Kierownik Laboratorium

dr hab. inż. Jarosław MŁYŃCZAK, prof. WAT

tel. (+48) 261 837 310

mail: jaroslaw.mlynczak@wat.edu.pl

Laboratorium Badawcze IOE WAT posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 1998 roku (certyfikat akredytacji AB 109), zaś akredytację OiB (Obronność i Bezpieczeństwo) Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji od roku 2016 (certyfikat akredytacji nr 51/MON/2022). LB IOE WAT jest członkiem rzeczywistym nr 458 Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Budowanie systemu jakości w Instytucie Optoelektroniki WAT rozpoczęliśmy w 1995 r. od przeszkolenia personelu i przygotowania laboratorium od strony technicznej (pomieszczenia, aparatura) oraz opracowania procedur badawczych. Proces utrzymywania kompetencji technicznych Laboratorium jest stale kontynuowany. System zarządzania Laboratorium opisaliśmy w dokumentacji, której najważniejsze elementy to księga jakości, ogólne procedury systemowe oraz procedury badawcze. Ze swoich działań Laboratorium sporządza zapisy, które potwierdzają kompetencje techniczne personelu LB. Uczestnicząc w systemach akredytacji PCA i OiB, Laboratorium podlega systematycznym ocenom utrzymania tych kompetencji poprzez poddawanie się zewnętrznym audytom dwukrotnie w ciągu każdego roku.

Badamy urządzenia laserowe, termowizyjne oraz materiały optyczne. Wszystkie badania wykonujemy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Jako jedyne w Polsce laboratorium badawcze posiadamy akredytację na wyznaczanie klasy bezpieczeństwa urządzeń laserowych, poczynając od wskaźników laserowych o niewielkiej mocy po potężne urządzenia przemysłowe. Oprócz tego wykonujemy badania energii impulsowego promieniowania laserowego, wyznaczamy rozkłady natężenia w przekroju poprzecznym wiązki laserowej. Na własne potrzeby prowadzimy wzorcowania mierników mocy i energii promieniowania laserowego, zaś klientom zewnętrznym oferujemy wyznaczanie współczynników korekcyjnych ich mierników mocy i energii.

Jako jedyne w Polsce laboratorium badawcze posiadamy również akredytację na badanie charakterystyk kamer termowizyjnych, kamer TV, kamer LLTV (pracujących z bardzo niskimi poziomami sygnałów) oraz różnego rodzaju przyrządów noktowizyjnych, gogli, dalmierzy itp.

Badania wykonywane przez naszych wyszkolonych operatorów o specjalności optoelektronika, fizyka techniczna, optyka i chemia prowadzone są wyłącznie zgodnie z opracowanymi procedurami badawczymi.

Naszym klientom zapewniamy całkowitą poufność, a sprawozdania, które od nas otrzymują opatrzone są symbolem akredytacji PCA, międzynarodowym znakiem ILAC-MRA oraz symbolem akredytacji OiB.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kontakt

Laboratorium Badawcze
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

tel. (+48) 261 837 310; 261 839 325

fax. (+48) 261 839 308

mail: alb@wat.edu.pl