Europejskie Centrum Promieniowania Synchrotronowego
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej jest członkiem Krajowego Konsorcjum Jednostek Naukowych Zainteresowanych Korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (ESRF) w Grenoble.

Infrastruktura badawcza ESRF, która znajduje się na liście  strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, jest współfinansowana przez MNiSW, co umożliwia dostęp do niej Polskich naukowców.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Konsorcjum oraz infrastruktury ESRF można znaleźć na stronach internetowych Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, koordynatora Krajowego Konsorcjum, pod adresem http://info.ifpan.edu.pl/esrf/Local_Publish/.

FIRMY

         
               
         
               

 

UCZELNIE

                           
                                 
                             

 

INSTYTUTY BADAWCZE

           
                 
     
 
       
                 
           

 

SZPITALE I UCZELNIE MEDYCZNE

                     

 

INSTYTUCJE WOJSKOWE

                 
                         
                     

 

URZĘDY I INSTYTUCJE PAŃSTWOWE

                 
                         
                         

 

MUZEA I INSTYTUCJE KULTURALNE