Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku


 KNOpto - FACEBOOK


Koło Naukowe Optoelektroników rozpoczęło swoją działalność w roku 2015

KNO liczy obecnie 32 członków będących studentami IOE oraz innych wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej, np. WTC, WML. Ze względu na dużą różnorodność kierunków studiów, zakres działalności KNO obejmuje zagadnienia z optoelektroniki, chemii, inżynierii materiałowej, automatyki i sterowania, inżynierii bezpieczeństwa, elektroniki i telekomunikacji.

Celem Koła jest:

 1. rozwijanie wśród Członków Koła zainteresowań naukowych z zakresu Optoelektroniki, chemii, inżynierii materiałowej, automatyki i sterowania, inżynierii bezpieczeństwa, elektroniki i telekomunikacji.
 2. wdrażanie Członków Koła do działalności naukowo-badawczej pod opieką nauczycieli akademickich,
 3. kształtowanie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej,
 4. popularyzowanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki w kraju i za granicą,
 5. rozbudzanie zainteresowań studentów pracą naukową,
 6. ułatwienie startu zawodowego Członkom Koła,
 7. organizowanie przedsięwzięć służących integracji środowiska studenckiego.

Członkiem Koła może zostać każdy student i doktorant Wojskowej Akademii Technicznej, który jest zainteresowany poruszaną w Kole problematyką. Przyjęcie do Koła będzie następowało na podstawie deklaracji, której wzór będzie dostępny już wkrótce.

W przyszłości w ramach działalności KNO planowane są następujące spotkania i przedsięwzięcia:

 • Udział w Piknikach Naukowych
 • Organizacja seminariów naukowych
 • Publikacja wyników badań podczas konferencji oraz w prestiżowych czasopismach naukowych
 • Nawiązanie współpracy z innymi kołami naukowymi: Kołem Naukowym Chemików WAT, Kołem Naukowym Fizyków Politechniki Warszawskiej

Zarząd Koła Naukowego Optoelektroników

Przewodniczący
Sebastian CUDAK
e-mail: sebastian.cudak@student.wat.edu.pl
Instytut Optoelektroniki

Zastępca przewodniczącego
Konrad WÓJCIK
e-mail: konrad.wojcik@wat.edu.pl
Instytut Optoelektroniki

Sekretarz / Skarbnik
Paweł GÓRNY
e-mail: pawel.gorny@student.wat.edu.pl
Instytut Optoelektroniki