Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku


 KNOpto - FACEBOOK


Koło Naukowe Optoelektroników rozpoczęło swoją działalność w roku 2015

KNO składa się ze studentów IOE oraz innych wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej, np. WTC, WML. Ze względu na dużą różnorodność kierunków studiów, zakres działalności KNO obejmuje zagadnienia z optoelektroniki, inżynierii materiałowej, automatyki i sterowania, inżynierii bezpieczeństwa, elektroniki i telekomunikacji.

Celem Koła jest:

 1. rozwijanie wśród Członków Koła zainteresowań naukowych z zakresu Optoelektroniki, chemii, inżynierii materiałowej, automatyki i sterowania, inżynierii bezpieczeństwa, elektroniki i telekomunikacji.
 2. wdrażanie Członków Koła do działalności naukowo-badawczej pod opieką nauczycieli akademickich,
 3. kształtowanie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej,
 4. popularyzowanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki w kraju i za granicą,
 5. rozbudzanie zainteresowań studentów pracą naukową,
 6. ułatwienie startu zawodowego Członkom Koła,
 7. organizowanie przedsięwzięć służących integracji środowiska studenckiego.

Członkiem Koła może zostać każdy student i doktorant Wojskowej Akademii Technicznej, który jest zainteresowany poruszaną w Kole problematyką. Przyjęcie do Koła będzie następowało na podstawie deklaracji, której wzór będzie dostępny już wkrótce.

W przyszłości w ramach działalności KNO planowane są następujące spotkania i przedsięwzięcia:

 • Udział w Piknikach Naukowych
 • Organizacja seminariów naukowych
 • Publikacja wyników badań podczas konferencji oraz w prestiżowych czasopismach naukowych
 • Nawiązanie współpracy z innymi kołami naukowymi: Kołem Naukowym Chemików WAT, Kołem Naukowym Fizyków Politechniki Warszawskiej

Zarząd Koła Naukowego Optoelektroników

Przewodniczący
Sebastian CUDAK
e-mail: sebastian.cudak@student.wat.edu.pl
Instytut Optoelektroniki

Zastępca przewodniczącego
Konrad WÓJCIK
e-mail: konrad.wojcik@wat.edu.pl
Instytut Optoelektroniki

Sekretarz / Skarbnik
Paweł GÓRNY
e-mail: pawel.gorny@student.wat.edu.pl
Instytut Optoelektroniki