__________________________________________________________________________

W zakresie zapewnienia jakości kształcenia w na poziomie uczelnianym i instytutowym:

 

Komisja uczelniana - Decyzja Rektora WAT w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia;

Komisja instytutowa – Decyzja Dyrektora Instytutu Optoelektroniki w sprawie powołania wydziałowej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia.