2022

 1. PAT.240719; 23/05/2022, Zb. Bielecki, J. Wojtas, Układ oraz sposób detekcji gazów wykorzystujący multipleksację i demultipleksację sygnałów optycznych do spektroskopii laserowej
 2. PAT.240956; 04/07/2022, K. Kopczyński, B. Nasiłowska, Z. Mierczyk, Lakier wodorozcieńczalny z dodatkiem tlenku grafenu o właściwościach antykorozyjnych
 3. PAT.241658; 14/11/22, M. Jakubaszek, A. Gawlikowski, T. Drozd, P. Knysak, W. Piotrowski, M. Zygmunt, A. Młodzianko, K. Kopcvzyński, J. Wojtanowski, M. Muzal, Sensor do określania kierunku promieniowania optycznego

2021

 1. PAT.236745; 08/02/2021, A. Kukwa, A. Zając, SZ. Nitkiewicz, R. Barański, Zestaw do monitorowania drożności dróg oddechowych
 2. PAT.236989; 08/03/2021, A. Górka, M. Łapiński, Z. Bogdanowicz, Z. Mierczyk, Wkład filtra sita molekularnego
 3. PAT.237274; 22/30/2021, P. Wilczek, R. Major, R. Ostrowski, M. Strzelec, A. Rycyk, Sposób decellularyzacji tkanek kolagenowych, zwłaszcza tkanek zastawki serca
 4. PAT.237841; 31/05/2021, J. Mikołajczyk, D. Szabra, Zb. Bielecki, J. Wojtas, A. Prokopiuk, B. Pietrzyk, K. Achtenberg, Hybrydowy układ komunikacji radiowej i optycznej w otwartej przestrzeni
 5. PAT.237842; 31/05/2021, J. Mikołajczyk, D. Szabra, Głowica nadawczo-odbiorcza do komunikacji optycznej w otwartej przestrzeni
 6. PAT.238924; 18/10/2021, A. Kukwa, A. Zając, W. Kukwa, SZ. Nitkiewicz, Materiał opatrunkowy
 7. PAT.2021105735; 18/08/2021, Marta Michalska-Domańska, An Eu3+ Doped Phosphor Chemical Compound for An Electroluminescence Related Applications and A Method for Synthesis of The Compound

2020

 1. PAT.235311; 13/03/2019, J. Świderski, M. Michalska, Sposób generacji paczki krótkich impulsów optycznych w laserze światłowodowym
 2. US20200285043; 10-09/2020, P. Nyga, A. V. Kildishev, S. Chowdhury, A. Boltasseva, Z. Kudyshev, V. M. Shalaev, Optical device, method of using the same, and method of making the same
 3. EP 2 942 597 B1; 30/09/2020, Z. Mierczyk, A. Kawalec, T. Niezgoda, B. Stec, R. Trębiński, Z. Leciejewski, A. Gawlikowski, P. Knysak, P. Kupidura, A. Młodzianko, R. Ostrowski, R. Panowicz, A. Rutkowski, Zb. Surma, W. Susek, J. Wojtanowski, M. Zahor, M. Zygmunt, P. Kędzierski, An Active Protection System

2019

 1. PAT.231014; 31/01/2019, J. Kubicki, K. Kopczyński,  J. Młyńczak, Urządzenie z ruchomą przesłoną do zdalnego wykrywania par alkoholu w poruszających się pojazdach
 2. PAT231933; 30/04/2019, M. Michalska-Domańska, Sposób intensyfikacji szybkości absorpcji i desorpcji wodoru
 3. PAT.232546; 03/05/2019, J. Kubicki, K. Kopczyński,  J. Młyńczak, Sposób zdalnego wykrywania gazowych związków chemicznych i urządzenie do zdalnego wykrywania gazowych związków chemicznych
 4. PAT.231933; 30/04/2019, M. Michalska-Domańska, I. Kunce, A. Panas, S. Dyjak, B. Fikus, L. Jaroszewicz, M. Polański, P. Płatek, Sposób intensyfikacji szybkości absorpcji i desorpcji wodoru

2018

 1. PAT.227664; 31/01/2018, M. Karol, M. Życzkowski, Impulsowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej i sposób detekcji zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej
 2. PAT.228224; 28/02/2018,
 3. PAT.228314; 30/03/2018, M. Kowalski, M. Życzkowski, Sposób optycznego szyfrowania informacji i układ do optycznego szyfrowania informacji
 4. PAT.228534; 30/04/2018, M. Życzkowski, M. Karol, Kwantowy detektor zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej i sposób detekcji zaburzeń mechanicznych światłowodowej linii transmisyjnej
 5. PAT.229756; 31/08/2018, M. Kwaśny, Z. Mierczyk, M. Łapiński, J. Barański, Krem do stosowania w diagnostyce i terapii z zastosowaniem metody fotodynamicznej
 6. PAT.231176; 28/09/2018, G. Bieszcza, Sposób korekcji wpływu temperatury na wartość czułości napięciowej detektorów w matrycy mikrobolometrycznej

