W Instytucie Optoelektroniki, w wyniku prowadzonych prac naukowo-badawczych, opracowano szereg urządzeń i systemów, które wielokrotnie uzyskiwały nagrody na międzynarodowych targach i wystawach. Wiele z nich zostało wdrożonych do produkcji. Poniżej przedstawiono ważniejsze udokumentowane wdrożenia, wykorzystane wyniki prac badawczych oraz opracowania.

 • Nowe ośrodki aktywne do nadajników generujących promieniowanie "eye safe" w systemach wojskowych - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 • Laserowo-plazmowe źródło rentgenowskie - KAWASAKI, Japonia.
 • Układy zaworów do wytwarzania impulsowej tarczy gazowej - Osaka University, Japonia, National Advanced Institute of Science and Technology, Japonia, Max-Born-Institute of Nonlinear Optics, Niemcy, Laser Laboratorium Goettingen, Niemcy, Korean Advanced Institute of Science and Technology, Korea, University of Central Florida, USA, Lawrence Livermore National Laboratory, USA, Princeton University, USA, Laboratorium DESSY, Niemcy.
 • System ostrzegania o promieniowaniu dalmierzy i oświetlaczy laserowych "LWR-H" dla śmigłowców - Wojskowe Zakłady Elektroniczne, Zielonka.
 • System ostrzegania przed promieniowaniem laserowym dla wozów dowodzenia - KenBIT, Warszawa.
 • Wdrożenie układów detekcyjnych FAD Mod.1 w rakietach P-22 - Dowództwo Marynarki Wojennej, Gdynia.
 • Laserowa renowacja Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu Archikolegiaty Romańskiej w Tumie pod Łęczycą oraz Grobu Nieznanego Żołnierza - Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Warszawa.
 • Optymalizacja parametrów i rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych koordynatora głowicy bojowej rakiety GROM - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Warszawa, Warszawa.
 • Opracowanie nowoczesnej ruchomej Stacji Optoelektronicznej CYRKON 1M1 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe AWAT, Warszawa.
 • Optymalizacja zestawu rakietowego GROM do celów nieruchomych - Zakłady Metalowe MESKO S.A., Skarżysko-Kamienna.
 • Urządzenie szkolno-treningowe UST-1/2003 - Zakłady Metalowe MESKO S.A, Skarżysko-Kamienna.
 • Wielospektralny pirometr podczerwieni do zdalnych pomiarów temperatury powierzchni wody morskiej - Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "PETROBALTIC" S.A., Gdynia.
 • Zestaw laserowy symulatora strzelań - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Warszawa II S.A., Warszawa.
 • Zestawy do polowego i stacjonarnego testowania kamer termowizyjnych - Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe AWAT, Warszawa.
 • Zestawy treningowe do strzelnic garnizonowych i poligonowych - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Warszawa II S.A., Warszawa.
 • Laserowe symulatory strzelań - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Warszawa II S.A, Warszawa.
 • Systemy pomiarowe dla techniki podczerwieni i termowizji - INFRAMET, Skomlin.
 • Grawerowanie laserem - Firma ASGARD - Artykuły Reklamowe - Grawer Laserem, Poznań.
 • Laserowe grawerowanie, znakowanie, cięcie metali i niemetali - BEAM Laserowe Grawerowanie, Warszawa.
 • Diagnostyczna lampa stomatologiczna DLS 1405 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLITECH Spółka z o.o. Świdnica.
 • Opracowanie i wdrożenie technologii wykonywania elementów optycznych układu kierowania wiązki promieniowania laserowego urządzeń KLON-54 i KLON-PS oraz układu optycznego urządzeń S-17WG-1 i FKP-JEU - Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2, Bydgoszcz.
 • Wykonanie warstw antyfrefleksyjnych na soczewkach germanowych i krzemowych - VIGO System S.A., Warszawa.
 • Aparat do terapii polem magnetycznym i energią światła Viofor JPS System Źlinic - Med. & Life Sp. Z o.o., Komorów.
 • Opracowanie i zbudowanie zestawu okulistycznego z laserem erbowym z modulacją dobroci rezonatora QLE 2004 - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Klinika Okulistyki, Warszawa.
 • Ładunek kumulacyjnego rażenia EFP - Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A., Bydgoszcz.
 • Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wodoroasparaginianu cynku w postaci tabletek Zincas - Zakład Chemiczno Farmaceutyczny "FARMAPOL", Poznań.
 • Wykonanie stanowiska badawczego do fotodiagnostyki zmian skórnych - Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa.
 • Opracowanie technologii leku ZINCUPRIN - SUN-FAR Sp. z.o.o., Polski Producent Farmaceutyczny, Kołbiel.
 • Opracowanie pasywnego inteligentnego, wieloczujnikowego systemu detekcji celu oraz zespołu wybuchowo formowanych pocisków do miny niszczącej śmigłowce bojowe i inne wybrane cele - Wojskowe Zakłady Elektroniczne, Grudziądz.
 • Opracowanie przyrządu LIBS do pomiaru składu materiałów - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Warszawa II S.A, Warszawa.
 • Światłowodowe spektrometry do laserowo wzbudzanej fluorescencji - Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe AWAT, Warszawa, Akademia Medyczna, Klinika Okulistyki, Warszawa.
 • Technologie wykonywania elementów i zespołów optycznych do systemów optoelektronicznych, technologie wykonywania różnych układów cienkowarstwowych na wybrane zakresy widmowe - LASERINSTRUMENTS, Warszawa, AWAT, Warszawa.
 • Technologia otrzymywania i oczyszczania fotosensybilizatorów do diagnostyki i terapii medycznej wdrożone do produkcji w zakładach farmaceutycznych - POLFA, Jelenia Góra.
 • Opracowanie stanowiska do badań charakterystyki MRC nowoczesnych przyrządów noktowizyjnych oraz wykonanie badań kamer IR - Straż Graniczna, Warszawa.
 • Opracowanie projektu systemu ochrony technicznej Portu Lotniczego im.F.Chopina w Warszawie - PPL, Warszawa.
 • Prototypy czujników podczerwieni do systemów ochrony obiektów - WZE, Grudziądz.
 • Wieloczujnikowy analizator gazów - Szpital Onkologiczny, Bydgoszcz.

