Dulski, M. Chamberland, P. Lagueux, V. Farley „Hyperspectral imaging infrared sensor used for chemical agent detection and identification” SOPO 2012, 6270545.

15A. Zaja̧c, H. Polakowski, T. Piatkowski, M. Kastek „Measurements of tissue temperatures during semiconductor laser welding process” SOPO 2012, 6270546.

16R. Dulski, Piatkowski, P. Trzaskawka, M. Kastek „Testing of IR image enhancement algorithm on maritime objects” SOPO 2012, 6270931.

Laboratoria

 • Stanowisko do badań spektralnych w zakresie podczerwieni materiałów optycznych i źródeł promieniowania.
 • Stanowisko do pomiarów współczynnika emisyjności metodą pirometryczną i termowizyjną.
 • Stanowisko do badań charakterystyk promieniowania modelu technicznego ciała doskonale czarnego.

Stanowiska naukowo-badawcze i dydaktyczne

 • Stanowisko do badań charakterystyk widmowych źródeł promieniowania podczerwonego oraz detektorów podczerwieni.
 • Stanowisko badawcze do wyznaczania charakterystyk kamer termowizyjnych.
 • Przenośne laboratorium do pomiarów termowizyjnych i spektroradiometrycznych.
 • Stanowisko do wyznaczania parametrów czujników podczerwieni.
 • Zestaw wzorcowych i laboratoryjnych źródeł promieniowania podczerwonego.
 • Pirometr podczerwieni w laboratorium badań klimatycznych.

Aparatura

Zespół dysponuje następującą aparaturą badawczą:

 • Obrazowe fourierowskie spektroradiometry podczerwieni firmy Telops: HyperCam MWIR; HyperCam LWIR;
 • Spektroradiometr firmy CI-Systems: SR5000;
 • System do wykonywania prototypowych elementów optycznych QED MRF Q22-XE z interferometrem QED SSI-A;
 • Wzorcowe powierzchniowe źródła promieniowania podczerwonego firmy CI Systems: SR 8000R 20A, SR 8000R 14A, SR 8000R 12A; SR 200-33, SR 2-33-SA;
 • Kalibrator do wzorców promieniowania podczerwonego firmy CI Systems: CK-800;
 • System do nanoszenia cienkich warstw diamentopodobnych DLC firmy Leybold Optics DLC’s;
 • Stanowiska do pomiaru parametrów kamer termowizyjnych, kamer promieniowania widzialnego i dalmierzy laserowych firmy CI Systems: MTS i METS;
 • Sterowana komora klimatyczna Nema typ.NCZ 3010 (-30÷+50 0C);
 • Kamera termowizyjna firmy FLIR Systems SC2200 NWIR;
 • Kamera termowizyjna firmy FLIR Systems SC5600 MWIR;
 • Kamera termowizyjna firmy FLIR Systems SC7900VL LWIR;
 • Kamera termowizyjna firmy FLIR Systems P640 LWIR.