INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA

KIERUNEK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

 

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku studiów

1)    Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

2)    Profil kształcenia: ogólnoakademicki

3)    Forma studiów: stacjonarna

4)    Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier

5)    Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: szósty

6)    Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

7)    Dyscyplina naukowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika, 100% punktów ECTS

8)    Czas trwania studiów: 7 semestrów

9)    Liczba punktów ECTS: 210

10)    Data rozpoczęcia pierwszego cyklu kształcenia: 15 października 2015 r.

 

PROGRAMY STUDIÓW

PROGRAM studiów na kierunku "Inżynieria kosmiczna i satelitarna"

____________________________________________________________________________________

     Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna to kierunek studiów pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej przygotowujący absolwentów do pracy w dziedzinie innowacyjnych technik kosmicznych i satelitarnych. Specjaliści z różnych dziedzin zapewniają wysoki poziom nauki oraz ciekawie prowadzone zajęcia w oparciu o nowocześnie wyposażone laboratoria. Studia trwają siedem semestrów (3,5 roku). Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz tytuł zawodowy inżyniera.

     Studia na kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna przygotowują absolwenta do pracy w:

  • przedsiębiorstwach realizujących przedsięwzięcia związane z projektowaniem, budową i użytkowaniem elementów składowych urządzeń satelitarnych;
  • instytutach badawczo-rozwojowych prowadzących prace naukowo-badawcze związane z eksploracją kosmosu;
  • uczelniach publicznych i prywatnych kształcących specjalistów w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych.

____________________________________________________________________________________

 

Dodatkowe informacje w Dziekanacie Instytutu Optoelektroniki.

Dziekanat IOE WAT:
tel.: 261 837 213
e-mail: dziekanat.ioe@wat.edu.pl