Działalność Instytutu Optoelektroniki ukierunkowana jest głównie na prowadzanie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jednakże Instytut oferuje również wykonywanie różnego rodzaju usług. Usługi te obejmują wykonywanie elementów optycznych, elektronicznych oraz prowadzenie usług pomiarowych.

Oferta IOE WAT obejmuje między innymi:

 • Badania wykonywane przez Akredytowane Laboratorium Badawcze IOE WAT - badania i pomiary związane z wzorcowaniem mierników energii i mocy promieniowania laserowego, wyznaczaniem klas bezpieczeństwa urządzeń laserowych, pomiarami współczynnika transmisji oraz charakterystyk kamer termowizyjnych i przyrządów noktowizyjnych.
 • Wykonywanie i obróbka elementów optycznych
 • Wykonywanie optycznych powłok cienkowarstwowych metodami próżniowymi (PVD, CVD)
 • Zasilacze laserowe
 • Usługi pomiarowe
  • pomiary z wykorzystaniem techniki podczerwieni
  • pomiary skażeń
  • pomiary spektroskopowe – spektroskopia w zakresie EUV-UV-Vis-NIR-THz, spektroskopia Ramana, Fluorescencja
  • charakteryzacja i analiza powierzchni – XPS, UPS, AFM, SEM, spektroskopia Ramana
  • spektrometria ASA

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Instytutu - Katalog IOE.