__________________________________________________________________________

O charakterze ogólnokrajowym:

1.       Ustawa o szkolnictwie wyższym

 

Obowiązujące w naszej uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia:

1.       uchwala_nr76_wat_2019  Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego";

2.       zarządzenie_08_01_2020 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1/RKR/2020 z dnia 08 stycznia 2020 r.w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT;

3.       dec_rkr_286_2020 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zw dnia 21 sierpnia 2020w r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia.