Europejskie Centrum Promieniowania Synchrotronowego
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej jest członkiem Krajowego Konsorcjum Jednostek Naukowych Zainteresowanych Korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (ESRF) w Grenoble.

Infrastruktura badawcza ESRF, która znajduje się na liście  strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, jest współfinansowana przez MNiSW, co umożliwia dostęp do niej Polskich naukowców.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Konsorcjum oraz infrastruktury ESRF można znaleźć na stronach internetowych Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, koordynatora Krajowego Konsorcjum, pod adresem http://info.ifpan.edu.pl/esrf/Local_Publish/.