2019

 1. 415226; 31/01/2019, J. Kubicki, K. Kopczyński,  J. Młyńczak, Urządzenie z ruchomą przesłoną do zdalnego wykrywania par alkoholu w poruszających się pojazdach
 2. 416821; 28/06/2019, J. Kubicki, K. Kopczyński,  J. Młyńczak, Sposób zdalnego wykrywania gazowych związków chemicznych i urządzenie do zdalnego wykrywania gazowych związków chemicznych

2018

 1. 409978; 30/03/2018, J. Kubicki, K. Kopczyński,  J. Młyńczak, Uchwyt justowniczy

2015

 1. 396800; 31/03/2015, Z. Mierczyk,  K. Kopczyński,  J. Kubicki, J. Młyńczak, Urządzenie do zdalnego wykrywania par alkoholu w wydychanym powietrzu osoby fizycznej
 2. 399366; 31/12/2015, Z. Mierczyk,  K. Kopczyński,  J. Kubicki, J. Młyńczak, Urządzenie do zdalnego pomiaru kąta nachylenia szyby bocznej poruszającego się samochodu

2013

 1. P.387718; 10/12/2013; W. Pichola, Janiszewski, J. Karczewski, E. Włodarczyk; Układ generacji impulsów prądu o dużej wartości.

2012

 1. 381783; 31/05/2012; J. Kubicki, M. Kwaśny, Sposób i urządzenie do nanoszenia warstw z materiału sproszkowanego.
 2. 382978; 07/08/2012; J. Kubicki, M. Kwaśny, W. Napadłek, T. Burakowski, Urządzenie do utwardzania powierzchni metalowych przy pomocy iskry elektrycznej.
 3. 389165; 16/10/2012; J. Kubicki, Urządzenie do utwardzania powierzchni metalowych.

2011

 1. 209039; 29/07/2011; M. Kastek, E. Powiada, T. Piątkowski, H. Madura, H. Polakowski, M. Dąbrowski, J. Kucharz, Sposób wykrywania obiektów za pomocą czujników podczerwieni.

2010

 1. 7,705,332 B2; 27/04/2010; M. C. Marconi, P. W. Wachulak, C. S. Menoni, J. J. Rocca, Nanometer-scale lithography using extreme ultraviolet/soft x-ray laser interferometry, Colorado State University.
 2. 205007; 31/03/2010; T. Hajec, K. Jach, K. Kiczyński, J. Owsik, J. Żuk, Głowica zdalnego rażenia do wybuchowego formowania pocisku jednolitego; Wojskowa Akademia Techniczna.
 3. 205636; 31/05/2010; A. Antonik, B. Górnik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia, identyfikacji i niszczenia celów naziemnych różnych typów, urządzenie śledzące, identyfikujące i niszczące cel naziemny wybranego typu oraz układ blokowy połączeń autonomicznego modułu sterującego tym urządzeniem; Wojskowa Akademia Techniczna.
 4. 205701; 31/05/2010; A. Antonik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia  i niszczenia celów naziemnych, urządzenie śledzące i niszczące cele naziemne i blokowy układ połączeń autonomicznego modułu sterującego tym urządzeniem; Wojskowa Akademia Techniczna.
 5. 205702; 31/05/2010; A. Antonik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia celów naziemnych, urządzenie śledzące cele naziemne i układ blokowy autonomicznego modułu sterującego to urządzenie; Wojskowa Akademia Techniczna.
 6. 205703; 31/05/2010; A. Antonik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia, identyfikacji i niszczenia celów naziemnych różnych typów, urządzenie śledzące, identyfikujące i niszczące cel naziemny wybranego typu oraz układ blokowy połączeń autonomicznego modułu sterującego tym urządzeniem; Wojskowa Akademia Techniczna.

2009

 1. 200564; 30/01/2009; Z. Mierczyk, K. Kopczyński, M. Kwaśny; Sposób pomiaru koncentracji metanu w atmosferze; M. Kopica, Wojskowa Akademia Techniczna.
 2. 201025; 27/02/2009; H. Madura, T. Piątkowski, E. Powiada, K. Chmielewski; Sposób bezkontaktowego pomiaru temperatury; Wojskowa Akademia Techniczna.
 3. 205636; 22/12/2009; A. Antonik, B. Górnik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia, identyfikacji i niszczenia celów naziemnych różnych typów, urządzenie śledzące, identyfikujące i niszczące cel naziemny wybranego typu oraz układ blokowy połączeń autonomicznego modułu sterującego tym urządzeniem; Wojskowa Akademia Techniczna.
 4. 205701; 22/12/2009; A. Antonik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia i niszczenia celów naziemnych, urządzenie śledzące i niszczące cele naziemne i blokowy układ połączeń autonomicznego modułu sterującego tym urządzeniem.
 5. 205702; 22/12/2009; A. Antonik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia celów naziemnych, urządzenie śledzące cele naziemne i układ blokowy autonomicznego modułu sterującego to urządzenie.
 6. 205703; 22/12/2009; A. Antonik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia, identyfikacji i niszczenia celów naziemnych, urządzenie śledzące, identyfikujące i niszczące cele naziemne oraz blokowy układ połączeń autonomicznego modułu sterującego to urządzenie.

2019

 1. 430219; 12/06/2019;  J. Kubicki, K. Kopczyński, J. Młyńczak, Sposób zdalnego wykrywania par alkoholu nierównomiernie rozłożonych w kabinach pojazdów.
 2. 430453; 01/07/2019; J. Kubicki, Uchwyt justowniczy z drążkami skrętnymi.

2018

 1. 425466; 07/05/2018; J. Kubicki, K. Kopczyński, J. Młyńczak, Sposób zdalnego wykrywania par i gazów w przestrzeni otwartej.

2015

 1. 412840; 25/06/2015; J. Kubicki, K. Kopczyński, J. Młyńczak, Urządzenie do wykrywania par alkoholu w poruszających się pojazdach z wykorzystaniem międzypasmowych laserów kaskadowych
 2. 415256; 11/12/2015; J. Kubicki, K. Kopczyński, J. Młyńczak, Sposób określania względnej transmisji promieniowania i urządzenie do wykorzystania tego sposobu.

2012

 1. 398513; 19/03/2012; Z. Mierczyk,  K. Kopczyński,  J. Kubicki, J. Młyńczak, Urządzenie do zdalnego wykrywania par i gazów metodą Dial w kabinach i komorach z oknami.
 2. 401265; 17/10/2012; J. Kubicki, K. Kopczyński,  Urządzenie do emisji skolimowanej wiązki promieniowania absorbowanego przez dwutlenek węgla.
 3. 401792; 28/11/2012; J. Kubicki, K. Kopczyński, J. Młyńczak, Optoelektroniczne urządzenie do informowania niewidomych o przeszkodach.

2011

 1. 394439; 05/04/2011; Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas, M. Nowakowski; Sposób i urządzenie do pomiaru koncentracji gazu; Wojskowa Akademia Techniczna.
 2. 395707; 20/07/2011; J. Wojtas; Urządzenie do wielokanałowego pomiaru czasu zaniku promieniowania optycznego o różnych długościach fali we wnęce optycznej; Wojskowa Akademia Techniczna.
 3. 395826; 01/08/2011; T. Orżanowski, H. Madura, T. Sosnowski, B. Więcek, S. Natkański, L. Pawłowski; Sposób korekcji czułości matrycowych detektorów podczerwieni; Wojskowa Akademia Techniczna.
 4. 396116; 29/08/2011; H. Madura, T. Sosnowski, T. Piątkowski, K. Chmielewski, E. Powiada, S. Natkański, S. Ożóg, J. Kubicki; Sposób obserwowania obrazów na wyświetlaczu urządzenia wizualizującego, zwłaszcza w warunkach nocnych; Wojskowa Akademia Techniczna.
 5. 396800; 28/10/2011; Z. Mierczyk. K. Kopczyński. J. Kubicki. J. Młyńczak; Urządzenie do zdalnego wykrywania par alkoholu w wydychanym powietrzu osoby fizycznej; Wojskowa Akademia Techniczna.

2010

 1. 392540; 29/09/2010; H. Polakowski, T. Piątkowski, T. Piotrowski, M. Węgrzecki, R. Dulski, P. Trzaskawka, J. Bareła.; Sposób testowania kamer termowizyjnych; Wojskowa Akademia Techniczna.
 2. 392680; 18/10/2010; H. Polakowski, T. Piątkowski, R. Dulski, P. Trzaskawka; Segmentowy promiennik podczerwieni; Wojskowa Akademia Techniczna.

2009

 1. 387718; 06/04/2009; W. Pichola, Janiszewski, J. Karczewski, E. Włodarczyk; Układ generacji impulsów prądu o dużej wartości i; Wojskowa Akademia Techniczna.
 2. 389165; 30/09/2009; J. Kubicki; Urządzenie do modyfikacji powierzchni metalowych wysokonapięciową iskrą elektryczną w cieczy; Wojskowa Akademia Techniczna.
 3. 389627; 20/11/2009; J. Kubicki, Z. Mierczyk, K. Kopczyński, M. Kwaśny, M. Kopica; Urządzenie do zdalnego wykrywania par alkoholu w samochodzie; Wojskowa Akademia Techniczna.