Sprawami studenckimi zajmuje się Dziekanat Instytutu Optoelektroniki, który znajduje się w budynku 136 w pokoju 117.

Kierownikiem dziekanatu jest dr inż. Mirosław NOWAKOWSKI.

Bieżących informacji udziela mgr inż. Stanisław WDOWIAK.

Dziekanat IOE WAT
tel.: 261 837 213
e-mail: dziekanat.ioe@wat.edu.pl

Plan rozmieszczenia budynków w których będą odbywały się zajęcia: