Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego

Instytut Optoelektroniki

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Sekretariat

tel. +48 261 839 430
fax +48 22 666 8950

sekretariat.ioe@wat.edu.pl