2017

 1. PAT224637; 31-01-2017, M. Michalska, J. Świderski, Sposób generacji promieniowania supercontinuum o płynnie regulowanej szerokości widma w ośrodku nieliniowym
 2. PAT224638; 31-01-2017, M. Michalska, J. Świderski, Sposób emisji promieniowania laserowego z dwupłaszczowego światłowodu wielomodowego
 3. PAT.224557; 31/01/2017, Z. Mierczyk, A. Kawalec, Sposób neutralizacji pocisku przeciwpancernego i układ antypocisku
 4. PAT.225226; 31/03/2017, Z. Mierczyk, A. Kawalec, T. Niezgoda, B. Stec, R. Trębiński, Z. Leciejewski, A. Gawlikowski, P. Knysak, P. Kupidura, A. Młodzianko, R. Ostrowski, R. Panowicz, A. Rutkowski, Zb. Surma, W. Susek, J. Wojtanowski, M. Zahor, M. Zygmunt, P. Kędzierski, System obrony aktywnej
 5. PAT.228346; 24/10/2017, K. Kopczyński, J. Młyńczak, J. Kubicki, Uchwyt justowniczy

2015

 1. 396800; 31/03/2015, Z. Mierczyk,  K. Kopczyński,  J. Kubicki, J. Młyńczak, Urządzenie do zdalnego wykrywania par alkoholu w wydychanym powietrzu osoby fizycznej
 2. 399366; 31/12/2015, Z. Mierczyk,  K. Kopczyński,  J. Kubicki, J. Młyńczak, Urządzenie do zdalnego pomiaru kąta nachylenia szyby bocznej poruszającego się samochodu

2013

 1. P.387718; 10/12/2013; W. Pichola, Janiszewski, J. Karczewski, E. Włodarczyk; Układ generacji impulsów prądu o dużej wartości.

2012

 1. 381783; 31/05/2012; J. Kubicki, M. Kwaśny, Sposób i urządzenie do nanoszenia warstw z materiału sproszkowanego.
 2. 382978; 07/08/2012; J. Kubicki, M. Kwaśny, W. Napadłek, T. Burakowski, Urządzenie do utwardzania powierzchni metalowych przy pomocy iskry elektrycznej.
 3. 389165; 16/10/2012; J. Kubicki, Urządzenie do utwardzania powierzchni metalowych.

2011

 1. 209039; 29/07/2011; M. Kastek, E. Powiada, T. Piątkowski, H. Madura, H. Polakowski, M. Dąbrowski, J. Kucharz, Sposób wykrywania obiektów za pomocą czujników podczerwieni.

2010

 1. 7,705,332 B2; 27/04/2010; M. C. Marconi, P. W. Wachulak, C. S. Menoni, J. J. Rocca, Nanometer-scale lithography using extreme ultraviolet/soft x-ray laser interferometry, Colorado State University.
 2. 205007; 31/03/2010; T. Hajec, K. Jach, K. Kiczyński, J. Owsik, J. Żuk, Głowica zdalnego rażenia do wybuchowego formowania pocisku jednolitego; Wojskowa Akademia Techniczna.
 3. 205636; 31/05/2010; A. Antonik, B. Górnik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia, identyfikacji i niszczenia celów naziemnych różnych typów, urządzenie śledzące, identyfikujące i niszczące cel naziemny wybranego typu oraz układ blokowy połączeń autonomicznego modułu sterującego tym urządzeniem; Wojskowa Akademia Techniczna.
 4. 205701; 31/05/2010; A. Antonik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia  i niszczenia celów naziemnych, urządzenie śledzące i niszczące cele naziemne i blokowy układ połączeń autonomicznego modułu sterującego tym urządzeniem; Wojskowa Akademia Techniczna.
 5. 205702; 31/05/2010; A. Antonik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia celów naziemnych, urządzenie śledzące cele naziemne i układ blokowy autonomicznego modułu sterującego to urządzenie; Wojskowa Akademia Techniczna.
 6. 205703; 31/05/2010; A. Antonik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia, identyfikacji i niszczenia celów naziemnych różnych typów, urządzenie śledzące, identyfikujące i niszczące cel naziemny wybranego typu oraz układ blokowy połączeń autonomicznego modułu sterującego tym urządzeniem; Wojskowa Akademia Techniczna.

2009

 1. 200564; 30/01/2009; Z. Mierczyk, K. Kopczyński, M. Kwaśny; Sposób pomiaru koncentracji metanu w atmosferze; M. Kopica, Wojskowa Akademia Techniczna.
 2. 201025; 27/02/2009; H. Madura, T. Piątkowski, E. Powiada, K. Chmielewski; Sposób bezkontaktowego pomiaru temperatury; Wojskowa Akademia Techniczna.
 3. 205636; 22/12/2009; A. Antonik, B. Górnik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia, identyfikacji i niszczenia celów naziemnych różnych typów, urządzenie śledzące, identyfikujące i niszczące cel naziemny wybranego typu oraz układ blokowy połączeń autonomicznego modułu sterującego tym urządzeniem; Wojskowa Akademia Techniczna.
 4. 205701; 22/12/2009; A. Antonik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia i niszczenia celów naziemnych, urządzenie śledzące i niszczące cele naziemne i blokowy układ połączeń autonomicznego modułu sterującego tym urządzeniem.
 5. 205702; 22/12/2009; A. Antonik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia celów naziemnych, urządzenie śledzące cele naziemne i układ blokowy autonomicznego modułu sterującego to urządzenie.
 6. 205703; 22/12/2009; A. Antonik, K. Jach, J. Żuk; Sposób śledzenia, identyfikacji i niszczenia celów naziemnych, urządzenie śledzące, identyfikujące i niszczące cele naziemne oraz blokowy układ połączeń autonomicznego modułu sterującego to urządzenie.