​_____________________________________________________________________________________________________

       Erasmus Mundus jest programem Unii Europejskiej mającym na celu promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego oraz przyczynianie się do rozszerzenia i poprawy perspektyw kariery studentów i ułatwiania zrozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi zgodnie z celami polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. Program ten ma przyczyniać się do trwałego rozwoju państw trzecich w dziedzinie szkolnictwa wyższego. W trzecim konkursie na dofinansowanie europejskich studiów doktoranckich Erasmus Mundus (EMJD - Erasmus Mundus Joint Doctorate), którego wyniki ogłoszono w roku 2011, polskie uczelnie były partnerami w 13 złożonych projektach. Jedynie dwa projekty z udziałem polskiej uczelni występującej w roli partnera otrzymały dofinansowanie. Wojskowa Akademia Techniczna jest partnerem w jednym ze zwycięskich projektów o kryptonimie EXTATIC, którego koordynatorem jest Dublin City University, a w którym partnerami są również Czech Technical University, RWTH Aachen University, University College Dublin, University of Padova, King's College London, University of Southampton, Tongji University, Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o, Bruker Advanced Supercon GmbH, Fraunhofer Institute for Laser Technology, EPPRA, Silson Limited, NSF ERC for Extreme Ultraviolet Science and Technology i Purdue University.

​_____________________________________________________________________________________________________

Projekt o nazwie EXTATIC, czyli Extreme-ultraviolet and X-ray Training in Advanced Technologies for Interdisciplinary Cooperation, oferuje unikalny interdyscyplinarny program szkoleniowy w obszarze wysokoenergetycznego promieniowania UV i Rentgenowskiego (EUV i X-ray), który łączy w sobie szkolenie praktyczne, warsztaty naukowe oraz kursy.
     Program szkolenia jest współorganizowany przez partnerów w projekcie EXTATIC i zarządzany przez koordynatora projektu, Dublin City University. Celem naukowym projektu EXTATIC jest opracowanie źródeł promieniowania krótkofalowego w skali laboratoryjnej oraz ich zastosowań w celu poszerzenia dostępu to tej technologii, która dostępna jest zazwyczaj dla dużych ośrodków.

Studia doktoranckie w projekcie EXTATIC obejmują następujące obszary badań:

  • Laserowe i wyładowacze źródła światła
  • Radiobiologia
  • Systemy optyczne
  • Metrologia w zakresie EUV i X-ray
  • Nanowytwarzanie i ablacja materiałów przy użyciu promieniowania EUV
  • Badania nad fotojonizacją

_____________________________________________________________________________________________________

Studenci programu Erasmus Mundus prowadzący pracę badawczą w IOE WAT.

mgr inż. Inam Ul Ahad
Opiekun naukowy: prof. dr. hab. inż. Henryk Fiedorowicz