2009

 1. Kamery termowizyjne z matrycami detektorów do celowników i systemów kierowania ogniem.
 2. Lornetka obserwacyjno-pomiarowa z dalmierzem laserowym bezpiecznym dla oka, kamerą termowizyjną, odbiornikiem GPS i kompasem elektronicznym.
 3. Opracowanie charakterystyk temperaturowych czujników zbudowanych na bazie światłowodowych siatek Bragga.
 4. Opracowanie procedur pomiarowych, badania i ocena przydatności ceramik jako ośrodków optycznych.
 5. Układy detekcyjne do głowicy samonaprowadzającej na promieniowanie podczerwone rakiety morskiej.

2008

 1. Laserowy przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów.
 2. Moduły wielospektralnego detektora płomienia.
 3. Opracowanie i wdrożenie do produkcji miniaturowego lasera MLI-50/3 z przeznaczeniem do zastosowania w systemach telemetrycznych.

2007

 1. Laserowy przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów.
 2. Moduły wielospektralnego detektora płomienia.
 3. Opracowanie, wykonanie i przebadanie systemu ostrzegania o promieniowaniu dalmierzy oraz oświetlaczy laserowych na potrzeby śmigłowca PROCJON-3.
 4. Prowadzenie badań na zgodność z warunkami technicznymi (WT) fotodetektorów InSb i PbS przeznaczonych do GSN GROM.
 5. Wykonanie układów detekcyjnych do głowicy samonaprowadzającej na promieniowanie podczerwone rakiety morskiej.
 6. Wykonanie analizatora do ciągłego monitoringu emisji substancji toksycznych do atmosfery przez spalarnię odpadów wraz z jego montażem, uruchomieniem i kalibracją.
 7. Wykonanie aparatury kontrolno-pomiarowej typu KPA-FKU do kontroli przedziałów kierowania rakiet.
 8. Wykonanie konserwacji i adiustacji i wzorcowania Wzorca Roboczego Energii WRE nr 01.
 9. Zaprojektowanie i wykonanie modułu precyzyjnego regulatora temperatury.

2006

 1. Wykonanie modernizacji sprzętowej i modernizacji oprogramowania wielowidmowego pirometru podczerwieni do zdalnych pomiarów temperatury powierzchni wody morskiej.

2005

 1. Analiza układów detekcyjnych dla potrzeb urządzeń ostrzegających przed promieniowaniem laserowym na wóz dowo¬dzenia.
 2. Badania i testowanie sprzętu i urządzeń produkcji THALES OPTRONIQUE i THALES ANGENIEUK.
 3. Prowadzenie badań na zgodność z warunkami technicznymi (WT) fotodetektorów InSb i PbS przeznaczonych do GSN GROM.
 4. Wykonanie i badania specjalistycznych elementów optycznych samolotów do laserowych systemów naprowadzania rakiet.
 5. Badanie układów detekcyjnych do głowicy samonaprowadzającej na promieniowanie podczerwone rakiety morskiej.
 6. Opracowanie i wykonanie prototypu wielospektralnego, optoelektronicznego czujnika wykrywania dymu.
 7. Opracowanie systemu optoelektronicznych tarcz strzeleckich.
 8. Opracowanie układów pomiarowych promieniowania ultrafioletowego na wybranych stanowiskach pracy.
 9. Oznaczenie zawartości pierwiastków: wapnia, magnezu, cynku, żelaza, miedzi, ołowiu i kadmu techniką AAS z atomizacją w płomieniu i piecu grafitowym.
 10. Przeprowadzenie badań hydrofilowości i stabilności w różnych temperaturach i Ph w roztworach wodnych nowych pochodnych kwasu 5-aminolewulinowego (ALA).
 11. Wdrożenie do produkcji zmodernizowanych laserowych symulatorów strzelania PLS-1.
 12. Wykonanie demonstratora miniaturowego zaawansowanego systemu rozpoznania mikro BSP.
 13. Wykonanie ekspertyzy określającej wpływ natężenia dźwięku w otoczeniu amfiteatru usytuowanego w fosie zamkowej w Olsztynie.
 14. Wykonanie modelu systemu monitoringu zanieczyszczeń gazowych oraz wykonanie badań czułości, selektywności oraz charakterystyk zasięgowych modelu.
 15. Wzorzec roboczy mocy i energii laserowej.

 1. Laserowa renowacja dekoracji rzeźbiarskich elewacji skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie, 2008.
 2. Laserowa renowacja Grobów Członków Rządu na Uchodźstwie, Aleja Polska Cmentarz Montmartre, Paryż, 2007.
 3. Laserowa renowacja Portalu Głównego w Archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą, 2006.
 4. Laserowa renowacja Rzeźbionego Sarkofagu Rodziny Niedrwickich Santi Gucciego, 2006.
 5. Laserowa renowacja Kaplicy Batorego w Katedrze na Wawelu, 2005.

 1. Samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy „Poprad",
 2. Zespół artyleryjsko rakietowy ZSU-23-4MO „Biała",
 3. Celowniki termowizyjne do broni strzeleckiej,
 4. System detekcji broni biologicznej,
 5. Układy do badań charakterystyk spektralnych materiałów niebezpiecznych w paśmie terahercowym,
 6. Optoelektroniczny system przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu,
 7. Uniwersalny zestaw pomiarowy do badań przyrządów noktowizyjnych,
 8. Dwubarwny lidar rozproszeniowy,
 9. Lidar rozproszeniowy do badań podwodnych,
 10. Lidar fluorescencyjny,
 11. Lasery impulsowe Er:YAG,  Tm:YLF,  Ti:Al2O3,  Ho:YAG,
 12. Laserowy miernik prędkości pojazdów,
 13. System fotografii laserowej – rejestracja obrazów metodą kadrowania przestrzenno-czasowego.